< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складання проектів місцевих бюджетів

  • 7.1. Організація планування місцевих бюджетів.
  • 7.2. Розрахунок планових показників доходів місцевих бюджетів.
  • 7.3. Планування видатків місцевих бюджетів.
  • 7.4. Що таке програмно-цільовий метод бюджетного планування?

Організація планування місцевих бюджетів

Організація планування місцевих бюджетів розпочинається із доведення Міністерством фінансів України місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період. Для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів й інших показників дані органи надають необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.

Далі місцеві фінансові органи розробляють та доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Останні мають забезпечити своєчасність і достовірність запитів, які повинні містити інформацію для аналізу показників проектів місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи аналізують бюджетні запити щодо мети, пріоритетності й ефективності використання бюджетних коштів, на основі чого приймають рішення про їх включення до пропозицій проектів місцевих бюджетів перед поданням місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам місцевих рад.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім виконавчих органів рад, для бюджетів територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти) подають місцевим фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів. Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, організацій та установ. Дане рішення повинне бути враховане при поданні місцевим фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.

У тижневий строкз дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам місцевих рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення й інші показники. Натомість у тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні Кабінет Міністрів України доводить даним органам обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів та організаційно- методологічні вимоги до складання проектів місцевих бюджетів.

Уся ця інформація є підставою для складання місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії місцевої ради схвалюється місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним подаються пояснювальна записка, прогноз місцевого бюджету, проект показників зведеного бюджету, показники витрат для завершення інвестиційних проектів, інформація про хід виконання відповідного бюджету, пояснення головних розпорядників бюджетних коштів й інші матеріали.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >