< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відділи й комісії з нових товарів

Контроль проектів, пов'язаних з розробкою нових товарів, звичайно відноситься до повноважень функціональних менеджерів, які аналізують звіти щодо ходу виконання цих проектів й ухвалюють рішення щодо подальшого виділення фінансування. До їхніх обов'язків може також відноситись прийняття певних рішень щодо стратегій і пріоритетів, пов'язаних з новими товарами. Незалежно від обраної базової організаційної структури (комплексна бригада, керівництво в розрізі товару або марки, відділ інноваційного товару), нагляд за цим процесом у цілому здійснює комісія з нових товарів, що служить і для надання відповідним проектам високого корпоративного статусу за рахунок положення, що займають в організації члени цієї комісії.

Менеджер по товарах

Багато компаній покладають відповідальність за пошук нових ідей на менеджерів по продуктах. Однак, менеджери настільки зайняті проблемами товарних ліній, що вже перебувають у виробництві, що іноді не взмозі приділити належної уваги розробці нових товарів. Крім того, їм не вистачає знань й умінь, необхідних для розробки й критичної оцінки нових продуктів. Так, у компанії Johnson & Johnson введено посаду менеджера по нових товарах, що підпорядковуються керуючим групами продуктів.

Наявність такої посади забезпечує професійний підхід до вирішення питань щодо нових товарів. У деяких компаніях функціонують комітети з розгляду й відбору пропозицій щодо нових товарів, до складу яких входять менеджери вищої управлінської ланки. У великих компаніях існують відділи (департаменти) нових товарів, які очолюють менеджери, яких наділено широкими повноваженнями і правом безперешкодного доступу до вищого керівництва компанії. У завдання такого підрозділу входить генерація й перевірка нових ідей, спільна робота з відділом НДКР, організація тестування нових товарів й їхнього комерційного виробництва.

Багато компаній, у тому числі Mills, доручають розробку нових товарів, так званим венчурним командам, які складаються із представників різних відділів компанії й відповідають за розробку певного товару або напрямку діяльності. Члени групи або "внутрішні підприємці" (інтрапренери) звільняються від інших обов'язків та працюють над створенням нового товару в рамках одержаного бюджету та визначеного терміну на робочому місці – так званому "кабінеті скунса". "Кабінет скунса" – неофіційне робоче місце (наприклад, гараж одного з учасників), де команда намагається створити новий продукт.

У компанії ЗМ, Hewlett-Packard, Lego і багатьох інших управління інноваційним процесом здійснюється у вигляді системи поетапних перевірок (stage-gate system), основою якої є поділ процесу розробки товару на чітко розмежовані етапи, наприкінці кожного з яких оцінюються отримані компанією результати. Для того, щоб закінчити один етап роботи й перейти до наступного, необхідно "пройти через ворота", тобто керівник проекту повинен представити вищому менеджменту фірми проміжні результати. Наприклад, перехід від складання бізнес-плану до розробки продукту припускає подання переконливого маркетингового аналізу потреб й інтересів споживачів, порівняльного аналізу розробленого товару з подібними продуктами й даних технічної експертизи. Оскільки кожен наступний етап роботи пов'язаний зі зростанням витрат, у кожних "воріт" перевіряється відповідність результатів установленим критеріям і визначається доцільність переходу до наступного етапу. "Вартові" можуть прийняти один із чотирьох варіантів рішення: рухатися далі, відмовитися від ідеї, відкласти проект або повторити даний етап роботи.

Система поетапних перевірок дозволяє контролювати весь процес роботи над новинкою, робить кожен крок зрозумілим для всіх учасників роботи й чітко визначає обов'язки керівників проекту й членів його групи.

У деяких випадках для управління інноваційними проектами створюються активні групи сприяння реалізації інноваційного товару, що дозволяє підвищити ефективність діяльності менеджерів і забезпечити реалізацію нових товарів.

Створена група фахівців зі сприяння реалізації нової продукції повинна інформувати споживачів про розроблені інноваційні товари шляхом участі своїх співробітників у засіданнях і конференціях, надання ними відповідної інформації, рішення конкретних технічних проблем або проведення технічних консультацій.

Звичайно, керівник маркетингової служби підприємства бере участь у плануванні діяльності групи сприяння реалізації товару, оскільки результат діяльності цієї групи позначається на ефективності діяльності відділу маркетингу і збуту. Група сприяння реалізації нової продукції виконують роботу зі збору, обробки й поширення інформації щодо відповідної продукції, процесів й технологій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >