< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ ІНСТИТУТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ: ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ

Не так важко заслужити військову репутацію, як її зберегти, і теорія, яка завжди хоче йти в ногу з досвідом, рано чи пізно помститься за себе, якщо її занадто ігнорувати.

Генерал Клебер

Корпорація і команда: соціально-комунікативні характеристики

Одним з головних трендів 21 століття стає корпоративна комунікація, що передбачає вміння працювати в команді, створювати і позиціонувати імідж команди. Особливу актуальність питання корпоративної культури та командної роботи набувають в останні роки для інститутів сектору безпеки та оборони.

Блок 1. Формування корпоративної культури розвідувальних спецслужб

Необхідне тривале, безперервне перетворення і використання нових моделей розвідувальної системи. Досягти цього можна, об'єднавши служби в організації з винятковими можливостями пізнання, які б спеціалізувалися на управлінні базами знань та створення умов для всебічного володіння інформацією. Безперервне перетворення і новаторство повинні допомогти в адаптації розвідувальної системи до навколишнього оточення національної безпеки, яке змінюється стрімко і непередбачувано. Перетворення і новаторство – відповідь на зміни, що дає можливість збільшити загальну динамічність і ефективність розвідувальної системи для виконання всіх завдань.

Аби протистояти "несвятій трійці" – виняткових загроз тероризму, організованої злочинності і поширенню ядерної зброї, – розвідувальна система повинна стати більш динамічною у збиранні і виробництві інформації, щоб йти в ногу з мобільністю і хитрістю цих суб'єктів. Для цієї мети необхідно мати можливість децентралізованого та уповноваженого прийняття рішень, супроводжуваних чіткою постановкою завдань, наявністю мереж команд фахівців зі збирання інформації, операторів та аналітиків, які можуть не тільки передавати наявні в них відомості в горизонтальному і вертикальному напрямах (а не тільки в традиційному вертикальному), але і приймати швидко рішення. Управління ризиками операцій, джерелами і методами повинно бути делеговано цим командам і розглядатися як частина розвідувального процесу.

Розвідувальні служби повинні створювати умови для всебічного володіння інформацією. Для цього необхідно вирішити шість проблем:

  • 1. Заволодівати наявним знанням й об'єднати його із знанням розвідувальної служби та розвідувального співтовариства.
  • 2. Забезпечувати доступ до інформації та обміну даними для того, щоб не було ніяких інформаційних розбіжностей в системі національної безпеки.
  • 3. Постійно вчитися: досвід минулих невдач за допомогою "критичного аналізу здійснених дій", "навчання в процесі навчання", в процесі розгляду та аналізу поточної діяльності, а також запобігаючи майбутнім невдачам на основі ретельного "оцінювання передбачуваних подій".
  • 4. Краще використовувати потенціал налагодження зв'язків у спільнотах розвідслужб і органів національної безпеки як на національному, так і міжнародному рівнях, для всебічного володіння інформацією та її використання.
  • 5. Замінювати послідовність синхронією, зробивши всіх суб'єктів розвідувального процесу, включаючи споживачів розвідувальної інформації, частиною розвідувального процесу, який здійснюється спільними зусиллями, спрямованими на загальну мету.
  • 6. Створювати методи, процеси і системи, які допускають безперервні новаторства, що є основною метою організацій, забезпечують можливість всебічного володіння інформацією.

Забезпечити управління на кожному рівні складних організацій найкраще за допомогою самоорганЬованих систем, які можуть протистояти централізованому бюрократичному управлінню і змінюють значення індивідуальної відповідальності. Нововведення у складних організаціях залежать від здатності традиційно здійснювати нові процеси і створювати продукти, комбінуючи технології і знання, аби забезпечувати синергізм. Тільки об'єднання в систему може забезпечити доступ до необхідних сфер всебічного знання, і тільки системи, що самоорганізуються, які працюють, насамперед, горизонтально, можуть забезпечити тісну взаємодію учасників.

Горизонтальне мислення сьогодні поширене у багатьох сферах – від бізнесу та освіти до планування розвіддіяльності і військового планування. Потрібна адаптація при переході від вертикального до горизонтального мислення. Вертикальне мислення завжди починається із з'ясування того, хто якою управляє системою, в той час як горизонтальне мислення завжди спочатку подає очікуваний результат діяльності. Лідери повинні довіряти своїм співробітникам, які обмінюються інформацією безпосередньо один з одним і з спільнотою національної безпеки. Роль лідера, щонайменше, пов'язана з командуванням і контролем, а в більшому – з викладанням ремесла розвідника. Він також повинен займатися постановкою цілей і завдань і бути, насамперед, керівником достовірних знань. Щоб ефективно управляти інформаційної розвідкою і використовувати мережеві технології максимально ефективно, необхідно управляти інформацією. Таким чином, керівники розвідки кожного рівня повинні стати керівниками інформації. Для цього необхідні нові навички, які сприяють більшому обміну інформацією та співробітництву в мережах, цільових групах, осередках і командах. У XXI столітті влада належить тим, хто ділиться своїми знаннями і таким чином збільшує цінність своєї роботи – обмін інформацією дає могутність. Надійність знань керівника не повинна підтверджуватися зверху вниз; її потрібно заслужити, рухаючись знизу вгору. Керівники знаннями повинні діяти як з боку тилу, так і з фронту. Крім того, що співробітникам розвідки потрібно дозволити діяти більш самостійно, вони повинні стати більш досвідченими в ремеслі розвідника. Йдеться про компетентність, яка породжує довіру, необхідну для незалежної діяльності. Використання ідей і думок співробітників на всіх рівнях мереж, цільових груп і осередків є необхідною умовою для встановлення достовірності та довіри.

Керівники знань разом зі своїми мережами, цільовими групами і осередками повинні прийти до чіткого бачення ситуації, вироблення стратегій і винахідливих рішень, щоб поліпшити: (1) координацію та розподіл ресурсів, а також встановлення пріоритетів у їхньому розподілі; (2) збирання розвідувальної інформації; (3) функції попередження; (4) аналіз; (5) експлуатацію та використання науково-технічного прогресу і останніх змін в IT та у використанні інформації; (6) обмін інформацією та міжнародне співробітництво; (7) контррозвідувальну діяльність.

Вся розвідувальна продукція, і, зрештою, цикл "розвідінформація – рішення – реалізація" покращаться завдяки нелінійному процесу, спрямованому на досягнення загальної мети, яка об'єднує аналітиків, фахівців зі збирання інформації і споживачів в єдину команду, зосереджену на цілях розвіддіяльності. Систематичні зусилля для синхронізації вимог розвідувальної та оборонної спільнот, служб національної безпеки і правоохоронних органів гарантують, що отримана інформація використовуватиметься ефективніше, а збирання інформації буде більш пристосоване до заповнення прогалин в розвіддіяльності і потреб аналітиків. Оптимальний підхід до вимог збирання та аналізу інформації є частиною переходу розвідувального співтовариства від федерації незалежних розвідувальних організацій до більш інтегрованої державної організації.

Ф. Шреер. Трансформування розвідувальних служб: як зробити їх більш сильними, динамічними і ефективними / Ф. Шреер [Електронний ресурс].Режим доступу:

demlib.com.

Термінологія. Команда та корпорація

Командний і корпоративний імідж часто вживаються як синонімічні терміни. Тим не менше, між поняттями корпорація і команда існують значущі відмінності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >