< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок складання проектів місцевих бюджетів

Порядок складання проектів місцевих бюджетів регламентується статтею 75 Бюджетного кодексу України[1] (рис. 6.2, приклади документів подано в інформ, матер.). Він розпочинається із доведення Міністерством фінансів України місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються: загальні суми доходів, видатків та кредитування; граничні обсяги річного дефіциту (профіциту), місцевого боргу, надання місцевих гарантій; доходи за бюджетною класифікацією; фінансування за бюджетною класифікацією; бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання та видатків розвитку; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів; розмір оборотного залишку коштів; додаткові положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету (див. інформ. матеріали і рис. 6.В).

Послідовність складання проектів місцевих бюджетів

Рис. 6.2. Послідовність складання проектів місцевих бюджетів

Затвердження місцевих бюджетів

Порядок затвердження місцевих бюджетів регламентується статтею 77 Бюджетного кодексу України[1] (рис. 6.3). Місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної місцевої ради до 25 грудня. Якщо ж до 1 грудня Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня і медична субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів, забезпечення медичних заходів окремих державних програм, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Незважаючи на проголошений курс на децентралізацію, органи місцевого самоврядування не позбавлені трансфертної залежності. Тому при затвердженні місцевих бюджетів місцеві ради мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів й інші положення (необхідні для їх формування), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні. Разом з тим, у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України місцеві ради приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Послідовність затвердження місцевих бюджетів

Рис. 6.3. Послідовність затвердження місцевих бюджетів

Обласні, міські, районні, селищні та сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів у першочерговому порядку повинні врахувати потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ згідно зі встановленими законодавством України умовами оплати праці й розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

  • [1] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
  • [2] Див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >