< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування неподаткових надходжень

Планові показники неподаткових надходжень місцевих бюджетів, якими є доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності, власні надходження бюджетних установ й інші неподаткові надходження визначаються на основі даних про їх фактичне надходження на дату складання бюджету, очікуваного виконання до кінця року, а також з урахуванням тенденцій, які склалися за останні роки.

Оскільки органи місцевого самоврядування мають повний доступ до даного джерела, такий підхід дає можливість відносно точно визначити їх очікувані розміри.

Встановлення плану місцевих бюджетів по неподаткових надходженнях передбачає: вибір фактичних надходжень по кожному джерелу за останні три роки; вивчення динаміки і визначення сталих тенденцій, які можуть зберегтися наступний рік; збір необхідної статистичної інформації від учасників бюджетного процесу; аналіз економічних чинників, що впливають на обсяги надходжень; вивчення змін в нормативно-правовому полі, які впливатимуть на їх мобілізацію; вибір найбільш прийнятної методики обрахунку для кожного виду неподаткових надходжень із залученням науковців та фахівців-практиків (рис. 7.7).

Розрахунок планових показників неподаткових надходжень місцевих бюджетів

Рис. 7.7. Розрахунок планових показників неподаткових надходжень місцевих бюджетів

Утім, кожен вид неподаткових надходжень має свої особливості, від чого й залежать їх планові та фактичні значення. Зокрема, доходи від власності та підприємницької діяльності формуються за рахунок частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, і дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність. Тому основну увагу необхідно звернути на фінансовий стан даних підприємств та показники їх фінансових планів з тим, аби переконатися у стійкості до циклічних коливань і кон'юнктури економічного розвитку.

Планування надходження плати за надання адміністративних послуг, які є складовою частиною адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності головним чином визначається вартістю даних послуг на попередній період і можливими коливаннями в перспективі. Як і в попередньому випадку, на розрахунок очікуваних доходів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом й орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, вливає тарифна політика органів місцевого самоврядування.

Серед власних надходжень бюджетних установ найбільшу питому вагу в неподаткових надходженнях місцевих бюджетів займають надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами. Для розрахунку планових показників даного джерела необхідно отримати відповідну інформацію в суб'єктів (заклади й установи в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту і соціального забезпечення, культури та мистецтва тощо), які надають передбачені законодавством платні послуги. При цьому потребують посилення контрольні дії з тим, щоб знизити корупційну складову та забезпечити відповідність планових і фактичних показників.

Хоча благодійні внески й закладаються в доходи місцевих бюджетів, змоделювати їх надходження досить складно. Надмірна частка неформальних зв'язків між владою і бізнесом, посередня фінансова грамотність населення, низька культура благодійництва – ось ті виклики, яких не вдалося позбутися за багатолітню історію українського державотворення. Розуміння необхідності вчасно й відповідно до своїх можливостей сплачувати благодійні внески – брати участь в підтримці місцевих справ, є лише першим кроком на шляху до конструктивних зрушень.

Планування надходження доходів від операцій з капіталом

Планові показники надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, а також продажу земельних ділянок визначаються на основі даних щодо кількості та вартості об'єктів, які підлягають продажу в наступному бюджетному періоді, наданих відділами комунального майна і земельно-ринкових відносин місцевої ради. При цьому перелік об'єктів та земельних ділянок, що підлягають продажу, затверджуються відповідними рішенням. Для підвищення ефективності бюджетного планування потребує вивчення попиту і пропозиції на комунальне майно та землю, формування оптимальної цінової політики.

Високі корупційні ризики, а значить, недоотримання доходів від операцій з капіталом, можуть статися через людський фактор, коли місцевими радами будуть прийняті рішення щодо продажу об'єктів комунального майна та земельних ділянок за низькими цінами, стратегічно важливих для розвитку територіальної громади або вигідного територіального розташування. Зрештою, більша користь може бути у разі здачі в оренду комунального майна чи землі, а не їх остаточного відчуження. Прийняття найбільш вдалого рішення лежить у політичній площині – органи місцевого самоврядування повинні бути зацікавлені в їх високій суспільній корисності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >