< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІМІДЖБІЛДИНГ ІНСТИТУТІВ СУЧАСНОГО СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

Світові тенденції розбудови іміджу інститутів сектору безпеки

Розбудова іміджу інститутів сектору безпеки та їх фахівців вважається важливою складовою інформаційної безпеки держави, оскільки "сильний" імідж сектору безпеки є свідченням спроможності країни. У світовому комунікативному просторі сформувалися дві тенденції розбудови іміджу сектору безпеки.

Тенденція 1. Комунікативна діяльність із цілеспрямованої розробки й ефективного застосування стратегії керування інформаційними потоками з метою створення власного сильного іміджу (США, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Ізраїль). Ця діяльність спрямована як на позиціювання силових відомств у межах власних держав, так й у світовому просторі.

Тенденція 2. Розбудова іміджу як реакція на незадоволення громадянського суспільства застарілими моделями комунікації Спецслужби інших держав (Туреччина, країни Прибалтики, Афганістан, Боснія, Герцеговина, Східний Тимор, Ірак тощо). У цих випадках стратегії з оновлення кадрів, налагодження взаємодії із громадянським суспільством, державна стабілізація та втілення гуманітарних програм стають підґрунтям для завоювання авторитету силовими інститутами та виконують функції прихованого керування їхнім іміджем.

Професійно створений імідж інститутів сектору безпеки є інформаційним об'єктом, мета якого – формування прихильності і визнання з боку громадськості; забезпечення сприйняття цих інститутів як силових структур держави.

Ознаки іміджу інститутів сектору безпеки

 • (за В. Алещенко, В. Чорним):
  • 1. Імідж – це образ інститутів сектору безпеки, який не стихійно складається у громадян, а спеціально створюється певними суб'єктами, проникаючи у свідомість людей. Цією справою займаються професіонали- іміджмейкери, які опанували її науку й мистецтво – іміджелогію.
  • 2. Імідж інститутів сектору безпеки, як і всіх інших соціальних утворень, є елементом ідеології, тобто виражає інтереси держави та суспільства, тому може бути адекватним або неадекватним, привабливим або непривабливим.
  • 3. Імідж розрахований впливати на масову свідомість. Але образ, який складається в масовій свідомості, може суттєво відрізнятися від заздалегідь розробленого і впроваджуваного (бажаного) іміджмейкерами, тому що масова свідомість до певної міри є самостійною, і демократичне суспільство має можливість вибору того чи іншого образу.
  • 4. Імідж інститутів сектору безпеки формується з розрахунку не лише

на населення та його окремі соціальні групи, але й на власне фахівців інститутів.

5. Імідж здатний змінюватися, спричиняючи зростання або зниження довіри серед населення, підвищуючи або знижуючи авторитет інститутів сектору безпеки як значущої структури держави.

Формування іміджу інститутів сектору безпеки передбачає відображення їх універсальних параметрів, що мають довгостроковий характер:

 • • реальна здатність забезпечувати верховенство закону та права;
 • • спрямованість на захист прав кожної людини;
 • • призначення, мета, функції та завдання;
 • • морально-етичні й бойові характеристики;
 • • оснащеність новітнім високотехнологічним озброєнням та військовою/спеціальною технікою;
 • • відповідність якості, кількості зброї та рівня розвитку військового мистецтва потребам забезпечення безпеки;
 • • традиції та історія, здобутки і перемоги;
 • • спроможність захищати територіальну цілісність держави та забезпечувати безпеку людину, суспільства, країни;
 • • успіхи, що досягаються на навчаннях; під час виконання службових завдань;
 • • перспективи розвитку;
 • • внутрішній порядок;
 • • гідність внутрішньокомандних стосунків і дотримання норм поведінки;
 • • привабливість зовнішнього вигляду фахівців інституту сектору безпеки та його соціального статусу;
 • • висока професійна підготовка;
 • • символи та атрибутика (бойові прапори, емблеми, форми одягу тощо);
 • • комунікативна привабливість фахівців інститутів сектору безпеки.

Інститути сектору безпеки мають кілька іміджів, оскільки уявлення про них серед різних прошарків громадськості може суттєво різниться. Цілісний імідж ІСБ формується на трьох рівнях: минуле, нинішній стан та перспективи подальшого розвитку, що формуються в провідних державних документах у сфері безпеки та оборони, аналітичних та прогностичних дослідженнях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >