< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетна класифікація видатків місцевих бюджетів

Видатки бюджету можна систематизовано класифікувати за багатьма ознаками, які характеризуються певними спільними і відмінними рисами. Однак на практиці органами місцевого самоврядування в процесі планування і управління видатками місцевих бюджетів використовують конкретні ознаки класифікації видатків бюджету, що визначаються чинним бюджетним законодавством.

Згідно з нормами Бюджетного кодексу України, бюджетна класифікація видатків місцевих бюджетів використовується для складання і виконання бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів місцевого самоврядування та інших розпорядників бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов'язковою для застосування всіма учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні в межах відповідних бюджетних повноважень.

Однією із складових частини бюджетної класифікація є класифікація видатків та кредитування бюджету, згідно з якою, видатки класифікують за:

  • – бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);
  • – ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);
  • – функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету);
  • – економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету)[1].

Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується місцевим фінансовим органом за пропозиціями, поданими головними розпорядниками бюджетних коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджету бюджетних запитах. Програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету формується з урахуванням типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, яка затверджується Міністерством фінансів України. Складові частини цієї класифікації конкретизують програми і заходи з виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів. Кількість груп за цією класифікацією залежить від кількості головних розпорядників бюджетних коштів. На основі цієї класифікації видатків та кредитування бюджету Казначейство України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів визначають мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

Згідно з нормами Бюджетного кодексу України та відповідно до Бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету має такі рівні деталізації: розділи, в яких систематизуються видатки та кредитування бюджету, пов'язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування; підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки та кредитування бюджету на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. За економічною класифікацією видатків бюджету, видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні (рис. 2.3). Такий підхід до поділу видатків за цільовим призначенням дає можливість стежити за цільовим використанням коштів.

Економічна класифікація видатків бюджету

Рис. 2.3. Економічна класифікація видатків бюджету

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) передбачає поділ видатків місцевих бюджетів на групи (рис. 2.4).

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Рис. 2.4. Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

  • [1] Класифікацію видатків та кредитування бюджету подано в статті 10 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456 17/printl433743691353383).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >