< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування надходження податку на прибуток підприємств

В інформ, матеріалах подано методику прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств. Специфіка розрахунку планових показників даного платежу полягає у тому, що до доходів обласних, районних, міських, міст районного значення, селищних і сільських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад надходить податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є місцеві ради. Натомість з 2015 року 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, зареєстрованих на території областей та міста Києва, формують доходи відповідних бюджетів[1].

Виходячи із цього, необхідно точно визначити кількість суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які провадять господарську діяльність на території України таза її межами, розподіливши їх за видами засновників (місцеві ради і суб'єкти приватного сектору економіки). Розвиваючи середній та великий бізнес в регіонах, тим самим можна впливати на наповнюваність місцевих бюджетів, що в майбутньому дасть синергетичний ефект. Крім полегшення адміністративно-дозвільного тиску, місцева влада повинна сприяти пошуку внутрішніх та зовнішніх інвесторів, фінансово підтримувати економічно вигідні проекти приватних підприємств.

На планування надходження податку на прибуток підприємств впливають також розміри податкових ставок[2], базова з яких становить 18%. Інші ставки встановлюються у таких розмірах: 3% за договорами страхування; 0% за договорами з довгострокового страхування життя і добровільного медичного страхування; 0, 4, 6, 12, 15 і 20% до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України; 10% від доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів; 18% від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор.

Розрахунок планових показників податку на прибуток підприємств передбачає визначення суб'єктів, які звільняється від оподаткування. Головним чином, мова йде про прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг. При цьому повинні виконуватися дві умови, за яких кількість інвалідів становить не менше 50% середньооблікової чисельності штатних працівників, а фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду дорівнює не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Чи не найголовнішим чинником, який впливає на планування надходження даного платежу і стан його мобілізації до місцевих бюджетів, є рівень податкової культури в суспільстві. Якщо мова йде про підприємства різних форм власності та видів діяльності, у них податковим плануванням можуть займатися окремі відділи або групи юристів й економістів. їхня робота зводиться до зменшення податкових зобов'язань шляхом уникнення оподаткування, переведення діяльності в регіони з низьким податковим навантаженням, використанням інших заходів податкового менеджменту. Зрештою, врахувати це майже не можливо, утім, необхідно взяти до уваги при проведенні розрахунків.

  • [1] Зарахування датку на прибуток підприємств до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
  • [2] Ставки податку на прибуток підприємств й інші елементи оподаткування подано в розділі III Податкового кодексу України (див.: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >