< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Доходи районних бюджетів

До доходів загального фонду районних бюджетів[1] можуть належати:

 • 1) Податкові надходження (60% податку на доходи фізичних осіб; податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні ради). До 2015 року Бюджетним кодексом України було передбачено зарахування до районних бюджетів 75% податку на доходи фізичних осіб.
 • 2) Неподаткові надходження:
  • – доходи від власності та підприємницької діяльності (плата за розміщення тимчасово вільних коштів районних бюджетів; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному районними радами; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування; адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів);
  • – адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями; надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні ради; орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди районними радами; плата за надання інших адміністративних послуг);
  • – інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні ради; кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення закупівель за рахунок коштів районних бюджетів).
 • 3) Доходи від операцій з капіталом (кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі).

До надходжень спеціального фонду районних бюджетів[2] можуть належати надходження бюджету розвитку районних бюджетів (детальніше їх склад подано в § 3.7), а також:

 • 1) Неподаткові надходження:
  • – доходи від власності та підприємницької діяльності (15% коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва);
  • – інші неподаткові надходження (концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування);
  • – власні надходження бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок районних бюджетів).
 • 2) Цільові фонди (надходження до цільових фондів, утворених районними радами) (детальніше їх склад подано в § 3.8).

 • [1] Склад доходів загального фонду районних бюджетів подано в статті 64 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 • [2] Склад надходжень спеціального фонду районних бюджетів подано в статті 69 1 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >