< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Механізм формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) регламентується постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги"[1]. При цьому тарифи надані послуги визначаються як вартість надання одиниці (1 куб. м.) послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, розрахована на основі економічно обґрунтованих планових витрат з урахуванням планового прибутку.

Формування тарифів здійснюється на підставі річних планів надання послуг економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у плановому періоді. Тарифи розраховуються із урахуванням втрат води у внутрішньобудинкових системах. При цьому витрати на обслуговування та поточний ремонт систем холодного водопостачання і водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

У річних планах надання послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення зазначаються обсяги планової реалізації таких послуг споживачам, у тому числі житлово-експлуатаційним підприємствам та організаціям для провадження діяльності з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. Річні плани складаються з урахуванням: обсягів фактично спожитої води за показниками будинкових засобів обліку; підвищення технологічного рівня надання послуг; підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення систем планування, управління і матеріально-технічного забезпечення.

Розрахунки тарифів проводяться шляхом ділення суми річних планових витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, та річного планового прибутку на плановий річний обсяг послуг. Планування витрат, що включаються до повної собівартості послуг, здійснюється з урахуванням витрат на операційну діяльність та фінансових витрат (див. табл. 4.Д інформ, матеріалах). До складу виробничої собівартості послуг належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні розподілені Загальновиробничі витрати[2].

Стосовно планованого прибутку, який включається до розрахунку тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення, даний показник визначається як сума коштів, що перевищує суму повної планової собівартості послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, і спрямовується на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми необхідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні і нематеріальні активи, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу, відрахування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток.

  • [1] Див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п.
  • [2] Склад витрат, які включаються до виробничої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води і водовідведення, подано в Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >