< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Довільний соціальний звіт

Оскільки формат звітності не є загальнообов'язковим, команда, відповідальна за збір, систематизацію і аналіз інформації може розробити власну документоформу Звіту про Прогрес, але при цьому інформація повинна відповідати встановленим вимогам і правилам. Нефінансові Звіти, сформовані відповідно до власних підходів, можуть вважатися Звітом про Прогрес за умови, що вони містять три основні елементи:

 • 1) заяву про підтримку від вищого керівництва;
 • 2) опис конкретних дій;
 • 3) показники результативності.

Вигоди, які отримує підприємство, формуючи та оприлюднюючи нефінансову звітність, представлені в таблиці 9.

Також важливо те, що нефінансова звітність сприяє полегшенню доступу до фінансових ресурсів, зокрема від міжнародних фінансових інституцій (МВФ, ЄБРР, МФК тощо), адже вона є обов'язковою для розкриття під час переговорного процесу. Світовий банк включає критерії КСВ до переліку вимог у проектах, що подаються до фінансування, компаній у країнах Центральної та Східної Європи. Тому поширення звітності із соціальної відповідальності є актуальним питанням для українських компаній.

Нажаль, зміст соціальних звітів українських підприємств не відповідає міжнародним стандартам, оскільки включають обмежену кількість інформації та інших відомостей, що оприлюднюються, часто орієнтовані насамперед на саморекламу.

На сучасному етапі для більшості українських підприємств складності із формуванням нефінансових звітів виникають з таких причин:

 • 1. необхідність реалізації концепції нефінансової звітності ще не є до кінця усвідомленою представниками топ-менеджменту;
 • 2. несистемний та нестратегічний підхід до соціальної відповідальності;
 • 3. помилкова впевненість керівників підприємства в необхідності додаткових ресурсів для формування нефінансової звітності.

Таблиця 9

Вигоди від нефінансової звітності

Формулювання

Характеристика

Розбудова та вдосконалення управління СВ

В процесі підготовки нефінансового звіту проводиться аналіз стратегії підприємства, об'єктивна оцінка нефінансових ризиків, залучення менеджерів основних функціональних напрямків до визначення ролі та оцінки впливу підприємства на розвиток громади. При систематичному вмілому формуванні соціальний звіт стає інструментом стратегічного планування.

Формування чи підвищення

довіри до підприємства на рівні різних груп впливу

Для працівників підприємства соціальний звіт є стимулом та доказом соціального значення їх роботи. Також за нафтогазовими підприємствами закріплюється статус відповідальних роботодавців, що особливо важливо для молодих спеціалістів. Органи місцевого самоврядування, громадські організації, споживачі формують (чи змінюють) ставлення до підприємства відповідно до інформації, представленої у нефінансовому звіті. Нефінансова звітність опосередковано сприяє створенню партнерств, а також підвищує шанси підприємства залучити інвестиції чи стати партнером у реалізації значного інвестиційного проекту.

Підвищення відкритості та прозорості підприємства

Можливість аналізу нефінансової звітності поряд з фінансовою дозволяє заінтересованим особам та інвесторам отримувати інформацію про соціальні та екологічні заходи у комплексі з інформацією про економічні результати. Це дозволяє ефективно оцінювати ризики (зокрема, довгострокові) інвесторами, кредиторами чи іншими заінтересованими особами. В певних умовах наявність добре сформованого не фінансового звіту може сприяти збільшенню капіталізації підприємства, зменшенню вартості ресурсів, які залучаються, або продовженню терміну їх залучення.

Основні терміни і поняття

 • • індекси корпоративної соціальної відповідальності;
 • • етичні індекси соціальної відповідальності;
 • • соціальні інвестиції; показники якісного індексу соціальних інвестицій; форми соціальних інвестицій;
 • • оцінювання ефективності соціальних інвестицій;
 • • критерії оцінювання доцільності здійснення соціальних інвестицій;
 • • види ефективності в оцінюванні соціальних інвестицій;
 • • підходи щодо оцінювання ефективності соціальних інвестицій;
 • • звітність про соціальну відповідальність бізнесу;
 • • форми соціального звіту;
 • • комплексні звіти;
 • • стандартизовані звіти;
 • • переваги соціальної нефінансової звітності;
 • • ризики нефінансової звітності;
 • • нефінансова звітність в Україні;
 • • звіт зі сталого розвитку за системою GRI (Глобальної ініціативи зі звітності);
 • • звіт про Прогрес реалізації принципів Глобального договору ООН (COP – Communication on Progress);
 • • довільний соціальний звіт.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >