< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Блок 17. Комунікаційні технології усної пропаганди

Усна пропаганда проводилася за спеціальними програмами, що складалися апаратом спецпропаганди політорганів. Досвід показав, що все різноманіття програм може бути зведено до трьох типів: загальнополітичні, інформаційні, оперативні.

Загальнополітичні та інформаційні програми усного мовлення складалися зазвичай політуправліннями фронтів, а оперативні програми – переважно політвідділами армій та дивізій, які нерідко доповнювали їх новими загальнополітичними та інформаційними матеріалами.

В основу оперативних програм бралися факти і події, пов'язані з оперативною та бойовою обстановкою на певній ділянці фронту. В якості типового прикладу програми усного мовлення може служити програмами "До солдатів 128-го стрілецько- гренадерського полку 23 танкової дивізії", яка була складена політвідділом армії Чорноморської групи військ Закавказького фронту. Ця програма містила наступні складові:

  • 1. Музика – 30 сек.
  • 2. Звернення до солдатів противника і оголошення теми програми передачі – 30 сек.
  • 3. Безнадійна атака (аналіз безуспішного бою, проведеного противником напередодні) – 2 хв.
  • 4. Виступ військовополоненого обер-єфрейтора Карла Шинко з 5-ої роти з цього ж питання – 2 хв.
  • 5. Віршовані гасла на фоні музики та вірш Е. Вайнера "Я звинувачую!" – 1 хв.
  • 6. Повідомлення про бої під Сталінградом – 1 хв.
  • 7. Лист з батьківщини лейтенанту Клейну з 3-ї роти, що потрапив у руки наших військ. – 2 хв.
  • 8. Кінцівка і гасла, що закликають до виходу з війни – 1 хв.

Всього – 10 хв.

Ця програма насичена конкретними фактами, добре відомим солдатам 128-го стрілецько-гренадерського полку.

Тривалість програми, як правило, не перевищувала 10 хвилин. Досвід показав, що при більш тривалому безперервному мовленні у слухачів зазвичай притупляється гострота сприйняття.

Политическая работа среди войск и населения противника в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) / Под ред. М. И. Бурцева. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1971.256 с.

Післявоєнний період (1945 – 1965). У цей час піар остаточно виокремився в галузь знань і почав активно використовуватися у менеджменті. Було створено "Public Relations Society of America" у 1948 році, під час Великої депресії. І це показово: найбільш прагматично налаштовані організації розуміли можливості піар-технологій задля виходу з кризи. У 1949 році вже більше 100 коледжів і університетів США навчали піару. А в 1956 році була розроблена програма акредитації для піар-фахівців. Це був найважливіший крок до визнання професії піарника. У цей же час піар починає перетинатися з менеджментом.

В Європі цього періоду піар розуміють дещо інакше. Так, німецька школа (К. Хаундхаузен, А. Оекл) розглядала піар, перш за все, як інструмент інтерпретацій (переклад з мови однієї соціальної страти на мову іншої соціальної страти) та інтеграцій (об'єднання). Обґрунтування цієї позиції базувалося на наступних положеннях: постійні зміни в індустріальному суспільстві пред'являють високі вимоги щодо соціальних комунікацій організацій. Окремим особистостям важко орієнтуватися в постійно мінливій ситуації, а тому завдання піару полягають у тому, щоб допомогти окремим суб'єктам орієнтуватися в суспільстві, отримувати правильну інформацію і формувати власну думку.

Французька школа (Ф. Буарі) розглядає піар як стратегію довіри, завдання якої – поєднати розірвані соціальні зв'язки. Згідно цієї теорії, існують три іпостасі особистості – людина-виробник, людина-споживач, людина відношень, саме на останній тип особистості спрямований піар. Піар має "повернути ту любов і ласку, яких людину позбавляє суспільство масового виробництва і споживання" (Ф. Буарі). Серед основних функцій піару французька школа визначала такі: просування доброзичливості, постачання інформацією громадськості; створення або зміцнення іміджу, протидія негативному пабліситі, планування подій.

У 1955 році створено міжнародну піар-асоціацію (IPRA), якою у 1961 році було прийнято один з перших Кодексів професійної поведінки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >