< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Блок 9. Формування корпоративного іміджу МІ-5

Законом про службу безпеки від 1989 року наша роль визначається таким чином: "захист національної безпеки від загрози шпигунства, тероризму, саботажу і диверсій, від діяльності агентів інших держав і дій, спрямованих на повалення або підрив парламентської демократії при використанні політичних і промислових засобів або насильства".

Відповідно до Закону основними цілями служби безпеки є:

 • • боротьба з тероризмом;
 • • запобігання нанесенню шкоди Великобританії іноземними розвідувальними організаціями;
 • • запобігання забезпеченню країн матеріалами, технологіями та знаннями, пов'язаними зі зброєю масового знищення;
 • • моніторинг нових типів загроз;
 • • захист урядової конфіденційної інформації і критично важливої національної інфраструктури (CNI);
 • • співпраця з іншими правоохоронними органами для боротьби з тяжкими злочинами;
 • • сприяння Секретній розвідувальній службі (SIS) і Центру Урядового зв'язку (ЦУЗ) щодо виконуваних ними функцій;
 • • загальне підвищення ефективності служби.

Наші цінності

Із метою захисту національної безпеки та економічного добробуту, а також підтримки правоохоронних органів в їхній діяльності з виявлення тяжких злочинів і боротьбі з ними ми збираємо та поширюємо розвідувальні дані, вивчаємо і досліджуємо загрози і співпрацюємо з іншими організаціями для протидії цим загрозам; даємо консультації щодо забезпечення захисту, а також сприяємо ефективній підтримці у вирішенні цих завдань.

У досягненні цілей ми дотримуємося таких зобов'язань:

 • • законність;
 • • повнота;
 • • об'єктивність;
 • • почуття міри в нашій роботі;
 • • повага та увага один до одного і до тих, з ким співпрацюємо поза службою.

[Електронний ресурс].Режим доступу: https://mi5.gov.uk/home/about-us

Процес побудови корпоративного іміджу ІСБ та управління ним починається з розробки перспективного плану іміджевого будівництва, який може включати низку питань, а саме:

 • 1. Яка місія ІСБ? Яким чином вона визначена основоположними законами?
 • 2. Яке бачення власної діяльності в ІСБ?
 • 3. Яка стратегія розвитку основних напрямів діяльності ІСБ?
 • 4. Які функції ІСБ виконує? Які планує виконувати в майбутньому?
 • 5. Чи передбачається реформування ІСБ, якщо так, то якими будуть зміни в стратегіях розвитку? Чи зміниться у зв'язку з реформуванням місія ІСБ?
 • 6. З якими цільовими групами взаємодіє ІСБ (уряд, певні групи громадянського суспільства, інші силові відомства, зарубіжні силові структури тощо)?
 • 7. Які партнери стратегічно важливі для ІСБ?
 • 8. Які групи впливу стратегічно важливі для ІСБ?
 • 9. Яку корпоративну культуру культивує ІСБ?
 • 10. Який корпоративний імідж найбільш ефективний для ІСБ?
 • 11. Як узгоджується побудова корпоративного іміджу ІСБ з принципом секретності?

На другому етапі розробляються кроки формування ефективного корпоративного іміджу ІСБ.

Схема 1. Кроки формування корпоративного іміджу ІСБ

Кроки формування корпоративного іміджу ІСБ

Крок 1. Визначення місії, бачення, стратегії, цінностей ІСБ. Розробка логотипу, девізу, символіки. Цей крок передбачає: а) орієнтацію на певні цільові аудиторії; б) аудит якості комунікацій з цими аудиторіями. Важливо виявити стратегічно значущі аудиторії, які визначають майбутнє організації, і тактично важливі для збереження іміджу даності ІСБ.

Крок 2. Визначення довгострокових цілей іміджевого будівництва ІСБ.

Крок 3. Аудит якості наявних комунікацій ІСБ з цільовими аудиторіями крізь призму формування корпоративного іміджу.

Крок 4. Створення програми формування корпоративного іміджу, де мають бути враховані такі складові: бачення, корпоративна місія; корпоративна індивідуальність, корпоративна ідентичність, корпоративний імідж.

Після визначення корпоративної індивідуальності ІСБ приймається рішення щодо транслювання відмінностей інституту до цільових груп. На цьому етапі формується корпоративна ідентичність, що передбачає розробку системи комунікативних засобів – назв, символів, знаків, логотипів, кольорів, міфів, ритуалів.

Аналіз корпоративної ідентичності та її формування мають першочергове значення для позиціонування інституту сектору безпеки в інформаційному просторі, саме ці компоненти можуть зумовити структурні та кадрові зміни, привести до репозиціонування ІСБ.

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ

якісні показники

кількісні показники

 • • мета
 • • структура
 • • зміст
 • • виконавці
 • • технології
 • • витрати
 • • строки
 • • результати
 • • економічна ефективність

Окрім зазначених складових, для формування ефективного іміджу ІСБ важливі такі:

 • 1. Комунікативні якості керівників ІСБ та його підрозділів.
 • 2. Комунікативна майстерність співробітників, які через свої професійні обов'язки спілкуються з різними цільовими аудиторіями.
 • 3. Якість корпоративного іміджу, знання співробітниками цінностей ІСБ, його місії, завдань. Слідування корпоративній культурі.
 • 4. Якість зовнішнього іміджу організації: зовнішній вигляд співробітників, офісу; веб-сайт, відомчі ЗМІ, ділова документація тощо.

Імідж – мобільний конструкт, він може бути створений заново (для нової організації) або репозиціоновний. Успішний процес іміджбіддингу вимагає керування, планування, організації, контролю. Так, наприклад, реорганізація Служби секретної розвідки Ізраїлю Моссад пов'язана зі зміною її функцій, що, відповідно, передбачає зміну її іміджу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >