< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання ефективності соціальної відповідальності

У системі керування підприємницькою структурою оцінка результативності й ефективності її діяльності в області корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) дозволяє виявити відхилення в процесах її взаємодії із зацікавленими сторонами, оцінити недоліки й можливості, що з'являються і вчасно скорегувати як соціальну, так і корпоративну стратегію організації, орієнтовану на стабільність й успіх.

Існує велика розмаїтість підходів до оцінки КСВ. Одні з них засновані на зіставленні отриманих результатів з різного роду індикаторами, в інших використовуються оцінки якісних характеристик, що відображають вплив КСВ на різні сторони функціонування бізнесу, держави й суспільства.

У міжнародній практиці використовуються так називані індекси корпоративної соціальної відповідальності, які дозволяють оцінити соціальну відповідальність компаній. Так, наприклад, по даним Ernst&Young тільки світові фондові ринки в контексті стійкого розвитку використовують більше 100 індексів, заснованих на показниках стійкого розвитку.

Інший методичний підхід до оцінювання результативності діяльності компанії в області корпоративної соціальної відповідальності заснований на критерії дотримання компаніями загальновизнаних міжнародних стандартів, таких як Рекомендації Глобальної ініціативи по звітності в області стійкого розвитку GRI; Система менеджменту якості IS09001:2000; Стандарти звітності серії А1000, SA8000, IS014101:2004; Керівництво із соціальної відповідальності IS026000.

Причому GRI й ISO 26000 є добровільними і їхнє застосування компаніями не регламентується спеціально виданими сертифікатами. Слідування стандартам ISO 9001:2000 й ISO 14101:2004 є обов'язковим за умови, що компанія має відповідний сертифікат якості. В 2014 році вийшла четверта версія Керівництва зі звітності в області стійкого розвитку (G4) Глобальні ініціативи по звітності (GRI), відповідно до якої звіти, опубліковані після 31 грудня 2015 року, повинні бути підготовлені тільки відповідно до версії G4 Керівництва.

Соціальний аудит, подібно бухгалтерському аудиту, покликаний верифікувати звіти КСВ, підготовлені компанією. Найпоширенішим на даний момент є міжнародний стандарт верифікації звітності AccountAbility 1000.

Компанії, зацікавлені у виході на міжнародні ринки й IРО на західних біржах, складають звітність на основі міжнародних стандартів АА 1000, GRI або ISO 14000.

Board навела дані, згідно яким у компаній, що реалізують концепцію соціальної відповідальності, дохід на інвестований капітал на 9,8 % вище, ніж у її конкурентів, що ігнорують КСВ, дохід з активів більше на 3,55 %, прибуток – на 63,5 %.

Відповідно до різних досліджень інвестиційна привабливість компаній, що мають гарний звіт про корпоративну соціальну відповідальність, підвищується приблизно на 10%.

Окремі рейтингові агентства дають виноски на показники, що враховуються в сфері корпоративної соціальної звітності.

В умовах міжнародного ринку соціальну відповідальність оцінюють за допомогою спеціальних етичних індексів по трьох основних критеріях:

  • 1) ефективність діяльності в області охорони навколишнього середовища;
  • 2) дотримання прав людини;
  • 3) якість взаємин зі співробітниками й акціонерами.

Один з таких пакетів індексів – FTSE4Good, розроблений спільно Лондонською фондовою біржею, де він розраховується з 2001 р., і Financial Times (FTSE). Його ціль – стимулювати вкладення капіталу в компанії, що відповідають критеріям соціальної відповідальності, тому в його розрахункову базу входять тільки ті організації, які займають активну соціальну позицію по всіх трьох перерахованих напрямках (табл. 7).

Таблиця 7

Показники якісного індексу соціальних інвестицій

Напрямок оцінки

Використовувані показники

Інституціональне оформлення соці• альної політики

Наявність спеціального документа, у якому закріплена соціальна політика компанії (нормативна централізація соціальної політики). Наявність спеціального підрозділу, відповідального за реалізацію соціальної політики). Наявність колективного договору (нормативна основа соціальної політики)

Система обліку соціальних заходів

Наявність щорічних фінансових звітів відповідно до міжнародних стандартів (уніфікація й стандартизація фінансової інформації). Впровадження міжнародних стандартів соціальної звітності. Оцінка ефективності здійснюваних соціальних інвестицій (забезпечення зворотного зв'язку між інвестором і соціальними інвестиціями). Приклади соціальних програм (інформування громадськості з метою передачі позитивного досвіду, самореклами й просування репутації й іміджу компанії)

Комплексність здійснюваних соціальних інвестицій

Розвиток персоналу компанії. Охорона здоров'я й праці персоналу. Природоохоронна діяльність і ресурсозбереження. Підтримка сумлінної ділової практики. Розвиток місцевого співтовариства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >