< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Базова та реверсна дотації: алгоритм їх розрахунку та порядок перерахування

Базова та реверсна дотації – це два грошових потоки протилежних за напрямом руху, що призначені для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій і функціонують між державним бюджетом з одного боку, та місцевими бюджетами з іншого боку. Міжбюджетні відносини з приводу перерахування базової та реверсної дотацій виникають між державним бюджетом та обласними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами, бюджетами об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Алгоритм розрахунку цих дотацій визначено у Бюджетному Кодексі України.

Базова дотація перераховується з державного бюджету місцевим і служить основним інструментом підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів. Оскільки ця дотація надається місцевим бюджетам з загального фонду державного бюджету, то основними джерелами перерахування цього трансферту будуть виступати загальнодержавні податки і збори, що надходять до загального фонду державного бюджету. Реверсна дотація перераховується в протилежному до базової дотації напрямку – з місцевих бюджеті до державного для горизонтального вирівнювання податкового потенціалу територій. Таким чином, кошти реверсної дотації в подальшому виступають фінансовим ресурсом для перерахування базової дотації.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, районів і об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад здійснюється з урахуванням таких параметрів (табл. 5.3):

 • – кількість населення;
 • – надходження податку на прибуток підприємств за останній звітний бюджетний період[1];
 • – надходження податку на доходи фізичних осіб за останній звітний бюджетний період;
 • – індекс податкоспроможності відповідного місцевого бюджету[2].

Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності відповідного обласного бюджету, зведеного бюджету міста обласного значення, району чи об'єднаної територіальної громади порівняно з аналогічним середнім показником по всіх відповідних місцевих бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину.

Таблиця 5.3

Параметри впливу на горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів

Параметри впливу

Обласні бюджети

Бюджети міст обласного значення, районів

Бюджети об'єднаних територіальних громад

Кількість населення

+

+

+

Надходження податку на прибуток підприємств

+

-

-

Надходження податку на доходи фізичних осіб

+

+

+

Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не може змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік, крім випадків:

 • – виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
 • – зміни місця розташування суб'єктів господарювання – платників податків;
 • – зміни податкового законодавства.

Якщо значення індексу податкоспроможності:

 • – в межах 0,9-1,1 – вирівнювання не здійснюється;
 • – менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 % суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
 • – більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 % суми, що перевищує значення такого індексу 1,1 (рис. 5.1).

Механізм горизонтального вирівнювання на основі індексу податкоспроможності місцевого бюджету

Рис. 5.1. Механізм горизонтального вирівнювання на основі індексу податкоспроможності місцевого бюджету

Порядок перерахування базової та реверсної дотацій регламентується Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України[3]. Згідно з цим порядком, Казначейство перераховує базову дотацію відповідним місцевим бюджетам, якщо вона передбачена розписом державного бюджету, в рівних частинах щодекади в останній день декади. Реверсна дотація до державного бюджету з місцевих бюджетів перераховується територіальними органами Казначейства в областях та м. Києві також щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету. У випадку недостатності фактичних надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету в останній день декади для повного перерахування відповідного обсягу реверсної дотації, її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

Розглянувши алгоритм і складові розрахунку базової та реверсної дотації, можемо відобразити усе це схематично (рис. 5.2).

Складові розрахунку та надання базової дотації

Рис. 5.2. Складові розрахунку та надання базової дотації

 • [1] Враховується тільки для обласних бюджетів.
 • [2] Для бюджетів міст обласного значення, районів і об'єднаних територіальних громад визначається за надходженнями податку на доходи фізичних осіб, а для обласних бюджетів визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.
 • [3] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1132-2010-%D0%BF/print1433743691353383.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >