< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок розрахунку та затвердження тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту

Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, спеціальних і нерегулярних перевезень, а послуги з перевезення пасажирів у таксі та легковими автомобілями на замовлення визначається за методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту[1] (див. інформ, матеріали). Вона є обов'язковою для застосування під час встановлення регульованого тарифу органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на послуги пасажирського автомобільного транспорту і носить рекомендаційний характер під час формування вільних тарифів на ці послуги (рис. 4.5).

Тарифи на послуги пасажирського автомобільного транспорту

Рис. 4.5. Тарифи на послуги пасажирського автомобільного транспорту

Формування тарифів на автобусних маршрутах загального користування та автобусних маршрутах спеціальних перевезень

[2]

Розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) обсягів транспортної роботи[3], характерних для даного виду перевезень перевізника в регіоні, а також кількості перевезених пасажирів з використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених із урахуванням вимог законодавства, на підставі галузевих норм, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), прогнозного індексу цін виробників промислової продукції у плановому періоді. До розрахунку тарифу включається плановий прибуток, необхідний для розвитку перевізника і сплати ним податкових зобов'язань.

Планування та розрахунок витрат перевізника здійснюються на основі нормативного методу із урахуванням галузевих норм використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, податкових ставок, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції тощо. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих фактичних витрат перевізника за попередній рік, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції та на підставі планових кошторисів. При плануванні витрат також враховується прогнозований загальний річний пробіг автомобільних транспортних засобів перевізника.

Під час розрахунку тарифу загальний обсяг транспортної роботи та загальна кількість перевезених пасажирів, у тому числі із урахуванням пільгових категорій пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, обґрунтовуються перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюються за результатами обстеження пасажиропотоків. При цьому планування витрат перевізників, що входять до планової собівартості, здійснюється із урахуванням витрат з операційної діяльності та фінансових витрат, пов'язаних з перевезеннями пасажирів і багажу (рис. 4.6).

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" до планової виробничої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, Загальновиробничі витрати (їх склад подано в табл. 4.Е інформаційних матеріалів). Формули розрахунку витрат на паливо, мастильні матеріали, обслуговування і ремонт транспортних засобів, шини й акумуляторні батареї, що включаються до прямих матеріальних витрат планової виробничої собівартості послуг, наведені у витязі методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (див. інформ. матеріали).

Планові витрати операційної діяльності перевізника

Рис. 4.6. Планові витрати операційної діяльності перевізника

До складу адміністративних витрат належать:

 • – витрати на утримання апарату управління та інших працівників, зайнятих обслуговуванням адміністративної інфраструктури[4];
 • – витрати на утримання і поточний ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів адміністративного призначення (основна оренда, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
 • – витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);
 • – витрати на амортизацію основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, нараховані відповідно до законодавства;
 • – судові витрати (витрати на врегулювання спорів у судових органах), пов'язані з операційною діяльністю (перевезення пасажирів та багажу);
 • – податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості послуг);
 • – плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
 • – витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, канцелярських товарів, на передплату професійних періодичних видань, а також витрати на оплату послуг загальногосподарського призначення.

До складу витрат на збут[5] включаються: по-перше, витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної зі збутом послуг (утримання місць продажу квитків на проїзд; оплата праці працівників, діяльність яких пов'язана зі збутом послуг, та сплата внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; оплата інформаційних послуг для пасажирів; утримання основних засобів; інші необоротні матеріальні активи (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг)), по-друге, витрати на амортизацію основних засобів й інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних зі збутом послуг.

До складу інших витрат з операційної діяльності можуть включатися витрати на формений одяг водіїв та кондукторів (за наявності) та виплату та доставку пільгових пенсій згідно із законодавством. Разом з тим, до складу інших витрат не можуть бути включені: суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів; суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі та втрати від псування цінностей; витрати, пов'язані з купівлею (продажем) іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; витрати на добровільне страхування майна та працівників; тощо[6].

Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху, розраховуються за формулою:

Т = [(S + П) — Д] / Q,

де Т – тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху;

S – планова річна собівартість послуг;

П – плановий річний прибуток від надання послуг;

Q – запланований річний обсяг перевезень пасажирів[7];

Д – планові річні чисті доходи від інших видів діяльності, які пов'язані із наданням послуг.

Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у режимах експресного та маршрутного таксі, розраховуються за формулою:

Т = (S + П) / Q,

де Т – тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у режимах експресного та маршрутного таксі;

S – планова собівартість послуг на маршруті на рік;

П – плановий прибуток на маршруті на рік;

Q – запланований на рік обсяг перевезень пасажирів на маршруті[7].

Тариф на перевезення багажу автобусами у міському сполученні встановлюється на рівні тарифу на перевезення одного пасажира.

Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на приміських, міжміських, міжнародних автобусних маршрутах загального користування та автобусних маршрутах спеціальних перевезень визначаються відповідно до розрахованої планової собівартості послуг із застосуванням необхідного для функціонування та розвитку перевізника розміру прибутку за формулою:

Т = (S + П) / W,

де Т – тарифи на послуги з перевезення пасажирів на приміських, міжміських, міжнародних автобусних маршрутах загального користування та автобусних маршрутах спеціальних перевезень;

S – планова річна собівартість послуг;

П – плановий річний прибуток від надання послуг;

W – запланована на рік транспортна робота на маршруті[7].

Вартість перевезення багажу автобусами у приміському, міжміському та міжнародному сполученні встановлюється в межах 10% від вартості проїзду пасажира на автобусному маршруті.

Формування тарифів на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень

Тариф на послуги, що надаються на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень, розраховується за формулою:

Т = S + п,

де Т – тариф на послуги, що надаються на автобусних маршрутах нерегулярних перевезень;

S – планова собівартість послуги;

П – плановий прибуток за послугу.

Планова собівартість послуги розраховується згідно з методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту[10] (див. інформ. матеріали).

Формування тарифів на послуги таксі

Тарифи на 1 км проїзду в таксі розраховуються за формулою:

Т = (S + П) / K,

де Т – тарифи на 1 км. проїзду в таксі;

S – планова собівартість 1 км. пробігу таксі;

П – плановий прибуток на 1 км. пробігу таксі;

К – приймається у розмірі: 0,8 – для міст з населенням понад 1 млн. жителів; 0,75 – для міст з населенням від 500 тис. до 1 млн. жителів; 0,7 – для міст з населенням до 500 тис. жителів

Планова собівартість обчислюється так само, як і планова собівартість послуг на автобусних маршрутах загального користування та автобусних маршрутах спеціальних перевезень, як сума за окремими елементами витрат (у розрахунку на 1 км. пробігу):

 • – для окремих елементів прямих матеріальних витрат та інших прямих витрат, які включаються до планової виробничої собівартості послуг, – за формулами, наведеними в додатку;
 • – для інших витрат, які включаються до планової виробничої собівартості послуг, – як частка від ділення таких запланованих річних витрат та запланованого річного загального пробігу автомобільних транспортних засобів перевізника (з урахуванням нульового пробігу).

Тарифи на 1 годину простою таксі на вимогу замовника послуги розраховуються за формулою:

Т = S + n,

де Т – тарифи на 1 годину простою таксі на вимогу замовника послуги;

S – планова собівартість 1 години простою таксі на вимогу замовника послуги;

П – плановий прибуток на 1 годину простою таксі.

До планової собівартості 1 години простою таксі на вимогу замовника послуги включаються такі витрати:

 • – витрати на оплату праці водіїв (при застосуванні погодинної системи оплати праці) та інші прямі витрати;
 • – Загальновиробничі, адміністративні, витрати на збут, інші витрати з операційної діяльності та фінансові витрати.

 • [1] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09
 • [2] В інформаційних матеріалах подано приклад розрахунку тарифів на автобусних маршрутах мильного користування ПП "Паритет Сервіс".
 • [3] Кількість виконаних пасажиро-кілометрів за певний період.
 • [4] Визначаються виходячи з нормативної чисельності та встановлених на підприємствах тарифних ставок (окладів) та включають основну і додаткову заробітні плати, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплату службових відряджень, витрати на підготовку і перепідготовку працівників.
 • [5] Визначаються за результатами аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, що передбачаються у плановому періоді.
 • [6] Склад витрат, які не можуть бути включені до інших витрат з операційної діяльності, подано в методиці розрахунку тарифів на послуг и пасажирського автомобільного транспорту (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09).
 • [7] Обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків.
 • [8] Обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків.
 • [9] Обґрунтовується перевізником на підставі фактичних показників роботи або встановлюється за результатами обстеження пасажиропотоків.
 • [10] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >