< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Блок 4. Хаммурапі – цар Вавилона: історична довідка

Хаммурапі – цар Вавилона (1792-1750) – видатний державний діяч і військовий організатор, глибоко і щиро повірив у свою місію провідця – об'єднати Месопотамію. У 1764 він підняв заколот проти еламської гегемонії і почав війну з усіма іншими державами Месопотамії, їх загальним покровителем – Еламом і васалами останнього в горах Загроса. При цьому він відкрито проголосив відновлення загальномесопотамської держави "Шумера і Аккада", що була колись знищена кочівниками. Близько 1755 року війна завершилася повним тріумфом Хаммурапі, який об'єднав всю Месопотамію.

"Закони" були в остаточній редакції видані тільки після цієї перемоги як свого роду підсумок всієї державної діяльності Хаммурапі. Цей цар ставив собі в заслугу, насамперед, встановлення справедливого порядку в створеній ним імперії, а саму свою перемогу (справді небувалу) розглядав як право, надане Богом, задля улаштування такого порядку.

  • (§ 26) Якщо редум або ж баірум, якому було наказано йти в царський похід, не пішов або найняв найманця і послав його замість себе, то цей редум або баірум повинен бути страчений, а його найманець може забрати його будинок.
  • (§ 27) Якщо редум або баірум у фортеці царя був узятий в полон, і після нього його поле і його сад віддали іншому, і той ніс його службу, то якщо він повернувся і досяг свого поселення, йому повинні повернути його поле і його сад; тільки він сам повинен нести свою службу.
  • (§ 28) Якщо син редума або баірума, який був узятий в полон у фортеці царя, здатний нести службу, то поле і сад повинні бути віддані йому, нехай несе службу свого батька.
  • (§ 29) Якщо син його малий і він не в змозі нести службу свого батька, то третя частина поля і саду повинні бути віддані його матері, і нехай його мати ростить його.
  • (§ 30) Якщо або редум, або баірум через справи служби кинув своє поле, свій сад і свій будинок і пішов, а після нього інший прийняв його поле, його сад і його будинок і протягом трьох років ніс його службу, то якщо він повернеться і зажадає своє поле, свій сад і свій будинок, вони не повинні бути йому дані: тільки той, що прийняв їх і ніс його службу, може нести її й надалі.
  • (§ 33) Якщо сотник або десятник узяв людину, що не підлягає призову, або ж він прийняв для царського походу найманця і послав його в якості заміни, то цей сотник або десятник повинен бути убитий.

Єгипетські жерці досконало володіли технологіями комунікації з народом, які в теперішній час могли б бути визначені як вдалі піар-кампанії.

Блок 5. Технології комунікації у Стародавньому Єгипті: історична довідка

Єгипетські жерці були головними ідеологами і хранителями традицій і культури. Існує багато легенд про те, що давньоєгипетські жерці володіли таємним могутніми знаннями в галузі трансу, астрономії, фізики, хімії, математики, медицини та ін. Вони займалися обслуговуванням культу місцевих і загальноєгипетських богів. Крім того, жерці володіли ритуальної заупокійної магією і тому обслуговували некрополі і гробниці

Вважалося, що жерці могли серйозно впливати на посмертне існування "ка" таємними містичними заклинаннями і ритуальною магією. Жерці вміли муміфікувати тіла померлих і клали біля них спеціальні чаклунські предмети "ушебти", які оберігали "ка" в потойбічному світі.

Найбільш сильною "зброєю" жерців була магія. Магія використовувалася у всіх областях життя народу. У лікувальній магії, тісно пов'язаній з медициною, трансова культура стародавніх єгиптян досягла найбільшого розвитку. Будь-яке застосування ліків у Давньому Єгипті супроводжувалося введенням пацієнта в транс і кодуванням його свідомості на одужання за допомогою заклинань і звернення до авторитетних богів. Існувала ціла трансова культура амулетів, зілля, магічних зображень і текстів, що оберігають від різних захворювань, в тому числі і від укусів змій, хижаків, комах. Давньоєгипетські жерці володіли мистецтвом трансового магічного управління погодою і астрономічними явищами, наприклад, сонячними затемненнями.

Володіли жерці і вмінням за допомогою трансу вороже впливати на супротивників, для чого використовувалися таємні містичні психотехніки заклинань і чаклування над восковою фігурою ворога, з використанням його магічного зображення.

Всі жерці обов'язково володіли мистецтвом передбачення, для чого вибирався підліток 12-13 років, який пасами та наркотичними паліннями вводився в транс, накладенням правої руки жерця на тім'я підлітка. Потім жрець змушував підлітка говорити не виходячи з трансу про те, що він бачить з приводу того чи іншого питання, що ставиться жерцем. Бачення підлітка вміло інтерпретувалися і жрець міг отримати таким чином відповідь богів на будь-яке запитання.

Стародавні єгиптяни, як і багато інших народів, широко використовували мистецтво впливу на психіку і фізіологію людини травами, зіллям, мазями, зіллям, пахощами і духами, отрутами, наркотиками, екстрактами рослин, водою мінеральних та інших джерел, звуковими та іншими вібраціями тощо.

Одна з версій виникнення християнської релігії припускає, що давньоєврейські секти назореїв і ссеїв були засновані з волі єгипетських жерців для боротьби з Великою Римською імперією, і за їхнім задумом Ісус повинен був стати агентом впливу рівня Піфагора, який жив за 5 століть до нього. За допомогою дрібних на ті часи сект єгипетські жерці створювали по всій імперії єдину мережу антиримського опору, а Ісус, швидше за все, вирощувався ними в якості головного релігійного лідера цієї мережі. Самі єгипетські жерці при цьому воліли перебувати в тіні і не ризикувати своїми життями.

Енциклопедія міфології [Електронний ресурс]. – Режим доступу enciklopedya.ru/mif/nos/jrecy.html

Грецькі філософи, міркуючи про державну владу, багато писали про питання досягнення народної згоди й спільності інтересів. Так, Аристотель у "Політиці" проводив зв'язок між функціями держави й вищою природною метою людини – спілкуванням. "Усяка держава становить свого роду спілкування..., більше інших до вищого із благ прагне те спілкування, що є найбільш важливим і обіймає собою всі інші спілкування. Це спілкування називається державою" (Аристотель).

Аристотель також відомий як автор "Риторики" – першого наукового трактату про ораторське мистецтво, дуже необхідного, як у державних, комерційних, так і у військових справах.

Мистецтво діалогу пов'язане з ім'ям Сократа. Він виробив комплекс умов демократичного діалогу, центральною ланкою якого є визнання унікальності кожного із партнерів та їхньої принципової рівності.

Давньогрецькі філософи були переконані, що форми й методи керування мають бути відомими як правителям, так і громадянам держави.

Особливого розквіту своєрідні форми зв'язку з громадськістю досягли в античні часи. Так, у древньому Римі зводили спеціальні стіни – "альбумси", їх білили вапном і ділили на рівні частини. Стіну заповнювали оголошення про достоїнства політичних лідерів, бої гладіаторів. Суспільні глашатаї доповнювали інформацію, що була розміщена на стінах.

У Древньому Китаї кілька тисяч років тому були систематизовані стратегії, що застосовуються у політиці й військовому мистецтві. Трактат генерала і стратега Сунь-Цзи "Мистецтво війни" до теперішнього часу вважається основоположним текстом військової філософії та мистецтва спілкування. У сучасній теорії комунікації активно використовуються стратегії, запропоновані Сунь-Цзи, – стратагеми. Цей термін має європейське походження, його виникнення пов'язують із давньогрецьким словом strategema, що служить для позначення військової справи й військових хитрощів. Сьогодні термін стратагема може бути використаний у кількох значеннях. У прикладному варіанті він позначає військову хитрість або виверт у політичній, економічній, злочинній діяльності, приватному житті. Сучасні піар-фахівці стратагеми розглядають не тільки як алгоритми для досягнення поставлених цілей, вони визначають поле, на якому перебуває суб'єкт, моральні й соціальні норми, якими володіє або не володіє особистість. "Китайські стратагеми традиційно визнають єдиний критерій істинності – ефективність дій у боротьбі за владу й ресурси. Для них не існує понять моральності, духовності, моралі як необхідних елементів особистості або діяльності. Існує єдиний критерій – ефективність. Немає ані друзів, ані союзників, усі – вороги. Деякі вороги – явні, деякі – таємні або потенційні" (О. Воєводін). Загальний принцип китайських стратагем – "мета виправдує засоби". Подібна практика була вироблена в умовах нескінченних воєн, коли питання моралі стояли не на першому місці. Проте, ця військова практика послужила підгрунтям для створення комунікативної практики – у класичному китайському варіанті стратагем виявилося 36. Сучасні піар- технологи стверджують, що проблема масштабного використання стратегій лежить не тільки в тім, щоб знати про їх існування але й передбачає можливість планувати відповідні дії. Для реалізації необхідно мати інструмент – централізовану владу на чолі з дієздатним лідером. Так, наявність стратагем не врятувало Китай від навали кочових племен, татаро- монгольського ярма й довгих років напівколоніального існування. Водночас у Росії в 1917 році Микола II мав все необхідне для втримання стабільного становища усередині країни: людські й матеріальні ресурси, кадрову армію, підготовлених офіцерів. Але особистісна неготовність приймати відповідні рішення, психологічна нестійкість призвели до того, що Росія виявилася в глибокій кризі, що закінчилася двома революціями.

Одна з китайських стратагем звучить так: убити чужим ножем. Сутність: знищити або послабити супротивника чужими руками. При цьому сам організатор процесу може позиціонувати себе як миротворця або суддю, який зовсім не має відношення до цієї проблеми. Ця стратагема передбачає можливість використання для вирішення власних завдань третьої сторони, яка не розуміє й не підозрює, що вона є зброєю в чужих руках. Цю стратагему, наприклад, широко використовують спецслужби різних країн для того, щоб спровокувати міжусобні конфлікти між злочинними угрупованнями.

Технології Сунь-Цзи стають дієвим інструментом не лише піар- кампаній сучасності, але й інформаційних війн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >