< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Екологічний аудит

Екологічний аудит, широко застосовуваний у промислово розвинених країнах, одночасно виконує дві функції:

  • • екологічну, дозволяючи вирішувати завдання по зниженню екологічних ризиків і реалізації прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, а також по забезпеченню екологічної безпеки на рівні окремих організацій, виробничих комплексів і територій, і
  • • економічну, підвищуючи конкурентоспроможність продукції, що випускається, і забезпечуючи виведення підприємств на міжнародні ринки.

Світова практика свідчить, що для включення екологічного аудита як неодмінного елемента в економічний механізм охорони навколишнього середовища необхідне створення нормативно-методологічної (стандарти, рекомендації та ін.) і правової бази, що регламентує цей вид діяльності.

Екологічний аудит залежно від суб'єктів, його здійснюючих, можна підрозділити на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аудит здійснюється підприємствами, організаціями, діяльність яких пов'язана із впливом або ризиком впливу на навколишнє середовище, на основі прийнятих ними внутрішніх (локальних) нормативних актів. Внутрішній аудит перебуває поза сферою законодавчого регулювання. По ряду ознак він нагадує внутрівиробничий контроль, але відрізняється від останнього більш універсальними цілями. Великими (в основному закордонними) компаніями створюються спеціальні підрозділи, що обслуговують не тільки основне підприємство, але і його дочірні фірми й філії. Досить показовий у цьому змісті приклад однієї з найбільших транснаціональних компаній – "Бритіш Петролеум", яка ввела екологічний аудит підприємств, що входять у її структуру ще на початку 70-х pp. і широко використовує його у своїй практичній діяльності.

Зовнішній екологічний аудит здійснюється сторонніми організаціями на договірній основі. Замовниками можуть бути підприємства, органи державного екологічного контролю, страхові організації, банки, потенційні інвестори та ін. Виконавцями є організації або фізичні особи, що одержали у встановленому порядку право займатися наданням даних послуг. Метою зовнішнього екологічного аудита є: одержання кредитів, інвестицій, поліпшення економічних показників, сертифікація по системі EMAS, підвищення сприятливої суспільної думки й т.п.

Саме зовнішній екологічний аудит є предметом нормативно-правового регулювання.

Екологічний аудит носить переважно добровільний характер, однак можливо і його призначення в обов'язковому порядку, наприклад, у випадках кількаразового виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, що мають екологічні наслідки, або відносно тих суб'єктів, діяльність яких несе більшу потенційну екологічну загрозу. У ряді випадків аудит є обов'язковою умовою ліцензування окремих видів діяльності, пов'язаних із впливом на навколишнє середовище (наприклад, надання послуг з розміщення, утилізації, знешкодження, поховання екологічно небезпечних відходів та ін.)

За кордоном без екологічного аудита неможливо здійснити цілий ряд страхових послуг. У США покупка нерухомості або організація нової справи мають на увазі попередній екологічний аудит. Компанії, не обізнані про екологічний стан своєї нерухомості, ризикують понести серйозні збитки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >