< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Робота в команді: імідж +

 • • команда робить можливим вирішення завдань, які не під силу одній людині;
 • • створення команди є гарантією того, що при виробленні рішення будуть враховуватися інтереси всіх сторін;
 • • у результаті співпраці в команді фахівців з кількох підрозділів стає неможливим односторонній вплив однієї з вищих інстанцій;
 • • при роботі команди зменшується ризик прийняття помилкового рішення і небезпека того, що в поле зору не потраплять деякі важливі факти;
 • • команда допомагає боротися із "виробничою сліпотою". Те, що один працівник не помічає за звичкою, бачить інший, якому, в свою чергу, не кидаються в очі певні проблеми на власній ділянці роботи;
 • • робота в команді посилює готовність і здатність керівних працівників усіх рівнів до співпраці;
 • • у людини, яка працювала в команді, в майбутньому буде менше труднощів при взаємодії з колегами або іншими підрозділами організації;
 • • команда позитивно впливає на розвиток якостей, які мають важливе значення для колегіальної співпраці. Вона спонукає до терпимості, порядку, визнання чужої думки і коректної дискусії. Ці фактори виходять за рамки роботи командою і позначаються на загальному успіху організації;
 • • співробітник, який добре зарекомендував себе при роботі у складі команди, отримує додаткову кваліфікацію, цінну як для нього, так і для організації.

За матеріалами: Календжян С.О., Бёме Г. Делегирование полномочий и ответственности: система эффективногоуправления/С.О. Календмсян, Г. Бёме.СПб.: Дело, 2007. – 287 с.

Робота в команді: імідж –

 • • робота командою, на відміну від звичайної роботи, може потребувати додаткових витрат часу. Початковий період, коли члени команди притираються один до одного, може бути досить тривалим. Певний час потрібний також для пошуку відповідної форми спільної роботи;
 • • робота команди часто відрізняється повільністю. Це особливо помітно при великій чисельності команди і при роботі в команді за сумісництвом. Труднощі, з якими доводиться стикатися при зборі членів команди в призначений час, негативно позначаються на процесі роботи;
 • • дискусії, що виникають при роботі в складі команди, забирають багато часу, особливо якщо окремі працівники не володіють технікою їх ведення. Можливі серйозні розбіжності;
 • • робота командою може призвести до затримки прийняття рішення, оскільки різні погляди учасників узагальнюються тільки після тривалих дискусій;
 • • анонімність результатів праці окремих членів команди може негативно позначитися на бажанні працювати. Будь-який член команди, що показав недостатню результативність, може "сховатися" за активного учасника командної роботи. При роботі командою відсутній стимул до почуття честолюбства, оскільки окремий учасник не отримує персонального заохочення за результати;
 • • якщо співробітник виконує роботу у складі команди як додаткову до основної діяльності, то вона може бути для нього занадто великим навантаженням. Тому необхідно в кожному випадку враховувати, чи є навантаження посильним для кожного учасника;
 • • відомий вислів: "Верблюд – це кінь, намальований командою". Втім, стверджувати, що робота командою призводить до неефективної витрати часу, так само неправомірно, як і вимагати колективного прийняття всіх рішень.

За матеріалами: Календжян С.О., Бёме Г Делегирование полномочий и ответственности: система эффективногоуправления/С.О. Календжян, Г. Бёме. – СПб.: Дело, 2007. – 287 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >