< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на сучасному етапі

Ознайомившись із рекомендованою літературою, опрацювати питання:

Завдання для самостійної роботи 1 (4 год)

1. Види закладів відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків.

Завдання: скласти таблицю видів закладів оздоровлення та відпочинку та вказати мету їхньої діяльності (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Види закладів оздоровлення та відпочинку

№ з/п

Види закладів оздоровлення та відпочинку

Зміст та мета діяльності

Завдання для самостійної роботи 2 (4 год)

1. Специфічні особливості функціонування дитячих оздоровчих закладів на сучасному етапі.

Завдання: опрацювати документи, що забезпечують юридично- правові основи діяльності закладу оздоровлення та відпочинку.

 • 1. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей": прийнятий 4 вересня 2008 року Ns 375-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.
 • 2. Закон України "Про державну підтримку позашкільної освіти"
 • 3. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття).
 • 4. Закон України "Про загальну середню освіту": прийнятий 13 травня 1999 року № 651-XIV / Верховна Рада України, розділ 2 "Система освіти", стаття 39.
 • 5. Конвенція ООН про права дитини. – К.: ТМ ПрінтІксПрес, PrintXPress™, 1999-32 с.
 • 6. Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті // Шкільний світ, 2001.
 • 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку": прийнята 28 квітня 2009 р. № 422 [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Завдання для самостійної роботи 3 (4 год)

 • 1. Періоди організації роботи з дітьми в умовах оздоровчої зміни.
 • 2. Основні групи дітей, які формуються в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Завдання: опрацювати методичні рекомендації організації літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах.

Сформулювати методичні поради для роботи з різними категоріями дітей тимчасового дитячого колективу оздоровчої зміни.

Завдання для самостійної роботи 4 (б год)

1. Елементи прикладної методики роботи літнього оздоровчого закладу.

Завдання 1: підготувати план-сітку оздоровчої зміни.

Завдання 2: підготувати матеріали для проведення заходів відповідно до плану-сітки табору.

Змістовий модуль 2. Професійні вимоги до особистості педагога-вихователя дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Ознайомившись із рекомендованою літературою, опрацювати питання:

Завдання для самостійної роботи 1 (4 год)

1. Особливості діяльності педагога-вихователя літнього оздоровчого закладу.

Завдання: розробити сценарій " Вечора-вогника знайомств".

Завдання для самостійної роботи 2(6 год)

 • 1. Ознайомлення з методикою проведення різновидових ігор.
 • 2. Підбір матеріалів різнотипових ігор та їх опрацювання.
 • 3. Підбір й опрацювання матеріалів малих фольклорних жанрів з урахуванням вікової категорії дітей (загадки, лічилки, скоромовки, дражнили тощо), ігор, конкурсів, вікторин, тестів тощо.

Змістовий модуль 3-6. Виконання обов'язків педагога – вихователя дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (112 год)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >