< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Орієнтовна схема конспекту соціально-педагогічного заходу (консультація, тренінг та інше)

У конспекті соціально-педагогічного заходу студент висвітлює такі позиції:

 • • Дата проведення заходу.
 • • Місце проведення заходу.
 • • Учасники заходу.
 • • Тема заходу.
 • • Мета й завдання заходу.
 • • Форма проведення заходу.
 • • Перелік обладнання (наочність, технічні засоби).
 • • Список використаної літератури.
 • • План проведення заходу із зазначенням розподілу часу на види роботи.
 • • Конспект заходу (хід проведення).

Орієнтовна схема написання психолого-педагогічної характеристики вихованця

 • 1. Загальні дані про вихованця:
  • • прізвище, ім'я, по батькові;
  • • дата народження;
  • • дані про батьків (батька, матір або осіб, які їх замінюють): прізвище, ім'я, по батькові, освіта, професія, місце роботи.
 • 2. Стан здоров'я й розвитку вихованця:
  • • загальна оцінка здоров'я (за даними медичної картки);
  • • ознаки підвищеної дратівливості (не характерні; характерні: підвищена втомлюваність, знижена працездатність, підвищена збудливість, вибухи гніву, агресивність у ставленні до інших, відмова від контактів, спільних справ);
  • • шкідливі звички: куріння (не курить, курить епізодично, курить систематично); уживання спиртних напоїв (не вживає, вживав одноразово, епізодично, систематично); наркоманія; токсикоманія;
  • • диспансерний облік з приводу_______________________.
 • 3. Психологічна атмосфера в сім'ї:
  • • тип сім'ї:

позитивна (характеризується моральною стійкістю батьків, успішним виконанням батьківських функцій, розв'язанням виховних проблем, швидкою адаптацією до проблем дитини, позитивною емоційною атмосферою);

сім'я групи ризику (неповна сім'я, малозабезпечена сім'я; характеризується напруженням сил у розв'язанні проблем виховання дитини, суттєвим зниженням адаптаційних можливостей, нестійкою емоційною атмосферою);

функціонально неспроможна сім'я (характеризується неналежним виконанням батьками своїх функцій, низьким соціальним статусом у певній сфері життєдіяльності чи в кількох одночасно, значними труднощами у вихованні дитини, наявністю дезадаптаційних факторів, нестійкою емоційною атмосферою);

асоціальна сім 'я (характеризується аморальною поведінкою батьків, протиправним способом життя, невідповідністю житлово-побутових умов санітарно-гігієнічним нормам, невиконанням батьками своїх функцій, відсутністю процесу виховання дитини, насиллям, наявністю дезадаптаційних факторів, негативною емоційною атмосферою);

• характер взаємин батьків із дитиною:

сімейний диктат (систематичне придушення ініціативи й почуття гідності дитини, задоволення батьками власних інтересів);

надмірна опіка (задоволення всіх потреб дитини, відгороджених від труднощів, турбот, зусиль);

потурання (пасивність у спілкуванні з дитиною, визнання її повної автономії, уникнення батьками можливості відстояти власну позицію виховання);

співробітництво (активна взаємодія з дитиною, взаємна повага, спільні виховні справи, урахування інтересів, поглядів обох сторін виховного процесу).

 • 4. Розумовий розвиток вихованця:
  • • особливості сприймання, уваги, пам'яті, мислення, мови;
  • • інтереси й захоплення;
  • • естетичний та культурний розвиток, світогляд;
  • • рівень прояву творчих здібностей.
 • 5. Соціальна спрямованість вихованця:
  • • прояви інтересу до життя країни, міста; табору, загону;
  • • почуття національної гідності, любові до рідного краю, його культури та ін.
 • 6. Участь вихованця в громадській роботі табору, загону. Особливості трудової діяльності:
  • • ставлення вихованця до праці (позитивне, байдуже, негативне);
  • • мотивація виконання громадських доручень, трудової діяльності (усвідомлення необхідності працювати, заслужити схвалення інших, уникнути покарання, самоутвердитися в групі однолітків);
  • • сформованість трудових умінь і навичок.
 • 7. Моральні якості, риси вихованця (ініціативність, почуття відповідальності, скромність, щирість).
 • 8. Становище в колективі:
  • • позиція вихованця (лідер, аутсайдер);
  • • характер взаємин з однолітками (діловий, рівний, дружній, теплий, конфліктний), стиль спілкування;
  • • ставлення до суспільної думки (активно-позитивне, нейтральне, негативне).
  • • наявність друзів, мотивація та характер дружби.
 • 9. Вольові риси характеру вихованця (самостійність, організованість, наполегливість у подоланні труднощів, сумлінність, вимогливість до себе й інших).
 • 10. Емоційна сфера та особливості темпераменту:
  • • рівень вразливості психіки;
  • • емоційна стабільність вихованця.
 • 11. Рівень самооцінки вихованця (адекватна, завищена, занижена).
 • 12. Особливості поведінки:
  • • мотивація позитивних і негативних учинків;
  • • порушення дисципліни;
  • • правопорушення (крадіжки, жорстоке ставлення до інших, грубі порушення суспільного порядку);
  • • ставлення до провин (байдужість, хвилювання, виправдання, засудження).
 • 13. Висновки, рекомендації:
  • • узагальнення результатів спостережень про рівень вихованості та розвитку особистості;
  • • рекомендації щодо індивідуального підходу до вихованця з метою його всебічного розвитку.
  • (підпис студента-практиканта)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >