< Попер   ЗМІСТ

Попередня оцінка терміну окупності ВЕС

Як відомо, термін окупності капітальних вкладень є однією з головних оцінок ефективності споруди електростанції. Сучасні способи оцінки терміну окупності вимагають істотних витрат часу, а також достовірної інформації за всіма статтями витрат. Однак отримання такої інформації пов'язане з великими труднощами, а в сучасній Україні часто просто неможливо. Для можливо достовірної попередньої оцінки витрат при спорудженні ВЕС запропоновано спосіб оцінки терміну окупності на базі загальновідомих вхідних параметрів, або на базі достовірних діапазонів їх зміни.

За основу приймається формула простого терміну окупності:

(9.3)

де К – капітальні витрати на будівництво об'єкта; Д – річний прибуток від експлуатації ВЕС; В – річні експлуатаційні витрати.

Капітальні вкладення визначаються за відомою формулою:

(9.4)

де – питомі капвкладення в будівництво ВЕС, грн./кВт; – встановлена потужність ВЕС, кВт.

Вибрані для розрахунків на базі зазначених вище даних, дозволяють з великою достовірністю оцінити величину капітальних вкладень в проектований об'єкт. Прибуток Д від продажу електроенергії ВЕС може бути виражений через обсяг заміщаємого органічного палива на теплових електростанціях енергосистеми. Очевидно, що в цьому випадку прибуток буде більше, ніж просто вартість заміщаємого палива, оскільки тариф на електроенергію, вироблену на цьому обсязі палива включає і відсоток рентабельності теплової станції. Цей момент враховується коефіцієнтом , який дорівнює відношенню тарифу на електроенергію до паливної складової тарифу ,тобто

(9.5)

З урахуванням цього, річний дохід від експлуатації ВЕС визначається за наступною формулою:

(9.6)

де – ціна на паливо для електростанції в даній енергосистемі, грн/т.у.п.; q – питома витрата палива на теплових електростанціях в даній енергосистемі, т.у.п./кВт•год; – число годин використання встановленої потужності ВЕС, рік.

Річні експлуатаційні витрати В визначаються, як частка п від наведених капітальних витрат на будівництво ВЕС, тоді

(9.7)

де – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Варіюючи значенням я можна також правильно оцінити діапазон експлуатаційних витрат. При питомих капітальних вкладеннях приблизно 1000 дол. США за кВт і число годин використання встановленої потужності на ВЕС порядку 2500 (середні вітрові умови) проектний термін окупності не перевищує 10 років, тобто знаходиться в діапазоні прийнятому для об'єктів енергетики.

Вироблення електричної енергії вітроелектричної станцією

Розрахунковий вираз для визначення виробітку електроенергії ВЕС може бути представлено наступною формулою:

(9.8)

де – коефіцієнт затінення ВЕС, що враховує зменшення вироблення електричної енергії в результаті взаємного затінення ВЕУ та особливостей ландшафту території ВЕС ; – коефіцієнт, що враховує втрати енергії в електричній мережі ВЕС і в загально- стаціонарному електричному обладнанні (); – коефіцієнт, що враховує споживання електричної енергії на власні потреби ВЕС (); – обсяг виробітку електроенергії ВЕУ за рік Т, число вітроенергетичних установок в складі ВЕС.

Значення і визначаються конкретними умовами схемного рішення внутрішньої мережі ВЕС і обсягами робіт з обслуговування і забезпечення працездатності ВЕУ. Кількісні значення цих коефіцієнтів складають приблизно 0,93...0,96.

Коефіцієнт затінення ВЕС повністю і однозначно визначається проектним рішенням і характеризує зменшення об'єму вироблення електроенергії в результаті взаємного затінення ВЕУ, впливу рельєфу місцевості, природних перешкод і різних споруд. На етапі проектування слід по можливості прагнути до збільшення значення в рамках існуючих обмежень на спорудження ВЕС, а на етапі експлуатації діючих станцій, необхідно знати числове значення з метою планування обгрунтованого обсягу виробітку електроенергії.

Затінення ВЕУ, викликане ландшафтом місцевості, сусідніми установками або їх рядами, залежить від місця розташування ВЕУ і напряму швидкості вітру. Ступінь затінення окремими перешкодами враховує коефіцієнт гальмування швидкості вітру , значення якого визначається за виразом

(9.9)

де і – безрозмірні коефіцієнти, що враховують гальмування швидкості вітру перешкодою.

Значення коефіцієнтів і залежать від висоти осі обертання ротора ВЕУ, висоти перешкоди, відстані від перешкоди до ВЕУ, ширини перешкоди і визначаються за номограмами, представлених в довідковій літературі.

 
< Попер   ЗМІСТ