< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття, система та структура чергових частин ОВС

Система суб'єктів охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки складається не лише з підрозділів, що безпосередньо здійснюють таку правоохоронну діяльність (патрульна служба міліції, дільничні інспектори міліції та інші), але й з суб'єктів, що організовують реагування на повідомлення про правопорушення, здійснюють оперативне управління (координування) силами та засобами охорони громадського порядку та виконують окремі адміністративно-юрисдикційні функції – чергових частин ОВС. Відповідно до п. 1.1 Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань (затверджена наказом МВС України від 28 квітня 2009 р. № 181[1]), чергова частина – це підрозділ, який забезпечує оперативне управління силами і засобами органів і підрозділів внутрішніх справ, цілодобово перебуває в постійній готовності для реагування на злочинні вияви, надзвичайні ситуації, інші події і є координуючим органом управління під час встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень. Чергові частини є підрозділами штабів.

Місце чергових частин ОВС у системі суб'єктів охорони громадського порядку визначається особливостями їх правового статусу та діяльності. Такими особливостями є:

 • 1) чергова служба діє цілодобово та безперервно (від створення ОВС до його реорганізації чи ліквідації);
 • 2) добовий наряд чергової частини наділений організаційно-разпорядчими повноваженнями стосовно сил та засобів, які несуть службу упродовж доби чи певного часу, для негайного реагування на заяви та повідомлення про злочини та події;
 • 3) чергова частина не тільки оперативно реагує на зміни оперативної обстановки за допомогою сил та засобів, які знаходяться в її оперативному підпорядкуванні, але й забезпечує (організаційно, інформаційно, технічно тощо) цей процес управління, здійснює маневрування службовими нарядами та контроль за їхніми діями; взаємодіє з державними та недержавними інститутами (підприємствами, установами, організаціями) щодо охорони громадського порядку;
 • 4) лише чергова частина може бути координатором зусиль усіх служб та підрозділів, які є учасниками охорони громадського порядку, у попередженні та розкритті кримінальних правопорушень "по гарячих слідах", центром, спроможним зосередити на місці події максимум сил та засобів;
 • 5) тільки чергова частина може забезпечити безпосереднє виконання завдань щодо: реєстрації подій та фактів, які потребують обліку; своєчасного розгляду справ затриманих у черговій частині, їх охорони та утримання; приймання, видачі та зберігання озброєння, технічних засобів[2].

Для діяльності чергових частин ОВС важливим є дотримання нормативно-закріплених принципів, до яких належать: знання оперативної обстановки на території, що обслуговується, оперативність, постійна готовність, пильність, додержання законності, чітке виконання вимог нормативно- правових актів, тактовне ставлення до осіб, збереження державної таємниці. Ці принципи є основою для оцінювання роботи працівників чергових нарядів. їх службова діяльність оцінюється за такими критеріями:

 • – ввічливе ставлення до громадян (відсутність скарг на дії працівників чергових частин);
 • – знання оперативної обстановки, своїх прав і обов'язків, а також нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ОВС;
 • – повнота реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, організація оперативного реагування на них, встановлення осіб, які підозрюються у їх вчиненні;
 • – своєчасність і повнота інформування чергової частини вищого рівня про кримінальні правопорушення та інші події;
 • – організація взаємодії сил і засобів, що беруть участь в охороні громадського порядку;
 • – ефективність контролю за діяльністю підпорядкованих чергових частин;
 • – додержання законності й режиму секретності;
 • – приймання, якісне опрацювання й передача розшукової та управлінської інформації;
 • – забезпечення обліку, збереження, прийому-видачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, засобів захисту, оперативної та криміналістичної техніки, засобів зв'язку та іншого майна, що зберігаються в черговій частині;
 • – порядок ведення службової документації;
 • – ефективне використання технічних засобів під час виконання завдань, покладених на чергову частину;
 • – зовнішній вигляд добового наряду;
 • – додержання пожежної безпеки й санітарних норм і правил;
 • – недопущення використання не за призначенням автотранспорту, іншого майна, закріпленого за черговою частиною.

Вищою ланкою в системі чергових частин є чергова частина МВС України, нижчою – чергова частина міськрайлінвідділу внутрішніх справ. Загалом до системи чергових частин ОВС належать:

 • 1) чергова частина МВС України – орган управління, збору й обробки оперативної інформації МВС, яка знаходиться в підпорядкуванні заступника начальника Головного штабу МВС – начальника оперативного управління. В її оперативному підпорядкуванні перебувають чергові частини структурних підрозділів центрального апарату МВС, Національної гвардії України, навчальних закладів системи МВС, а також чергові частини всіх ОВС;
 • 2) чергові частини територіальних органів:
  • – головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
  • – міських управлінь;
  • – районних управлінь, міських, районних відділів, відділень міліції, відділів та відділень спеціальної міліції (міськрайлінорганів);
 • 3) чергові частини транспортних органів:
  • – управлінь МВС на залізницях;
  • – лінійних управлінь на залізницях;
  • – лінійних відділів, відділень, пунктів на станціях;
  • – лінійних управлінь, управлінь, відділів, відділень, пунктів у портах, аеропортах, метрополітені;
 • 4) чергові частини (комендатури) вищих навчальних закладів (у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами, наказами МВС і перебувають у прямому підпорядкуванні проректорів по службі);
 • 5) чергові частини стройових підрозділів та училищ професійної підготовки працівників міліції та інших навчальних закладів МВС (перебувають в оперативному підпорядкуванні ГУМВС, УМВС, на території обслуговування яких знаходяться).

На чергову частину ОВС складається тактико-технічний паспорт чергової частини. Черговій частині ОВС виділяються спеціально обладнані приміщення (зала оперативного управління, кімнати зв'язку, для зберігання зброї, боєприпасів та спеціальних засобів, для чищення зброї, для затриманих та доставлених та інші). Водночас вхід до зали оперативного управління чергових частин ОВС, двері якої повинні бути постійно замкненими, заборонено всім посадовим особам ОВС та МВС, крім Міністра внутрішніх справ, його заступників; начальників ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, їх заступників (у підпорядкованих їм підрозділах); заступників начальника Головного штабу МВС, начальників штабів ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів (підрозділів) та їх заступників; начальника чергової частини Головного штабу МВС та його заступника (начальника чергової частини структурного підрозділу центрального апарату МВС чи його заступника у підпорядкованих їм підрозділах), начальників чергових частин штабів ГУМВС, УМВС (начальників чергових частин структурних підрозділів апарату ГУМВС, УМВС та їх заступників у підпорядкованих їм підрозділах), начальників чергових частин міськрайлінорганів (підрозділів) та їх заступників; працівників Головного штабу МВС, штабів ГУМВС, УМВС, міських та лінійних управлінь; відповідальних по МВС, ГУМВС, УМВС та їх заступників; працівників підрозділів внутрішньої безпеки; працівників інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення МВС, ГУМВС, УМВС під час проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій. Відповідно до Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України планується уведення в роботу чергових частин електронних терміналів реєстрації всіх відвідувачів і створення єдиної автоматизованої системи для всіх прибуваючих у підрозділ внутрішніх справ[3].

Чергова частина ОВС забезпечується зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами, засобами зв'язку, відеоспостереження, оперативною, криміналістичною та організаційною технікою, програмним забезпеченням, автотранспортом та іншим майном згідно з належністю, а також службовою документацією.

Для ефективності здійснення цілодобового контролю за забезпеченням захисту конституційних прав громадян, правопорядку та протидії злочинності, подальшого вдосконалення управлінської діяльності в ОВС призначаються відповідальний та його заступник (помічник).

Чергова частина міськрайліноргану займає особливе місце в системі чергової служби органів внутрішніх справ. На відміну від інших аналогічних підрозділів, що займаються зазвичай управлінською діяльністю, вона бере безпосередню участь у практичному здійсненні завдань органів внутрішніх справ.

Склад чергової частини міськрайліноргану внутрішніх справ формується згідно з типовими штатами і може складатися з начальника чергової частини, помічника начальника чергової частини – оперативного чергового, старшого інспектора- чергового, інспектора-чергового, помічника оперативного чергового та помічника оперативного чергового з оброблення інформації на персональних електронно-обчислювальних машинах. Роботу чергових частин у міськрайлінорганах організовують начальники ОВС. Працівники чергової частини несуть службу у форменому одязі встановленого зразка. їх робота організовується в чотири зміни тривалістю 24 години кожна. Особам добового наряду під час чергування надаються по черзі перерви для вживання їжі та короткочасного відпочинку загальною тривалістю до чотирьох годин, зокрема до двох годин у денний і двох годин у нічний час. Працівники добового наряду отримують закріплену табельну зброю, забезпечуються спеціальними засобами індивідуального захисту й активної оборони, а за окремим розпорядженням керівництва ОВС – автоматами з боєкомплектом.

Чергова частина міськрайліноргану – це ланка, що об'єднує всі його галузеві служби. Вона як апарат оперативного реагування на зміну обстановки допомагає їм спільно здійснювати планові операції, підтримує ініціативні дії їх працівників стосовно підвищення ефективності діяльності нарядів, успішне проведення оперативно-розшукових заходів. Тому до складу наряду, крім добового наряду чергової частини та слідчо-оперативної групи, призначаються: оперативні групи реагування; черговий ізолятора тимчасового тримання (в ОВС, де немає штатних посад чергового ITT); міліціонери з охорони затриманих; водії автомобілів чергової частини. Залучати штатних працівників чергової служби до виконання завдань, не передбачених їх функціональними обов'язками, категорично забороняється.

Для забезпечення безпосереднього реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події у всіх ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганах, територіальних відділах міліції формується не менше двох слідчо-оперативних груп (СОГ): основна та додаткова. У міськрайлінорганах СОГ формуються з числа працівників структурних підрозділів: слідства (старший СОГ), карного розшуку, боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей, науково-дослідних експертно- криміналістичних центрів, міліції громадської безпеки та кінологів із службово-розшуковими собаками (за необхідності). З урахуванням оперативної ситуації та штатної чисельності міськрайліноргану до складу СОГ включаються працівники інших служб. Забороняється включати до складу СОГ осіб, які не мають досвіду самостійної роботи та за якими не закріплена вогнепальна зброя.

Працівники добового наряду чергової частини постійно перебувають у приміщенні чергової частини і відлучаються лише за викликом до начальника ОВС, а також для вживання їжі й відпочинку (у межах адміністративного будинку ОВС), перевірки приміщень ОВС, ізолятора тимчасового тримання та в інших випадках – із дозволу чергового. Підміна чергового та його помічника на час приймання їжі й відпочинку (за відсутності штатних посад старшого інспектора-чергового або інспектора-чергового) проводиться членами добового наряду. Залишати приміщення чергової частини на одного працівника добового наряду категорично забороняється.

 • [1] Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань: Наказ МВС України від 28 квітня 2009 р. № 181 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 66. – Ст. 2303.
 • [2] Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частини: навч, посібник / Т. П. Мінка, О. М. Обушенко, Д. Г. Заброда та ін.; за заг. ред. С. М. Алфьорова. – X.: Право, 2013. – С. 256-257.
 • [3] Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/- article/1221365.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >