< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування видатків на розвиток інфраструктури та підтримку економіки

Не менш важливим завданням органу місцевого самоврядування для забезпечення комфортних умов проживання та перебування громадян на відповідній території, аніж забезпечення видатків відповідних бюджетів соціального спрямування, є необхідність здійснення видатків на утримання та розвиток інфраструктури відповідних населених пунктів. Це викликає необхідність за рахунок коштів місцевих бюджетів фінансувати роботи з надання життєво необхідних послуг населенню та з ремонту і утримання об'єктів благоустрою, які мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

З цією метою в місцевих бюджетах планують видатки на житлово-комунальне господарство, які включають видатки на:

 • – житлово-експлуатаційне господарство;
 • – капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади;
 • – дотації житлово-комунальному господарству;
 • – видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності;
 • – теплові мережі;
 • – водопровідно-каналізаційне господарство;
 • – благоустрій міст, сіл, селищ;
 • – видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії;
 • – ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства;
 • – заходи, пов'язані з поліпшенням питної води;
 • – відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво тощо.

Однак впродовж багатьох років на зазначені цілі з місцевих бюджетів виділяється незначна частку сукупних витрат відповідних бюджетів. Через обмеженість фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування на житлово-комунальне господарство в місцевих бюджетах планують мізерні кошти, зокрема за 1 півріччя 2015 р. ці видатки становили дещо більше 2% поточних витрат місцевих бюджетів.

Мізерні кошти у місцевих бюджетах (через їх обмеженість) плануються і на будівництво. В основному за останні роки це видатки на заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у закладах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та на інших аварійних об'єктах, на збереження, розвиток, реконструкцію та реставрацію пам'яток історії та культури та розроблення схем та проектних рішень масового застосування. Однак за наявності фінансових ресурсів у місцевих бюджетах могли б планувати видатки на житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення та на виплату компенсацій на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам тощо.

У сфері сільського і лісового господарства, рибного господарства та мисливства видатки у місцевих бюджетах плануються на програми в цих галузях, якщо такі є затверджені, на землеустрій та на організацію регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій.

У сфері транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики у місцевих бюджетах планують кошти на:

 • – регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту та електротранспорту;
 • – компенсаційні виплати на пільговий проїзд певних категорій громадян;
 • – видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг;
 • – зв'язок;
 • – національні програми інформатизації.

Довідково зазначимо, що за 1 півріччя 2015 р. з усіх місцевих бюджетів було здійснено видатків на зв'язок на суму 3 тис. грн. Це свідчить про те, що зазначені видатки у місцевих бюджетах в основному навіть не плануються.

Видатки на охорону довкілля в основному плануються за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. В основному це видатки на охорону і раціональне використання земель, водних ресурсів та мінеральних ресурсів, на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг та на збереження природно-заповідного фонду.

Загалом вищезазначені видатки місцевих бюджетів певною мірою впливають на економічне становище села, селища, міста, району, області, а також держави в цілому. Однак у місцевих бюджетах окремо планують видатки на інші послуги, які пов'язані з економічною діяльністю. До них відносять видатки на:

 • – фінансування енергоощадних заходів;
 • – програми стабілізації та соціально-економічного розвитку територій;
 • – видатки на обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення капітальних видатків;
 • – підтримку малого і середнього підприємництва;
 • – внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності;
 • – інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.

Якщо для реалізації заходів з розвитку інфраструктури та підтримки економіки органам місцевого самоврядування необхідно утворювати і утримувати за рахунок місцевих бюджетів певні органи, то видатки на їх утримання плануються за методологією визначеною у попередніх розділах. Першочергово, з метою економії коштів, планують видатки на оплату праці з нарахуваннями та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Решту видатків планують з врахуванням наявних коштів та необхідності їх забезпечення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >