< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування надходження акцизного податку

З 2015 року розширення дохідної бази місцевих бюджетів відбулося за рахунок впровадження акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизелю та газу. Даний платіж може стати доступним і стабільним джерелом доходів бюджетів міст обласного та районного значення, сільських і селищних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад[1]. При цьому необхідно взяти до уваги, що він справляється за ставкою в діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого товару замість збору за виноградарство, садівництво та хмелярство.

Розрахунок планових показників акцизного податку

Підходи до розрахунку планових показників акцизного податку

Рис. 7.4. Підходи до розрахунку планових показників акцизного податку[2]

При розрахунку планових показників акцизного податку необхідно визначити перелік його платників[3] – магазини, кіоски тощо, які мають ліцензію на продаж пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також автозаправні станції, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів, біодизелю і скрапленого газу. Маючи показники реалізації підакцизних товарів та встановлені ставки збору, легко спрогнозувати обсяги податкових надходжень. До чинників, які можуть вплинути на процес планування, належать рівень попиту і пропозиції на дані товари, зміна купівельної спроможності населення, стан нафтогазового ринку.

Ще один момент, на який необхідно звернути увагу органам місцевого самоврядування під час бюджетного планування, – надвеликі масштаби "тіньового" ринку і контрабанди підакцизних товарів. Кожного року правоохоронні органи викривають десятки й сотні підпільних виробництв алкогольних напоїв та тютюнових виробів, каналів розповсюдження і збуту газу й нафтопродуктів. Тим самим місцеві бюджети недоотримують десятки і сотні мільйонів гривень, які мали би йти на розвиток територіальної громади. Зусилля місцевої влади мають бути спрямовані на підтримку та сприяння функціонуванню роздрібної мережі підакцизних товарів.

Планування надходження екологічного податку

Частина доходів місцевих бюджетів формується за рахунок екологічного оподаткування. Розрахунок планових показників екологічного податку передбачає визначення: кола платників[4], якими є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські й інші підприємства; об'єкта і бази оподаткування, тобто обсягів забруднювальних речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, скидаються безпосередньо у водні об'єкти та розміщені відходи, крім тих, що розміщуються на власних територіях суб'єктів господарювання (рис. 7.5).

Чинники, від яких залежить розрахунок планових показників екологічного податку

Рис. 7.5. Чинники, від яких залежить розрахунок планових показників екологічного податку

При цьому необхідно врахувати те, що органи місцевого самоврядування не мають повного доступу до даного джерела. Зокрема, до місцевих бюджетів не зараховується екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів і тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк. Якщо раніше екологічний податок надходив до спеціального фонду місцевих бюджетів в діапазоні від 10% до 25%, то згідно з новими вимогами Бюджетного кодексу України, даний платіж формує доходи загального фонду місцевих бюджетів.

Диспаритет у розмежуванні зарахування коштів екологічного податку наступний[5]: до державного бюджету 20% надходжень, місцевих бюджетів – 80%, у тому числі до обласних бюджетів – 55%, сільських, селищних, міських бюджетів – 25%, бюджету міста Києва – 80%. Значне збільшення ресурсу обласних бюджетів дасть змогу забезпечити фінансування видатків, пов'язаних з фінансуванням ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, якими забезпечується епізоотичне благополуччя відповідних територій шляхом проведення лікувальних, лабораторно- діагностичних, профілактичних робіт, контролю за якістю продуктів харчування тощо.

Загалом же, органи місцевого самоврядування мають будувати свою діяльність так, аби екологічне оподаткування стимулювало зменшення забруднення довкілля, бережливе ставлення до нього під час здійснення господарської діяльності. З одного боку, екологічний податок має сприяти впровадженню у виробництво екологічно чистих, ресурсоенергозберігаючих та маловідходних технологій. З іншого боку, даний платіж повинен забезпечити доходи місцеві бюджети стабільним ресурсом для достатнього фінансування робіт з охорони та відтворення природно- ресурсного потенціалу територіальної громади.

  • [1] Зарахування акцизного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
  • [2] інформ. матер. подано методику прогнозування надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) у розрізів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
  • [3] Платники акцизного податку й інші елементи оподаткування подано в розділі VI Податкового кодексу України (див.: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).
  • [4] Платники екологічного податку й інші елементи оподаткування подано в розділі VIII Податкового кодексу України (див.: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).
  • [5] Зарахування екологічного податку до бюджетів різних рівнів подано в статтях 64, 66 і 69 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >