< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програмне забезпечення діяльності табору

Одним із видів програмного забезпечення діяльності в дитячому закладі оздоровлення й відпочинку є програма.

Програма – це засіб боротьби проти стихійності та формалізму в діяльності багатьох педагогічних колективів дитячих закладів, оскільки її розробка "змушує" адміністрацію й педагогів дитячих закладів осмислювати сутність своєї діяльності, власну виховну позицію.

Програма повинна продемонструвати, як з урахуванням конкретних умов у дитячому закладі створюється нетрадиційна модель організації виховання, оздоровлення та розвитку дітей. Зважаючи на те, що робота в дитячому закладі поєднує зусилля дітей, адміністрації, педагогів і його співробітників, можна зробити висновок, що програма дає змогу всім учасникам педагогічного процесу усвідомити мету їхніх спільних дій, визначити очікуваний результат і, залежно від цього, скоординувати спільну діяльність, щоб дітям краще відпочивалося, а команді закладу – працювалося.

Програма – це документ, у якому мають відображатися зміст і система роботи дитячого й дорослого колективів закладу на визначений період, результат процесу програмування. Під програмуванням слід розуміти чітке визначення стратегічної мети діяльності дитячого закладу, вибір ефективних форм і методів їх досягнення й опис основних напрямів реалізації задуму.

Педагогічна програма це особливий документ, що визначає мету, завдання, зміст і способи організації педагогічної діяльності, а також її передбачувані результати. Визначення програми як документа підкреслює її регламентуючий характер, що забезпечує правила й логіку діяльності, обсяг змісту та принципи його реалізації. У структурі педагогічних документів програма займає проміжне місце між концепцією діяльності й планом роботи (як розподіл конкретних дій у часі та просторі) (36].

Програми розрізняються за обсягом змісту (викладаються всі напрями або один вид діяльності); за часовим періодом, на який вона розрахована (довготривалі, середньо- й короткотривалі).

В основі створення програми можуть лежати такі принципові підходи:

 • • актуальність змісту педагогічної діяльності (передбаченої в програмі) для розвитку дитячого закладу;
 • • розробка та апробація різних способів особистісного розвитку підлітків, збагачення їхнього досвіду в умовах тимчасових дитячих об'єднань;
 • • створення необхідних умов для прояву, реалізації й розвитку самостійності учасників програми;
 • • інформаційна пізнавальна насиченість діяльності;
 • • варіативність структурної організації тимчасових дитячих колективів, різноманіття тимчасових дитячих об'єднань;
 • • можливість різнобічної реалізації інтересів, здібностей та особистого досвіду учасників програми;
 • • забезпечення умов для можливого визначення кожного підлітка щодо вибору ним форм і видів діяльності;
 • • облік матеріально-технічного забезпечення закладу [36].

Можливі напрями програм:

 • – профільні програми інтелектуальних, екологічних, економічних, творчих, лідерських змін тощо (реалізуються в зимовий період);
 • – програми у сфері відпочинку й оздоровлення підлітків, що забезпечують моральне виховання, розвиток різнобічних здібностей та інтересів дітей і підлітків у різних видах діяльності (реалізуються в літній період);
 • – спеціальні програми освітніх блоків (клуби, зустрічі, майстерні, лабораторії тощо) або різних дитячих об'єднань.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >