< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Впровадження концепції технологічного нормування на основі найкращих доступних технологій

Аналіз закордонного досвіду показує, що в цей час у європейських країнах законодавче регулювання навантаження на навколишнє середовище (викиди в атмосферу, скидання у водойми, розміщення відходів) здійснюється на основі стратегії найкращої доступної технології (НДТ), яка є прямим результатом накопиченого досвіду й досліджень, пов'язаних із застосуванням стратеги більш чистого виробництва або запобігання забруднення навколишнього середовища й утворення відходів безпосередньо на джерелі (Програма захисту навколишнього середовища ООН і

Державна стратегія й політика в області більш чистого виробництва, 1994 р.)• При цьому використовується комплексний (інтегрований) підхід до запобігання й контролю забруднень, уперше на рівні Європейського союзу законодавчо закріплений у Директиві Ради Європейського Союзу 96/61/ЕС від 24 вересня 1996 року "Про комплексне запобігання й контроль забруднень". Діюча процедура видачі природоохоронних дозволів дає можливість державним контролюючим органам і господарюючим суб'єктам розглядати й планувати заходи щодо зменшення викидів/скидань/утворення відходів на основі встановлюваних нормативів і прийнятих стандартів.

Це стало можливим завдяки впровадженню моделі технологічного нормування стосовно до джерел забруднення навколишнього середовища, до яких були віднесені власне технологічні виробничі процеси. У європейських країнах процедура видачі дозволів на право господарської діяльності з урахуванням моделі технологічного нормування (на основі НДТ) була законодавчо закріплена згаданою Директивою 96/61/ЄС, яка ввела два нові регулятивні підходи: комплексний підхід (розуміння навколишнього середовища як єдиного цілого замість підходу, що відноситься до окремих компонентів навколишнього середовища); гнучкість (індивідуальне регулювання для конкретного об'єкта господарської діяльності залежно від умов місцевого навколишнього середовища). Тут необхідно згадати, що ще до прийняття в 1996 році згаданої Директиви такі комплексні природоохоронні дозволи були впроваджені в 1969 р. у Швеції, в 1972 р. у Данії й в 1990 р. у Великобританії. Основні принципи згаданої Директиви лежали в основі Рекомендації Ради ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) (90)164 1991 р. "Про комплексне запобігання й контроль забруднення".

У США термін "найкраща існуюча технологія контролю" (Best Available Control Technology) застосовується у Федеральному законі про чисте повітря (Clean Air Act), який вимагає від певних підприємств (що є великими джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу) застосовувати найкращу існуючу технологію контролю над шкідливими викидами.

Основні терміни і поняття

  • • екологічні катастрофи;
  • • функції екологічної складової корпоративної "щільної відповідальності;
  • • екологічно орієнтований бізнес;
  • • екологічні проблеми соціальної відповідальності;
  • • інструменти вирішення екологічних проблем;
  • • оцінка впливу на навколишнє середовище;
  • • екологічний зовнішній і внутрішній аудит;
  • • екологічне страхування;
  • • концепція технологічного нормування
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >