< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОМУНІКАТИВНА ІМІДЖЕВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ: СУТНІСТЬ, СТАН, НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ

Комунікативні підходи до формування іміджу спецслужб

У сучасних посібниках з іміджелогії подано низку визначень іміджу. Серед його основних рис виокремлюють такі:

 • • цілеспрямовано формований образ (особи, явища, предмета), покликаний зробити емоційно-психологічний вплив на кого-небудь із метою популяризації;
 • • знаковий замінник об'єкта, його символічне подання;
 • • міф, міфотворчість;
 • • самопрезентація, конструювання людиною свого образа для інших;
 • • зовнішній образ людини, її дрес-код, стилізована зовнішність;
 • • мовний простір особистості;
 • • психологічний портрет, порівняний із зовнішністю й манерами;
 • • діалогове поводження особистості;
 • • канал комунікації;
 • • продаж ролі, комунікативних сценаріїв;
 • • поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів, природного й штучного, реального й міфічного;
 • • інструмент спілкування з масами.

Визначення іміджу як каналу комунікації включає всі інші параметри.

Імідж – це комплексна форма комунікації, яка забезпечує людині максимально можливе повне враження про об'єкт, що сприяє досягненню стратегічних цілей комунікації.

ІМІДЖ завжди

 • • є концепцією життєвої позиції, саморозуміння й самоідентифікації;
 • • становить своєрідний когнітивний, комунікативний, лінгвістичний експеримент;
 • • когнітивно погоджений із внутрішніми установками особистості, тобто люди намагаються робити вчинки, формувати власний імідж відповідно до своїх поглядів і переконань;
 • • проявляється крізь призму мовної поведінки;
 • • вбудовується в національну культуру;
 • • впливає на життя людини як змістовно – через ті соціальні ролі й позиції, рівня яких досягає людина, так і в темпокоректуючому плані – полегшуючи або ускладнюючи просування людини до досягнення смислоутворюючих цілей життя.

Комунікативні характеристики іміджу

Комунікативність іміджу забезпечується такими параметрами:

 • 1. Інформативність. Цей параметр повідомляє про певну сукупність ознак, властивих самому об'єкту. Причому ці ознаки можуть існувати об'єктивно або ж довільно приписуватися об'єкту творцями іміджу.
 • 2. Динамічність. Імідж не є чимось один раз заданим і незмінним. Його атрибути перетворюються, видозмінюються відповідно до змін у самому носії іміджу або в груповій свідомості.
 • 3. Активність. Імідж здатний впливати на свідомість, емоції, діяльність і вчинки як окремих людей, так і груп населення. Як наслідок, люди віддають перевагу тим або іншим товарам, фірмам, банкам тощо.
 • 4. Гнучкість та еластичність. Імідж може бути легко змінений клієнтом у процесі використання у відповідь на зміну яких-небудь навколишніх подій.

Поняття імідж зіставляється з категоріями думка, репутація, авторитет.

Думка завжди припускає словесну форму вираження. Тлумачні словники визначають думку як "погляд на що-небудь, судження про що- небудь, виражене в словах". Імідж же обов'язково включає невербальні елементи, причому ці елементи можуть переважати в структурі іміджу.

Нерідко імідж розглядається в єдиному контексті з репутацією, зокрема в розробках репутаційного менеджменту. Проте ототожнювати поняття іміджу та репутації не можна.

Імідж – виразна, експресивна сторона образу.

Репутація (від латин, reputatioобдумування, роздум) – усталена думка про достоїнства або недоліки кого-небудь. Таким чином, репутація, як і думка, припускає вербальну форму вираження або, принаймні, можливість вербалізації, крім того, це поняття містить у ролі істотного й обов'язкового параметра оцінку об'єкта: репутація завжди є або "гарною", або "поганою".

І імідж, і авторитет розглядаються в контексті досліджень соціального впливу. Проте авторитет, інформаційний або нормативний, виступає безпосередньою основою соціального впливу в тому розумінні, що людина, яка володіє авторитетом, може нав'язувати свою волю іншим людям, наявність у неї авторитету слугує безпосередньою причиною виконання дій, що часто суперечать їхнім власним інтересам, цілям, потребам і бажанням. У тлумачних словниках авторитет визначається як "загальновизнане значення, вплив", авторитетність – як "визнана суспільством поінформованість, компетентність кого-небудь у яких-небудь питаннях", авторитетний – "той, що заслуговує безумовної довіри".

Імідж також може бути основою для довіри й фактором, що полегшує вплив, але:

 • а) це не єдина функція іміджу;
 • б) використання іміджу як засобу соціального впливу можливе не завжди, а за певних умов, яким повинен відповідати імідж.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >