< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Генерація ідей

Методу генерації ідей інновацій повинен передувати аналіз напрямків, а в їх рамках – варіантів інноваційного розвитку існуючих ринкових можливостей, у результаті якого виявляють перспективні для конкретного підприємства в конкретних умовах напрямки діяльності. Попередній вибір цих напрямків виконується на основі аналізу відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім, що генерується ринковим середовищем, як правило, методом SWOT – аналізу. Результати аналізу використовують для обгрунтування необхідності розробки інновацій конкретної спрямованості відповідно до відібраних для подальшого аналізу варіантів інноваційного розвитку. Даний етап є першим етапом інноваційного циклу.

Генерація ідей – це розробка або розвиток нових ідей, що сприяють створенню нових товарів. Це систематичний пошук ідей нових товарів. Існує багато способів організувати постійний пошук ідей. Основні складові пошуку нових товарів – це аналіз джерел та застосування творчих методів отримання ідей.

Джерела ідей можуть бути зовнішніми та внутрішніми.

Зовнішні джерела – це ідеї інших організацій, перегляд комерційних чи виробничих журналів, експозицій виставок; ідеї постачальників, споживачів, скарги, які доходять через торгових представників тощо.

Внутрішні джерела – орієнтовані на лабораторії, виявляють можливості на основі фундаментальних та прикладних досліджень.

Перелік можливих джерел товару наведений на рис. 3.6.

Джерела ідей, що стосуються нових товарів, нерідко можна знайти всередині самої фірми. В якості генераторів ідей можуть виступати вчені, спеціалісти з маркетингу, торгові агенти й дизайнери.

Компанії заохочують прагнення службовців до пошуку шляхів удосконалення виробництва, а також товарів та послуг компанії. Службовці компанії TOYOTA щорічно пропонують близько двох мільйонів ідей (приблизно 35 ідей на одного службовця), більш 85% яких втілюються в життя. Kodak і багато інших компаній нагороджують службовців, що надали найкращі ідеї, грошовими преміями та подарунками.

На етапі генерації ідей нового продукту проводять опитування споживачів, працівників підрозділів НДДКР, маркетингових, сервісних та інших служб самого підприємства, співробітників торгових організацій, окремих експертів, тошо. Важливу інформацію щодо напрямку вдосконалення товарів може надати вивчення скарг, рекламацій, типових причин відмов та ремонтів. Суттєве значення може мати збір вторинної інформації (патенти, звіти дослідницьких інститутів тощо.). Ідеї щодо нових продуктів також можуть бути отримані на виставках та ярмарках.

Якщо аналіз джерел ідей не дає бажаних результатів, то можна використовувати творчі методи генерації ідей нових товарів, до яких належать: морфологічний та проблемні методи аналізу, мозкова атака та синектичний підхід та ін.

Джерела ідей, пов'язаних з новими товарами, можуть знаходитися й за межами компанії. Аналіз товарів, що випускаються конкурентами, може підказати можливі способи та напрямки вдосконалення власних товарів. Дистриб'ютори також можуть бути безпосереднім джерелом ідей, що стосуються нових товарів, оскільки вони мають справу зі споживачами і особисто зацікавлені в продажу вдосконалених товарів.

Перелік можливих джерел ідей товару

Рис. 3.6. Перелік можливих джерел ідей товару

Важливим джерелом свіжих ідей є й самі споживачі. Буває так, що їх потреби неможливо задовольнити за допомогою існуючих товарів і вони зацікавлені в появі ідей, які приводять до вдосконалення товарів. Плідним джерелом ідей, пов'язаних з новими товарами, може бути підтримання тісних контактів зі споживачами, які самі є новаторами і лідерами на своїх ринках. Також головні споживачі часто здатні розпізнати необхідні напрямки вдосконалення продукції набагато раніше інших споживачів, оскільки їх запити, як правило, є більш розвинутими, і їм доводиться стикатися з новими та нестандартними проблемами раніше за інших споживачів.

Певну роль у забезпеченні зворотного зв'язку, якщо відповідна асортиментна група виробів добре відома споживачам, можуть відігравати маркетингові дослідження. Наприклад, джерелом оригінальної ідеї, пов'язаної з успішним запуском компанією Hewlett-Packard принтера Desk-Jet стало маркетингове дослідження, у результаті якого було встановлено, що користувачі персональних компь'ютерів відчувають потребу у відносно повільному принтері, близькому за якістю друку до лазерного принтера, але приблизно вдвічі дешевшому.

Світовий досвід свідчить, що ідея створення нового продукту, який досяг комерційного успіху, на 75% має ринкові джерела.

Процес генерування нових ідей має стандартний набір критеріїв:

  • • перевагу надають ідеям, що мають альтернативні варіанти;
  • • особливо цінними вважають ідеї з перспективою багаторазового використання;
  • • перевагу мають ідеї, що виникли як результат виробничої діяльності;
  • • першочергове значення мають ідеї, інформація відносно яких достатня для вибору оптимального варіанта рішення;
  • • перевагу мають ідеї, які за трудомісткістю, вартістю та строками реалізації не перевищують установлених обмежень. Стадія генерування ідей базується на інформаційному, методичному та технічному забезпеченні. Інформаційне забезпечення становить база знань, результати прогнозів, вивчення патентів і стандартів. Методичне забезпечення базується на способах вирішення творчих, стандартизаційних та оптимізаційних завдань. Технічне забезпечення пов'язано із застосуванням обчислювальної техніки, програмно-технічних комплексів і систем автоматизованого проектування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >