< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів

Статтею 91 Бюджетного кодексу України виокремлено видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів. До них належать видатки на:

 • 1) місцеву пожежну охорону;
 • 2) муніципальні формування з охорони громадського порядку;
 • 3) органи місцевого самоврядування;
 • 4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
  • а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;
  • б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
  • в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;
  • г) центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань;

ґ) компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

 • д) компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 • е) надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та кредитування;
 • 5) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
 • 6) культурно-мистецькі програми місцевого значення;
 • 7) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації;
 • 8) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;
 • 9) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури;
 • 10) транспорт, дорожнє господарство:
  • а) регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у пасажирському транспорті за рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень;
  • б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);
  • в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);
 • 11) заходи з організації рятування на водах;
 • 12) обслуговування місцевого боргу;
 • 13) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергоощадних технологій;
 • 14) управління комунальним майном;
 • 15) регулювання земельних відносин;
 • 16) заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом;
 • 17) заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення;
 • 18) проведення місцевих виборів у випадках, передбачених законом, та республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів;
 • 19) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;
 • 20) підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • 21) реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 • 22) інші програми, пов'язані з виконанням власних повноважень, затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою згідно із законом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >