< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переваги соціально відповідального бізнесу

Соціально відповідальний бізнес передбачає прибутковість, як основний індикатор ефективності, оскільки не можна вважатися відповідальним, приносячи збитки власникам і акціонерам. Отже актуальним є питання: "В який саме спосіб принесуть прибуток ресурси, інвестовані в програми, що розроблені та реалізовані в рамках стратегії соціальної відповідальності?".

У економічному контексті соціальна відповідальність бізнесу – це інвестиції в розвиток персоналу, територіальної громади, комунікації із споживачами, охорону навколишнього середовища тощо. При цьому варто акцентувати, що інвестиції на разі є довгостроковими, а отже і економічний ефект орієнтований на перспективу. Проте у будь-кому випадку, як результат від реалізації соціальних технологій, бізнес має істотні перевага: формується позитивний імідж, підвищується інтерес фінансових агентів (інвесторів, донорів, кредиторів), покращуються взаємовідносини із громадськістю і органами місцевого самоврядування, підвищується мотивація і продуктивність праці персоналу, збільшуються обсяги продажів і частка ринку, знижуються операційні витрати.

Формування позитивного іміджу. Позитивний імідж є потужним інструментом розвитку бізнесу і вагомою перевагою в конкурентній боротьбі. Стійка позитивна репутація є ключовим чинником, що забезпечує збереження і збільшення частки ринку, а отже, отримання прибутку в довгостроковій перспективі. Саме тому репутація, як і будь-який інший актив, має вартісну оцінку.

Практика показує, що суспільна заангажованість посилює позитивний імідж, оскільки позиціонується вже не стільки суто бізнес-структура, а і "корпоративний громадянин", який працює на соціум в цілому. Таким чином, соціальна відповідальність стає іміджевим інструментом, що позитивно впливає на стабільність бізнесу і впізнаваність бренду.

Підвищення інтересу фінансових агентів (інвесторів, донорів, кредиторів). Орієнтований на соціально відповідальну діяльність бізнес є більш привабливим для фінансових агентів, оскільки визначальним чинником для більшості з них є рівень суспільної довіри. У цьому сенсі актуальною процедурою є етичний скринінг, від результатів якого частково залежить рішення щодо фінансування.

Покращення взаємин із громадськістю і органами місцевого самоврядування. Реалізація соціальних технологій забезпечує "вростання" бізнесу в місцеве середовище, формує прихильність місцевої територіальної громади і довіру з боку органів місцевого самоврядування. Окрім цього, постійна заінтересованість життєдіяльністю громади допомагає запобігти непорозумінням, що здатні завдати шкоди репутації, тобто у разі можливих загроз або ризиків бізнес може розраховувати на підтримку. Отже, участь бізнесу в житті місцевих територіальних громад, реалізація соціальних технологій сприяє формуванню безконфліктних ефективних комунікацій.

Підвищення мотивації і продуктивності праці персоналу. Внутрішні соціальні технології, як правило, направлені на покращення умов праці та життя персоналу. Отже, розробка і реалізація заохочувальних програм і збільшення розмірів оплати праці є могутнім мотиватором, що формує лояльність працівників. Окрім цього довіра персоналу і оточення підвищує рейтинг бізнесу на ринку праці, що дозволяє винаймати й утримувати кращих фахівців. Таким чином, соціальна відповідальність може стати одним з елементів нефінансової мотивації персоналу.

Збільшення обсягів продажу і частки ринку. Участь у соціальних проектах активно формує впізнаваність бренду, а отже, і привабливість для споживача. Багато дослідників стверджують, що споживачі пильно стежать і акцентують увагу на маркетингу брендів. За умови, якщо соціальний захід, що підтримується в маркетинговій програмі близький споживачеві за духом, або викликає у нього позитивні емоції в процесі формування переваг, – цей бренд має більше шансів затвердитися в їхній свідомості, ніж бренд з несоціально орієнтованим маркетингом.

Зниження операційних витрат. Унаслідок реалізації соціальних технологій в деяких ланках бізнесу можуть знижуватися витрати. Наприклад, результатом реалізації екологічних ініціатив є зменшення кількості відходів, повторне використання матеріалів, економія води і електроенергії. Ще одна значуща стаття скорочення витрат – це зменшення витрат на рекламу, оскільки соціально відповідальні заходи є рекламою бренду як такі. Отже, можна зробити висновок, що ведення бізнесу в соціально відповідальний спосіб зумовлює значні переваги, що підтверджується практичним досвідом бізнес-структур, які сформували стійкі конкурентні переваги в результаті розробки і реалізації соціальних технологій.

Зміцнення довіри з боку закордонних партнерів по бізнесу, які більш активно будують ділові відносини на довгостроковій основі із соціально успішними компаніями. Відповідальне ведення бізнесу сьогодні є важливим елементом відкритого міжнародного інвестиційного клімату. Закордонні партнери враховують соціальне поводження, встановлюють вимоги, наприклад, до екологічної чистоти, дотримання прав споживачів і т.д. при прийнятті інвестиційних рішень.

Основні терміни і поняття

 • • класифікація стейкхолдерів;
 • • інтереси стейкхолдерів;
 • • роль державних структур у розвитку соціальної відповідальності
 • • соціальна відповідальність комерційних організацій;
 • • соціальна обструкція;
 • • соціальні зобов'язання;
 • • соціальний відгук;
 • • соціальний внесок;
 • • внутрішня соціальна відповідальність;
 • • зовнішня соціальна відповідальність;
 • • рівні соціальної відповідальності як комбінації вимог до бізнесу;
 • • соціальна відповідальність у відносинах між бізнесом і суспільством;
 • • соціальна відповідальність у відносинах між бізнесом і заінтересованими сторонами або окремими їх групами;
 • • переваги соціально відповідального бізнесу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >