< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Анотація проекту

Проект спрямований на проведення реконструкції приміщень загальноосвітньої школи з добудовою навчальних класів, спортзалу, харчоблоку, актового залу, басейну (І черга корпусу № 1) в м. Скалат Підволочиського району. Реконструкція передбачає проведення будівельних та монтажних робіт пов'язаних з добудовою навчальних класів, спортзалу, харчоблоку, актового залу, басейну (перша черга корпусу № 1) в м. Скалат Підволочиського району.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Реконструкція загальноосвітньої школи з добудовою навчальних класів, спортзалу, харчоблоку, актового залу, басейну (перша черга корпусу № 1) в м. Скалат Підволочиського району зумовлена тим, що наявне приміщення, побудоване в 1902 році, перебуває в незадовільному технічному стані. Санітарно-технічний стан приміщення не відповідає чинним стандартам, що призводить до неналежної підготовки учнів до навчально-виховного процесу, занять фізичною культурою і спортом. Скалатська ЗОШ I III побудована в 1902 році і функціонує до сьогодні. Протягом останніх років кількість учнів зростає. На даний час уній навчається 405 учнів з м. Скалат і сіл району. На даний час приміщення актового залу відсутнє, спортивний зал та харчоблок розсташовані в пристосованих приміщеннях. Щороку учні стають переможцями та лауреатами конкурсів різних рівнів. Наа даний час виготовлено та затверджено проектно-кошторисну документацію. Проект реалізується в м. Скалат Підволочиського району Тернопільської обл., проспект Т.Шевченка, 15, на площі 1,4 га. Загальна кошторисна вартість складає 6295,87 тис. грн. Термін реалізації проекту. Соціальна спрямованість проекту – надання освітніх послуг на рівні державних стандартів та створення нових робочих місць для педагогічних працівників. Проект не несе загрози довкіллю та не містить інноваційної складової.

Мета та завдання проекту

Метою проекту є створення належних умов для організації навчально-виховного процесу у ЗОШ. Здійснити реконструкцію з добудовою навчальних класів, спортзалу, харчоблоку, актового залу, басейну (І черга корпусу № 1). Збільшити кількість робочих місць у будівельній організації, яка буде виконувати проект. Залучити батьків учнів ЗОШ І-ІІІ ст. до волонтерської допомоги та вантажних робіт з метою оптимізації та зменшення фінансових витрат. Залучити кошти місцевої громади (Районної ради) для співфінансування проекту.

Опис діяльності у рамках проекту

Очікувані результати

Показники

успішності

проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік

проекту (за наявності)

3 рік

проекту (за наявності)

1 рік після

завершення проекту

2 рік після

завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Фінансова сталість

Інституційна сталість

Політична сталість

Інновація

ПЛАН ГРАФІК

Період

виконання

Захід

Джерела фінансування (тис. грн)

Передбачено ДФРР

Передбачено місцевим бюджетом

Передбачено з партнерських коштів

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1

Найменування заходу

Загальна вартість

Джерела фінансування (тис. грн)

ДФРР бюджет

Місцевий бюджет

Кошти партнерів

Будівельно-монтажні роботи

6295.87

5666.2

629.67

0

Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2

Найменування

заходу

Загальна вартість

Джерела фінансування (тис. грн)

ДФРР бюджет

Місцевий бюджет

Кошти партнерів

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Видатки споживання

Видатки розвитку

6295,87

5666,2

100

629.67

100

0

0

Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА З

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

% загальної вартості

ДФРР

5666.2

90

Бюджет заявника

629,67

10

Бюджет партнерів

0

0

ПАРТНЕРИ

Інформація про партнерські організації

Інформація про заявника

ПІБ керівника органу

Мотика Світлана Станіславівна

Назва посади

Начальник відділу освіти

Поштова адреса

47800, Тернопільська обл., смт. Підволочиськ, вул. А. Шептицького ,4

Телефон та мобільний

(03543) 2-22-56

Факс

E-mail

Інформація про керівника проекту

ПІБ керівника проекту

Кузів І.М.

Місце роботи

ДП "НДІ Проектреконструкції"

Назва посади

Звання

Адреса для листування

Телефон та мобільний

Факс

E-mail

Таблиця 5.Е

Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році (грн)

Адміністративно-територіальні одиниці

Обеги розподілу коштів

80%

20%

Разом

Автономна Рреспубілка Крим[1]

0

0

0

Вінницька обл.

90168272

63591697

153759969

Волинська обл.

58020575

40919347

98939922

Дніпропетровська обл.

183451638

-

183451638

Донецька обл.

242037651

-

242037651

Житомирська обл.

70346165

49612041

119958206

Закарпатська обл.

70030683

49389545

119420228

Запорізька обл.

98948003

-

98948003

Івано-Франківська обл.

77009290

54311249

131320539

Київська обл.

96142262

-

96142262

Кіровоградська обл.

55026337

38807643

93833980

Луганська обл.

124781655

-

124781655

Львівська обл.

141439636

-

141439636

Миколаївська обл.

65100759

-

65100759

Одеська обл.

133530685

-

133530685

Полтавська обл.

81250023

-

81250023

Рівненська обл.

64570256

45538548

110108804

Сумська обл.

63127463

44521010

107648473

Тернопільська обл.

59804927

42177772

101982699

Харківська обл.

152516948

-

152516948

Херсонська обл.

59762580

42147907

101910487

Хмельницька обл.

72824555

51359939

124184494

Черкаська обл.

70203802

-

70203802

Чернівецька обл.

50621343

35700996

86322339

Чернігівська обл.

59442697

41922306

101365003

м. Київ

159841795

-

159841795

м. Севастополь[2]

0

0

0

Всього

2400000000

600000000

3000000000

Таблиця 5.Е

Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2016 році (грн)

Адміністративно-територіальні одиниці

Обеги розподілу коштів

80%

20%

Разом

Автономна Республіка Крим[1]

1628330

1072892

2701222

Вінницька обл.

1339460

882558

2222018

Волинська обл.

861902

567900

1429802

Дніпропетровська обл.

2725195

-

2725195

Донецька обл.

3595497

-

3595497

Житомирська обл.

1045000

688541

1733542

Закарпатська обл.

1040314

685453

1725767

Запорізька обл.

1469884

-

1469884

Івано-Франківська обл.

1143982

753759

1897741

Київська обл.

1428204

-

1428204

Кіровоградська обл.

817423

538592

1356015

Луганська обл.

1853646

-

1853646

Львівська обл.

2101102

-

2101102

Миколаївська обл.

967079

-

967079

Одеська обл.

1983614

-

1983614

Полтавська обл.

1206979

-

1206979

Рівненська обл.

959199

632007

1591206

Сумська обл.

937766

617885

1555651

Тернопільська обл.

888409

585365

1473774

Харківська обл.

2265657

-

2265657

Херсонська обл.

887780

584950

1472730

Хмельницька обл.

1081817

712800

1794617

Черкаська обл.

1042886

-

1042886

Чернівецька обл.

751986

495477

1247463

Чернігівська обл.

883028

581819

1464847

м. Київ

2374468

-

2374468

м. Севастополь[2]

319390

-

319390

Всього

3760000000

940000000

4700000000

Термінологічний словник

Базова дотація – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

Додаткова дотація – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою.

Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості коефіцієнти, якими коригуються фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від: кількості населення, споживачів гарантованих послуг, соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

Медична субвенція – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері охорони здоров'я.

Міжбюджетні трансферти – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

Освітня субвенція – трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам з метою фінансового забезпечення реалізації делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у сфері освіти.

Реверсна дотація – кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

Субвенція – міжбюджетний трансферт для використання з певною метою в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції;

Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

  • [1] Автономній Республіці Крим було передбачено 172271500 грн
  • [2] м. Севастополю було передбачено 20363500 грн
  • [3] Автономній Республіці Крим було передбачено 172271500 грн
  • [4] м. Севастополю було передбачено 20363500 грн
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >