< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

  • 3.1. Сутність і чинники формування виробничої потужності підприємства
  • 3.2. Основи методики визначення виробничої потужності
  • 3.3. Рівень використання виробничої потужності підприємств та напрями його підвищення

Сутність і чинники формування виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства характеризується максимально можливою кількістю продукції відповідної якості та асортименту, що може бути виготовлена за рік в умовах використання прогресивної технології і організації виробництва.

Виробнича потужність вимірюється у натуральних (умовно- натуральних) одиницях та в грошовому виразі. Так, потужність текстильних підприємств визначається максимально можливим випуском тканин в погонних і квадратних метрах, прядильних фабрик – в тоннах пряжі, цегельних заводів – в тис. штук умовної цегли. Використання натуральних показників для вимірювання виробничої потужності можливо тільки у вузькоспеціалізованих підприємствах, що випускають однорідну продукцію. При багатономенклатурному виробництві сумарна потужність підприємства визначається в грошовому вираженні.

У практиці підприємницької діяльності виокремлюють три види потужності підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резервну. Проектною є потужність, яка визначається у процесі проектування, реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства. Вона вважається оптимальною, оскільки склад і структура устаткування відповідають структурі трудомісткості запроектованої номенклатури продукції, і має бути досягнута протягом нормативного терміну її освоєння.

Поточна (фактично досягнута) виробнича потужність визначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і структури трудомісткості продукції) або перевищенням проектних показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства.

Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати у певних галузях національної економіки: електроенергетиці і газовій промисловості – для покриття так званих пікових навантажень в електро- та газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на період виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії – для переробки істотно збільшеного обсягу сільськогосподарської сировини, що швидко псується, у високоврожайні роки; на транспорті – для перевезення збільшеної кількості пасажирів у літні місяці; в машинобудуванні та інших галузях – для підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування (агрегатів, приладів) і конструкційних матеріалів.

Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом багатьох чинників. Головним з них є: номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється; кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ, можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом року; прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й використання устаткування, зняття продукції з виробничих площ, нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості продукції, що виробляється (послуг, що надаються).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >