< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій регламентується постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги"[1]. При цьому тарифи на дані послуги розраховуються окремо за кожним будинком[2] залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг[3] (див. інформ, матеріали).

Витрати з прибирання прибудинкової території (ручним і механізованим способами) (Впт) визначаються за формулою:

Впт = (Вр + Вм) / Пз,

Вр = Оз + Вф + Н + М + І,

Вм = (Ппт × Нпрт) × Вмі,

де Вр – витрати з прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом);

Вм – витрати з прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом);

Пз – сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невід- кореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду);

Оз – заробітна плата;

Вф – сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

Н – накладні витрати;

М – матеріальні витрати;

І – обов'язкові платежі до бюджету;

Ппт – площа прибудинкової території, яка прибирається механізованим способом;

Нпрт- норматив (норма) прибирання одиниці площі прибудинкової території спеціалізованими машинами (механізмами);

Вм1 – вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).

Витрати з прибирання сходових кліток (ручним та механізованим способами) (Вс) визначаються за формулою:

Вс = (Вр + Вм) / Пзжн,

Вр = Оз + Вф + Н + М + І,

Вм = (Пек × Нпрс) × Вмі,

де Вр – витрати з прибирання сходових клітин без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом); Вм – витрати з прибирання сходових клітин із залученням спеціалізованих машин (механізмів) (механізованим способом);

Пзжн – сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку), які мають окремі виходи безпосередньо на сходові клітини, що влаштовані з урахуванням вимог державних будівельних норм та зазначені у технічних паспортах на нежитлові приміщення (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невід- кореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду);

Пек – площа сходових кліток, яка прибирається механізованим способом;

Нпрс – норматив (норма) прибирання одиниці площі сходових кліток спеціалізованими машинами (механізмами);

Вм1 – вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механізмів).

Витрати з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронения), нараховані для фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку (гуртожитку), (Вфо) визначаються за формулою:

Вфо = (Втв + Ввв+ Врв + Врі + Н) / Пзж,

де Пзж – сумарна загальна площа (зазначена у технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) (якщо в технічному паспорті житлового будинку (гуртожитку) не відображені та невідкореговані площі, необхідні для розрахунку тарифу на послуги, застосовуються площі, які зазначені в актах, складених за результатами проведених обмірів житлового фонду);

Втв – вартість вивезення твердих відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронения.

Витрати з прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі (Вт) визначаються за формулою:

Вт = (Оз + Вф + Н + М + І) / Пз.

Витрати з технічного обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою:

Влз = (Вл × Кл + Н) / Пзл,

де Вл – вартість обслуговування (без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого Мінрегіоном);

Кл – кількість ліфтів у житловому будинку (гуртожитку);

Пзл – сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку), нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) (крім квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) першого поверху).

Витрати з обслуговування систем диспетчеризації (Вед) визначаються за формулою:

Вед = (Оз + Вф + Н + М + І) / Пз.

Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах визначаються за кожною інженерною системою окремо. У разі виконання робіт субпідрядним способом витрати визначаються згідно з договорами, укладеними між виконавцем та субпідрядниками. Загальна вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем визначається як сума вартості технічного обслуговування наявних у житловому будинку (гуртожитку) внутрішньобудинкових систем.

Витрати з дератизації (Вдр) визначаються за формулою:

Вдр = (Пп × Тдр + Кс × Тк + Н) / Пз,

де Пп – площа підвалу (першого поверху) житлового будинку (гуртожитку);

Тдр – середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дератизації);

Кс – кількість сміттєприймальних камер будинку;

Тк – середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній сміттєприймальній камері будинку.

Витрати з дезінсекції (Вді) визначаються за формулою:

Вді = (Тді × Пп + Н) / Пз,

де Тді – вартість проведення робіт з дезінсекції, визначена згідно з калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби (на1 кв. м. площі).

Витрати з обслуговування димових та вентиляційних каналів (Вдвк) визначаються за формулою: Вдвк = Вд + Вв,

де Вд – витрати на обслуговування димових каналів;

Вв – витрати на обслуговування вентиляційних каналів;

Вд = (Оз + Вф + Н + М + I) × Дфд / (Пз × Дкд),

де Дкд – нормативна кількість димових каналів; Дфд – фактична кількість димових каналів;

Вв = (Оз + Вф + Н + М + I) × Дфв / (Пз × Дкв),

де Дкв – нормативна кількість вентиляційних каналів;

Дфв – фактична кількість вентиляційних каналів.

Витрати з поливання дворів, клумб і газонів (Впд) визначаються за формулою:

Впд = (Пг × Hr × Дг + Пд × Нд × Дд) × Тв + Н) / Пз,

де Пд – площа дворів; Пг – площа газонів та (або) клумб;

Нд – норма витрат води з поливання дворів;

Нг – норма витрат води з поливання газонів та (або) клумб;

Дд – розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання дворів;

Дг – розрахункова кількість днів за пору року, коли проводиться поливання газонів та (або) клумб; Тв – ціна 1 куб. м. води, використаної для поливання.

Витрати на прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами (зимове прибирання) (Вптз) визначаються з урахуванням чинних норм часу на виконання зазначених робіт, матеріально-технічних ресурсів та фактичної площі посипання частини прибудинкової території за формулою:

Вптз = (Врз + Вмз) / Пз,

Врз = Оз + Вф + Η + М + І,

Вмз = (Ппт × Нпрт) × Вм1,

де Врз – витрати із зимового прибирання прибудинкової території без залучення спеціалізованих машин (механізмів) (ручним способом);

Вмз – витрати із зимового прибирання прибудинкової території із залученням спеціалізованих машин (механізмів).

Витрати з експлуатації номерних знаків на будинках (Вез) визначаються за формулою:

Вез = (Вз × С + Н) / (Не × Пз), де Вз – вартість номерного знака;

С – кількість знаків на будинку;

Не – строк експлуатації номерних знаків (місяців).

Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води (Во) визначаються за формулою:

Во = (Те × Не + Н) /Пз,

де Те – тариф на 1 кВт-г електроенергії;

Не – кількість електроенергії, що використовується для освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води з розрахунку на місяць.

Витрати з енергопостачання для ліфтів (Be) визначаються за формулою:

Be = (Не × Те × Кл + Н) / Пзл,

де Не – середня кількість електроенергії для одного ліфта з розрахунку на місяць;

Те – тариф на 1 кВт-г електроенергії.

Вартість інших послуг (утримання служб консьєржів, вбудованих паркінгів, установлення і утримання пристроїв замково-переговорного зв'язку тощо) сплачується понад розмір плати за послуги на підставі договорів, укладених між власниками житлових будинків (гуртожитків), власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитку), власниками нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) та відповідними надавачами послуг.

Механізм коригування тарифів на послуги запроваджується у разі, коли протягом строку дії таких тарифів змінюються ставки податків і зборів (обов'язкових платежів), рівень заробітної плати у виконавця відповідно до законодавства, ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси. Метою коригування тарифів є забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, планованого прибутку і ПДВ. Коригуванню підлягають лише складові витрат, за якими відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості.

Коригування тарифів на послуги здійснюється за формулою:

Тск = Тдк × Кзв,

де Тск – скоригований тариф;

Тдк – тариф, що діє на момент коригування;

Кзв – коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг.

Коефіцієнт зміни витрат, пов'язаних з наданням послуг, визначається за формулою:

Кзв = 1 + Пзп × (Взн – Взд) / Взд + Пел × (Тен – Тед) / Тед + Ппал × (Цпн – Цпд) / Цпд + Σ[Πμ × (Цмн – Цмд) / Цмд] + Σ[Πсп × (Всн – Всд) / Вед],

де Пзп – питома вага витрат із заробітної плати і суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у структурі чинного тарифу на послуги;

Взн – витрати із заробітної плати і суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування чинного тарифу на послуги;

Взд – витрати із заробітної плати та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на дату встановлення чинного тарифу на послуги;

Пел – питома вага витрат з електроенергії у структурі чинного тарифу на послуги;

Тен – тариф на електроенергію з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування чинного тарифу;

Тед – тариф на електроенергію на дату встановлення чинного тарифу;

Ппал – питома вага витрат на закупівлю пально-мастильних матеріалів у структурі чинного тарифу;

Цпн – ціна пально-мастильних матеріалів з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування чинного тарифу на послуги;

Цпд – ціна пально-мастильних матеріалів на дату встановлення чинного тарифу на послуги;

Пм – питома вага витрат на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання у структурі чинного тарифу на послуги;

Цпн – ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування чинного тарифу на послуги;

Цпд – ціна на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання на дату встановлення чинного тарифу на послуги;

Псп – питома вага витрат на оплату послуг субпідрядників у структурі чинного тарифу на послуги;

Всн – вартість послуг субпідрядників з розрахунку на місяць, у якому здійснюється коригування чинного тарифу на послуги;

Всд – вартість послуг субпідрядників на дату встановлення чинного тарифу на послуги.

Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію

Роздрібний тариф[4], за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії з урахуванням обсягу її нормативних технологічних витрату місцевих (локальних) електричних мережах, тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, та складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії.

Роздрібний тариф на електричну енергію розраховується за такою формулою:

Tij = ЦСЗР / [П (1 – kj)] + TMj + ТПi,

де і – група споживачів (перша група – суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи – підприємці, друга група – міське та сільське населення);

j – клас напруги;

ЦСЗР – прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії у розрахунковому місяці, на який встановлюються роздрібні тарифи на електричну енергію;

kj – економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електричної енергії на передачу місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги;

TMj – тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, який розраховується згідно з методикою, що затверджується НКРЕ;

ТПІ – тариф на постачання електричної енергії, який розраховується згідно з методикою, що затверджується НКРЕ.

  • [1] Див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п.
  • [2] В інформаційних матеріалах подано додаток до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій без податків.
  • [3] Склад витрат, які включаються до виробничої собівартості послуг зі централізованого постачання холодної води і водовідведення, подано в Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (див.: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п).
  • [4] В інформаційних матеріалах подано тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 року включно, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 лютого 2015 року № 220.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >