< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання та функції адміністративної діяльності чергових частин ОВС

Чергові частини ОВС як і більшість суб'єктів охорони громадського порядку здійснюють і внутрішньоорганізаційну, й зовнішню адміністративну діяльність. Внутрішньоорганізаційна адміністративна діяльність чергових частин відбувається у процесі організації вирішення завдань щодо забезпечення громадського порядку і безпеки та передбачає визначення штатів, підбір та розміщення кадрів, їх навчання, планування охорони громадського порядку, здійснення функцій внутрівідомчого контролю (наприклад, за нарядами патрульної служби міліції) тощо. Зовнішня адміністративна діяльність чергових частин ОВС передбачає здійснення заходів оперативного управління силами і засобами органів внутрішніх справ та громадськості щодо безпосередньої охорони громадського порядку, реагування на вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, реалізацію вимог щодо адміністративного затримання особи тощо.

Внутрішньоорганізаційна та зовнішня адміністративна діяльність чергових частин ОВС реалізовується за допомогою виконання завдань і функцій цього підрозділу ОВС. Нормативно визначені завдання чергових частин ОВС поділяються на п'ять груп[1]:

 • 1) оперативні завдання:
  • – організація негайного реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події;
  • – забезпечення оперативного управління силами й засобами, що задіяні для охорони громадського порядку, попередження та виявлення кримінальних правопорушень на території обслуговування, взаємодія з іншими ОВС, черговою частиною вищого рівня та органами виконавчої влади;
  • – забезпечення введення ступенів готовності та спеціальних оперативних планів;
 • 2) інформаційні завдання:
  • – приймання, реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події;
  • – збір, опрацювання й доповідь керівництву ОВС відомостей про оперативну обстановку на території обслуговування, передача їх до чергових частин вищих ОВС, оперативно-чергових служб військових частин Національної гвардії, а також інших органів виконавчої влади, інформування керівників відповідних структурних підрозділів ОВС та МВС;
  • – виконання довідкової роботи у разі звернення громадян із питань роботи ОВС; оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій у населених пунктах, де не здійснюється цілодобове чергування оперативно-чергових (диспетчерських) служб органів управління єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • 3) завдання щодо роботи з доставленими:
  • – організація роботи з особами, доставленими до чергової частини забезпечення їх конституційних прав і свобод (розгляд обставин щодо таких осіб);
  • – поміщення (звільнення) доставлених осіб у кімнати для затриманих та доставлених чергових частин, забезпечення нагляду за їх поведінкою;
 • 4) організацно-техничні завдання:
  • – забезпечення збереження службової документації, зброї, спеціальних засобів, засобів індивідуального захисту, зв'язку, оперативної та криміналістичної техніки, іншого майна, що знаходиться на зберіганні в черговій частині;
  • – підтримання правил внутрішнього розпорядку ОВС;
 • 5) контрольні завдання:
  • – контроль за додержанням порядку тримання й конвоювання затриманих і взятих під варту осіб, поміщенням їх до ізоляторів тимчасового тримання;
  • – контроль за станом охорони адміністративних будинків ОВС, ізоляторів тимчасового тримання та прилеглої до них території;
  • – контроль за дотриманням правил пожежної безпеки й санітарних норм і правил у будинку ОВС та на прилеглій до нього території у нічний час.

Практична реалізація завдань здійснюється за допомогою виконання черговими частинами сукупності функцій. Функції чергової частини ОВС розглядаються як напрями її діяльності, що складаються з управлінських і безпосередньо виконавських операцій[2].

Чергова частина є загальнодоступним, цілодобово діючим підрозділом, який виконує функцію оперативного реагування. Тому на добовий наряд покладається безпосередня відповідальність за прийом, оформлення та реєстрацію всіх отриманих у будь-який час доби заяв, повідомлень про кримінальні та адміністративні правопорушення, пригоди. Характерною особливістю діяльності міськрайлінорганів є те, що вони забезпечують діяльність в умовах ускладненої оперативної обстановки і за надзвичайних обставин.

Інформаційно-аналітична функція чергової частини передбачає постійних збір, обробку, оцінку і видачу інформації керівництву МВС, УВС, міськрайліноргану, зацікавленим службам про стан оперативної обстановки в Україні, області, місті, районі, про заходи щодо реагування на її зміни. Виконання цієї функції охоплює також підготовку і передачу інформації органам прокуратури, служби безпеки України, іншим державним органам. Основною метою її здійснення є інформаційне забезпечення процесу оперативного управління силами і засобами ОВС. Ефективність діяльності суб'єктів управління залежить від якості (повноти, достовірності) зібраної інформації, своєчасності її отримання і доведення до виконавців.

Чергова частина виконує функцію забезпечення готовності ОВС до певних дій. З цією метою черговий повинен постійно контролювати справність технічних засобів сповіщення і виклику особового складу за тривогою, знати місця його збору, порядок зв'язку з органами влади, начальником місцевого військового гарнізону, начальником штабу цивільної оборони.

Функція оперативного управління службовими нарядами та іншими силами і засобами, задіяними до охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, здійснюються черговою частиною безперервно. Черговий відповідного ОВС є старшим оперативним начальником щодо чергових всіх підрозділів і установ, підпорядкованих цьому органу, а також щодо старших всіх службових нарядів, які виконують на території обслуговування завдання з охорони громадського порядку.

Реалізуючи функцію контролю за діяльністю підлеглих черговій частині підрозділів, установ, міськрайлінорганів, черговий, добовий наряд повинні добре знати оперативну обстановку на місцях, заходи, що там проводяться з розкриття кримінальних правопорушень "по гарячих слідах", режим роботи особового складу цього органу і його керівників, місце їх перебування.

Здійснюючи функцію дотримання внутрішнього розпорядку в черговій частині, забезпечення контролю за охороною споруди ОВС, добовий наряд повинен постійно стежити за чистотою, забороняти палити у приміщенні чергової частини, не допускати в нього сторонніх осіб, забезпечувати дотримання особовим складом статутних вимог і правил пожежної безпеки.

До основних функцій чергової частини належать також забезпечення збереження службової документації, озброєння, різноманітних технічних засобів і майна, що знаходяться на зберіганні в черговій частині.

Нормативно-правові акти передбачають конкретні дії працівників чергових частин під час реалізації зазначених завдань та функції. Зокрема додаток 8 Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, спрямованої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, передбачає перелік невідкладних дій чергового під час отримання інформації про убивство, розбій, терористичний акт, викрадення або захопленая повітряного судна, масові заворушення, напад на орган внутрішніх справ, захоплення заручників, хуліганство, кримінальні правопорушення із застосуванням вибухівки, виявлення вибухонебезпечних предметів, незаконне заволодіння транспортним засобом, кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, затримання особи, яка чинить збройний опір, застосування зброї працівником ОВС, зникнення осіб безвісти, стихійне лихо, пожежу та інші правопорушення і події.

Загалом дії працівників чергових частин органів внутрішніх справ щодо реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події передбачені Інструкцією з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (затверджена наказом МВС України від 22 жовтня 2012 р. № 940[3]).

Під час звернення до чергової частини черговий зобов'язаний уважно вислухати заявника, з'ясувати час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення чи іншої події. Якщо в заяві (повідомленні) йдеться про питання, що не належить до компетенції ОВС та не містить ознак правопорушення, заявнику слід ввічливо роз'яснити, куди саме він має звернутися. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

У процесі отримання від особи заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію черговий міськрайліноргану зобов'язаний:

 • 1) попередити заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується його підписом у протоколі усної заяви, крім випадків надходження заяви чи повідомлення поштою або засобами зв'язку;
 • 2) отриману заяву (повідомлення) надати керівнику органу досудового розслідування, який визначає слідчого, що здійснюватиме досудове розслідування, водночас з'ясувати у керівника органу досудового розслідування або слідчого попередню правову кваліфікацію правопорушення та поінформувати начальника і відповідального по ОВС;
 • 3) негайно спрямувати на місце події слідчо-оперативну чи оперативну групу, груп швидкого реагування, інші наряди або окремих працівників міліції;
 • 4) ужити всіх необхідних заходів щодо припинення кримінального правопорушення, забезпечити затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим, ліквідації негативних наслідків правопорушення чи події або надзвичайної ситуації, водночас взявши до уваги Картотеку невідкладних дій та інші нормативно-правові акти.

Порядок прийняття та реєстрації заяв і повідомлень регламентується Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (затверджена наказом МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050[4]). Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події проводяться уповноваженими працівниками чергових частин, а саме: головним інспектором – черговим, старшим інспектором – черговим з особливих доручень, старшим інспектором – черговим чергової частини МВС України, старшим інспектором – черговим, інспектором черговим, помічником чергового чергової частини Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, помічником начальника чергової частини (відділу) – оперативним черговим, старшим інспектором – черговим, інспектором – черговим чергової частини ГУМВС, УМВС, інспектором – черговим, помічником чергового чергової частини Управління боротьби з організованою злочинністю, помічником начальника чергової частини – оперативним черговим, старшим інспектором – черговим, інспектором – черговим, помічником оперативного чергового чергової частини районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ, працівниками інших структурних підрозділів, призначеними підмінними черговими в установленому порядку, та оператором телефонної лінії "102" або іншою службовою особою.

Під час особистого звернення заявника до органу внутрішніх справ, який обслуговує обласні центри та інші міста з територіальним поділом, із заявою чи повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення та інші події цілодобово оформляються протоколи усних заяв оперативним черговим або іншою службовою особою в кімнаті для приймання громадян і відразу реєструються в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, отримані оператором телефонної лінії "102", вносяться до окремого робочого зошита, в якому зазначаються відомості про дату та час надходження повідомлення, хто повідомив (П.І.Б., місце проживання/місцезнаходження, телефон), короткий зміст заяви. Уся отримана інформація про кримінальні правопорушення та інші події після її внесення до робочого зошита відразу передається до відповідних районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів) для реагування, про що зазначається у робочому зошиті.

Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються цілодобово в черговій частині органу внутрішніх справ відразу після їх надходження та вносяться до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ. Записи у цьому журналі за кожною інформацією повинні містити стислі та вичерпні дані про те, коли надійшла заява чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, хто, коли і в якій формі повідомив про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, що і коли трапилось, час та дату реєстрації, які заходи вжиті за заявою чи повідомленням про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, ким та кому доручено розгляд заяви чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, час та дату отримання заяви чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події для внесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події також реєструються: заяви і повідомлення про осіб, які зникли безвісти; рапорти працівників органів внутрішніх справ про виявлення ними з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та іншої події. Під час реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли в письмовій формі, оперативний черговий на їх лицьовому боці проставляє спеціальний штамп реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Про наявність письмових заяв про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до чергової частини органу внутрішніх справ, а також повідомлень, які надійшли усно, у яких наявні відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, після реєстрації оперативний черговий доповідає начальникові слідчого підрозділу для внесення слідчими відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформує начальника органу внутрішніх справ. Заяви і повідомлення, що надійшли до чергової частини органу внутрішніх справ, у яких немає відомостей, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, після реєстрації доповідаються оперативним черговим начальникові органу внутрішніх справ або особі, яка виконує його обов'язки, для розгляду та ухвалення рішення згідно із Законом України "Про звернення громадян" або Кодексом України про адміністративні правопорушення.

У сфері охорони громадського порядку виконання черговими частинами функції оперативного реагування взаємопов'язано з оперативним управлінням службовими нарядами та іншими силами і засобами ОВС. Черговий наділений певними права та обов'язками під час підготовки службових нарядів до несення служби і безпосередньо під час патрулювання та виконання інших завдань такими нарядами. Після прибуття працівників міліції, які заступають у наряд, черговий зобов'язаний:

 • – перевірити наявність особового складу, з'ясувати стан здоров'я, а також обставини, що заважають несенню служби;
 • – видати працівникам ОВС табельну вогнепальну зброю, спорядження, засоби зв'язку і спеціальні засоби;
 • – ознайомити склад наряду (за відсутності командира підрозділу) з орієнтуваннями, отриманою інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, прикметами осіб, які розшукуються, та викраденого майна, іншими відомостями, оголосити маршрути (пости) патрулювання, час несення служби, вишикувати наряд на інструктаж, перевірити в кожного міліціонера наявність обов'язкових предметів озброєння та спорядження. Ужити заходів щодо усунення виявлених недоліків;
 • – доповісти посадовій особі, яка проводить інструктаж, про готовність особового складу до несення служби.

Добовий наряд чергової частини ОВС забезпечує контроль за несенням служби всіма нарядами ОВС. Водночас під час несення служби нарядами черговий зобов'язаний підгримувати з ними постійний зв'язок, приймати доповіді про обстановку, своєчасно інформувати їх про вчинені кримінальні правопорушення, викрадені речі, злочинців, що розшукуються, їх прикмети й можливі маршрути пересування, уточнювати завдання, проводити за розпорядженням керівника ОВС чи відповідального по ОВС, а за їх відсутності – самостійно передислокацію нарядів з урахуванням оперативної обстановки, що виникла.

Після закінчення несення служби нарядами черговий зобов'язаний прийняти від особового складу ОВС озброєння, спецзасоби, засоби захисту, зв'язку, спорядження та службову документацію, отримані під час заступлення на службу, перевірити їх комплектність. У разі недостачі терміново вжити заходів щодо повернення або розшуку втраченого, доповісти начальникові ОВС і далі діяти за його розпорядженням. Про втрату зброї або боєприпасів негайно повідомити до чергової частини вищого рівня та черговому прокуратури. Коли наряд (постовий, патрульний, конвой тощо) після закінчення служби не прибув до чергової частини ОВС або відсутній на посту, маршруті, заслоні тривалий період часу, черговий негайно доповідає про це начальникові ОВС та в чергову частину вищого рівня, вживає заходів щодо з'ясування причин відсутності наряду та організації його розшуку.

 • [1] Кривий А. О. Адміністративно-правова діяльність чергової служби органів внутрішніх справ: монографія / А. О. Кривий. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 29-30.
 • [2] Кривий А. О. Адміністративно-правова діяльність чергової служби органів внутрішніх справ: монограф. / А. О. Кривий. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 30.
 • [3] Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012. р. № 940 // Офіційний вісник України. -2013. – № 9. – Ст. 350.
 • [4] Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. № 1050 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 1. – Ст. 30.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >