< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Видатки місцевих бюджетів

 • 2.1. Видаткові повноваження органів місцевого самоврядування.
 • 2.2. Бюджетна класифікація видатків місцевих бюджетів.
 • 2.3. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.
 • 2.4. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
 • 2.5. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів.
 • 2.6. Видатки, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування.
 • 2.7. Витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів.
 • 2.8. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів.
 • 2.9. Наслідки бюджетної реформи для удосконалення видатків місцевих бюджетів.
 • 2.10. Підходи до оцінки ефективності видатків місцевих бюджетів.

Видаткові повноваження органів місцевого самоврядування.

У вітчизняному законодавстві з метою ефективного функціонування фінансової системи держави для кожної відокремленої ланки фінансових відносин визначаються порядок формування, функції, повноваження, структура, організаційно-правові форми, які разом визначають певну сферу діяльності. Серед зазначених особливостей діяльності органів місцевого самоврядування особлива увага приділяється повноваженням, через які держава уповноважує їх реалізувати певні функції та вирішувати суспільні проблеми в умовах розбудови соціально зорієнтованої, правової, демократичної держави.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено поділ повноважень органів місцевого самоврядування на власні та делеговані. Реалізація власних повноважень пов'язана з необхідністю вирішення питань місцевого значення, наданням громадських послуг населенню. Власні повноваження органів місцевого самоврядування повинні виконуватись самостійно і в інтересах місцевого населення. Здійснення делегованих повноважень пов'язане з необхідністю ефективнішого виконання функцій державної влади на місцях, тобто реалізації принципу субсидіарності.

При розгляді видаткових повноважень органів місцевого самоврядування привертає до себе увагу співвідношення прав і обов'язків державних органів влади і органів місцевого самоврядування щодо здійснення видатків з державного та місцевих бюджетів. Чинним законодавством, зокрема Бюджетним кодексом України, розмежовано видатки між різними видами місцевих бюджетів на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпосереднього споживача (рис. 2.1). Цілком логічно основна роль у складі місцевих бюджетів відведена бюджетам місцевого самоврядування, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих послуг та основних гарантованих послуг. Виняток становлять бюджети сіл та їх об'єднань, селищ та міст районного значення, які звільнені від необхідності забезпечення основних гарантованих послуг, а ці функції виконують районні бюджети. Причиною цього зазвичай є низька спроможність відповідних органів місцевого самоврядування достатньо наповнювати доходи місцевих бюджетів та ефективно використовувати кошти. Варто також зазначити, що з бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп.

Критерії розмежування видатків між різними видами місцевих бюджетів

Критерії розмежування видатків між різними видами місцевих бюджетів

Рис. 2.1. Критерії розмежування видатків між різними видами місцевих бюджетів[1]

З урахуванням визначених Бюджетним кодексом України критеріїв розмежування видатків між різними видами місцевих бюджетів відбулося закріплення за ними різних доходів та видатків. Крім цього, логіка розмежування видатків між місцевими видатками визначає засади побудови чинної системи міжбюджетних відносин в Україні.

Згідно зі статтями 88-91 Бюджетного кодексу України, видатки місцевих бюджетів діляться на ті, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів, і на ті, що можуть здійснюватись з окремих видів місцевих бюджетів (рис. 2.2).

Розмежування видатків між місцевими бюджетами

Рис. 2.2. Розмежування видатків між місцевими бюджетами[2]

 • [1] Складено на основі статі 86 Бюджетного кодекс у України.
 • [2] Складено на основі статей 88-91 Бюджетного кодекс у України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >