Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретико-методологічні основи економічної безпеки Економічна безпека: природа і передумови формування Еволюція та сутнісні характеристики економічної безпеки Компоненти і загрози економічної безпеки держави Критерії та методи оцінки економічної безпеки Індикатори економічної безпеки державиТермінологічний словник Економічна безпека та державне регулювання економіки Місце економічної безпеки держави в системі національної безпеки Нормативно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави Характеристика сучасних загроз економічній безпеці країни Тіньова економіка як загроза економічній безпеці та засоби захисту Корупція як загроза національній безпеці України Відмивання коштів у системі загроз економічній безпеціТермінологічний словник Економічна безпека підприємства Поняття економічної безпеки підприємства. правове забезпечення економічної безпеки підприємства Система економічної безпеки підприємства. Завдання. Принципи побудови Ризик та його вплив на економічну безпеку підприємства. управління економічними ризиками підприємства Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства Економічний механізм підприємства в історичному досвіді ринкових трансформацій Підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства Основні параметри фінансового механізму підприємства Нормативно-правове забезпечення регулювання економічної безпеки підприємства Кадрове забезпечення економічної безпеки підприємстваТермінологічний словник Фінансово-організаційне забезпечення економічної безпеки підприємств Критерії економічної безпеки підприємства та її рівні Сутність, принципи, напрями оцінки економічної безпеки підприємства Методичні підходи і критерії оцінки економічної безпеки підприємства Індикатори оцінки економічної безпеки підприємстваПоказники інформаційної складової безпеки підприємства Показники безпеки підприємства організації на ринку Термінологічний словник Адаптація підприємства як засіб забезпечення його економічної безпеки Підходи до визначення сутності. Поняття "адаптація". Адаптація. Мета адаптації підприємства. Моніторинг зовнішнього середовища Адаптивна реакція підприємства. Моделі поведінки підприємства і стан адаптації. Стан адаптаціїзалежно від поведінки підприємства. Активна, пасивна, мішана моделі адаптації. Стан адаптації Групи адаптивних заходів підприємства. Адаптація підприємства до нововведень. Послідовність адаптації до нововведень. Адаптація підприємства до змін кон'юнктури ринку. Адаптація підприємства до соціально-культурних змін. Адаптація підприємства до політико-правових умов Класифікація факторів впливу зовнішнього середовища, які зумовлюють появу адаптивної реакції підприємства. Класифікація адаптивної реакції підприємства. Швидкість реалізації заходів з адаптації. Реакція підприємства на зовнішній вплив. Рівень та ступінь планування адаптації. Інвестиційна підтримка адаптації. Витрати на адаптацію Показники оцінки гнучкості адаптивної реакції підприємства на зміни зовнішнього середовища. Швидкість, якість, економічність реакціїТермінологічний словник Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства Структура і система функціонування інформаційних ресурсів підприємств Проблеми інформаційної підтримки прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємств Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у практичну діяльність підприємств Досвід упровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствахТермінологічний словник Діяльність служби безпеки підприємства Організаційно-структурні аспекти створення і діяльності служби безпеки підприємстваОрганізаційні аспекти діяльності служби безпеки Правові основи діяльності служби безпеки підприємстваДіяльність служби безпеки підприємства у правовому аспектіВиди діяльності служби безпекиЗаконодавчі акти, що регулюють діяльність служби безпеки Координаційна роль та взаємодія служби безпеки з підрозділами підприємстваКоординаційна роль служби безпеки підприємства в забезпеченні економічної безпекиВзаємодія служби безпеки з підрозділами підприємства Удосконалення, розширення сфер діяльності та поглиблення впливу служби безпекиШляхи удосконалення діяльності служби безпеки підприємстваРозширення сфери діяльності служби безпекиПоглиблення впливу служби безпекиПідтримка передумов економічної безпеки підприємстваТермінологічний словник
 
Наст >