< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правова основа діяльності міліції громадської безпеки

Правову основу діяльності міліції громадської безпеки становлять правові акти, що регулюють правовідносини з громадської безпеки та дають підстави для застосування правових норм до визначеного в цих правових актах осіб. Такими правовими актами є:

 • – закони України: (зокрема "Про міліцію"[1], "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"[2], "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"[3], "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України"[4];
 • – постанови Верховної Ради України (зокрема "Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю"[5]);
 • – укази й розпорядження Президента України (зокрема "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності"[6], "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю"[7]);
 • – постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (зокрема постанови "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України"[8], "Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ"[9], "Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки"[10], "Про затвердження Положення про дозвільну систему"[11], "Положення про Державну службу охорони при МВС України"[12] та розпорядження "Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року"[13], "Питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону"[14]).
 • – накази МВС України (зокрема "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України"[15], "Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України"[16], "Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України"[17], "Про затвердження статуту патрульно-постової служби міліції України"[18], "Про затвердження Змін до Положення про спеціальні підрозділи міліції охорони "Титан" МВС України"[19], "Про затвердження Положення про підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення"[20], "Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів"[21], "Положення про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон"[22], "Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України"[23], "Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан""[24], "Про затвердження Інструкції про роботу ІТТ ОВС та Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в ОВС України"[25], "Про затвердження Інструкції про порядок придбання, видачі та зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань з охорони громадського порядку МВС України"[26], "Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС"[27], "Про затвердження Змін до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України"[28], "Про затвердження Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України"[29]).

На основі цих правових актів МВС України видає інструкції, положення, вказівки, статути тощо. Представницькі органи місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень також можуть видавати рішення, що є обов'язковими для органів міліції громадської безпеки.

Конкретне правове регулювання діяльності Департаменту громадської безпеки, визначення його структури, завдань, прав та обов'язків здійснюється на основі "Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України", затвердженого наказом МВС України № 492 від 31 липня 2012 року. Зазначене Положення складається з п'яти розділів, а саме:

 • 1. Загальні положення.
 • 2. Основні завдання ДГБ.
 • 3. Основні обов'язки ДГБ.
 • 4. Організація і забезпечення службової діяльності ДГБ. Обов'язки, права та відповідальність начальника Департаменту.
 • 5. Права начальника ДГБ.

Аналіз нормативно-правових актів, у яких зазначено завдання міліції громадської безпеки, дає змогу зробити висновок, що основними з них на сучасному етапі є забезпечення громадського порядку та безпеки, попередження та припинення адміністративних правопорушень.

 • [1] Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 95.
 • [2] Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України 1994. – № 52. – Ст. 455.
 • [3] Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №30. – Ст. 1.
 • [4] Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 12. – Ст. 9.
 • [5] Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 87.
 • [6] Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. // Урядовий кур'єр. – 2005. – № 135.
 • [7] Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю: Указ Президента України від 6 лютого 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №6. – Ст. 44.
 • [8] Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmu.gov.ua/kmu/control/- uk/cardnpd.
 • [9] Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. // zakon2.rada.gov.Ua/laws/show/l 14-91- %D0%BF.
 • [10] Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 51. – Ст. 170.
 • [11] Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 // Зібрання законодавства України. – 2000. – Т. 5. – 1997. – 132 с.
 • [12] Положення про Державну службу охорони при МВС України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF.
 • [13] Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. // Урядовий кур'єр. – 2013. – №29.
 • [14] Питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 6. – Ст. 84.
 • [15] Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 95. – Ст. 120.
 • [16] Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 31 липня 2012 р. № 492 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: document.ua/pro- zatverdzhennja-polozhennja-pro-departament-gromadskoyi-b-doc101700.html.
 • [17] Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України: Постанова КМ України від 14 квітня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Ст. 52.
 • [18] Про затвердження статуту патрульно-постової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94.
 • [19] Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан": Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1432 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 31. – Ст. 111.
 • [20] Про затвердження Положення про підрозділи міліції громадської безпеки особливого призначення: Наказ МВС України від 8 травня 2014 р. № 447 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 37. – Ст. 105.
 • [21] Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів: Наказ ДСА України та МВС України від 12 вересня 2005 р. № 102/765 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 44. – Ст. 289.
 • [22] Положення про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон": Наказ МВС України від 19 листопада 2003 р. № 1390 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51- T. 2. – Ст. 486.
 • [23] Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України: Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1433 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 22. – Ст. 128.
 • [24] Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан": Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1432.// Офіційний вісник України. – 2004. – № 31. – Ст. 111.
 • [25] Про затвердження Інструкції про роботу ITT ОВС та Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в ОВС України: Наказ МВС України від 21 січня 2005 р. № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: refme.org.ua/pageid-l1530-l.html.
 • [26] Про затвердження Інструкції про порядок придбання, видачі та зберігання спеціальних засобів членів громадських формувань з охорони громадського порядку МВС України: Наказ МВС України від 27 квітня 2009 р. № 183 II Офіційний вісник України. – 2009. – № 55. – Ст. 252.
 • [27] Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо- патрульної служби Державтоінспекції МВС: Наказ МВС України від 27 березня 2009 р. № 111 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 51. – Ст. 270.
 • [28] Про затвердження Змін до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України: Наказ МВС України від 5 листопада 2012 р. № 1009 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93 – Ст. 247.
 • [29] Про затвердження Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 23 січня 2010 р. № 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-stroiovii-pidrozdil-patru-doc18113.html.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >