< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кодекс професійної етики

 • 1. Кодекс професійної етики – нормативний акт, спрямований на захист законних прав та інтересів власника засобів пенсійних накопичень і застрахованих осіб. Його положень повинні дотримуватися посадовці та працівники організацій.
 • 2. Кодекси професійної етики приймаються керівниками компаній, брокерами на основі типового кодексу професійної етики.
 • 3. Кодекс професійної етики повинен містити зведення правил і процедур, обов'язкових для дотримання всіма посадовцями і працівниками відповідних організацій, а також санкцій, застосовуваних щодо порушників за невиконання цих правил.
 • 4. Вимоги кодексу професійної етики повинні бути спрямовані на:
 • 1) виявлення й запобігання конфлікту інтересів спеціалізованого депозитарію, компаній, що управляють, брокерів у процесі інвестування засобів пенсійних накопичень;
 • 2) виявлення й запобігання конфлікту інтересів окремих співробітників компаній, що управляють, спеціалізованого депозитарію, брокерів у частині управління інвестуванням засобів пенсійних накопичень;
 • 3) запобігання використанню посадовцями й працівниками, управляючими компанії, брокерами такої інформації, поширення якої може вплинути на ринкову ціну активів, у які розміщуються засоби пенсійних накопичень, а також інформації, яка не підлягає публікації, з метою отримання матеріальної та особистої вигоди в результаті купівлі (продажу) цінних паперів;
 • 4) забезпечення захисту комерційної таємниці в частині інвестування засобів пенсійних накопичень, переданих в управління;
 • 5) дотримання інших вимог професійної етики, визначених Урядом країни.

Кодекс корпоративної етики

Кодекс корпоративної етики може виконувати три основні функції:

 • • репутаційну;
 • • управлінську;
 • • розвитку корпоративної культури.

Репутаційна функція кодексу полягає у формуванні довіри до компанії з боку референтних зовнішніх груп (опис політик, традиційно закріплюваних у міжнародній практиці стосовно клієнтів, постачальників, підрядчиків). Таким чином, кодекс, що є інструментом корпоративного PR, підвищує інвестиційну привабливість компанії. Наявність у компанії кодексу корпоративної етики стає загальносвітовим стандартом провадження бізнесу.

Управлінська функція кодексу полягає в регламентації поведінки в складних етичних ситуаціях. Підвищення ефективності діяльності співробітників здійснюється шляхом:

 • • регламентації пріоритетів у взаємодії із значущими зовнішніми групами;
 • • визначення порядку ухвалення рішень у складних етичних ситуаціях;
 • • вказівки на неприйнятні форми поведінки.

Корпоративна етика, крім того, є складовою частиною корпоративної культури. Кодекс корпоративної етики – особливий чинник розвитку корпоративної культури. Кодекс може транслювати цінності компанії всім співробітникам, орієнтувати співробітників на єдині корпоративні цілі і тим самим підвищувати корпоративну ідентичність.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ МЕНЕДЖЕРА:

 • • не здійснювати на користь клієнтів дій, які могли б поставити під сумнів незалежність діяльності менеджера;
 • • дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої від клієнта;
 • • проявляти старанність і ретельність, здійснюючи дослідження й даючи інвестиційні рекомендації;
 • • мати раціональну основу для таких рекомендацій або дій, підкріплену відповідними науковими дослідженнями;
 • • здійснювати відповідні записи, щоб довести раціональність, обґрунтованість і послідовність своїх рекомендацій і дій;
 • • докладати раціональні зусилля, щоб уникати будь-яких перекручень матеріалу при поширенні інвестиційної інформації;
 • • постійно підвищувати свій професійний рівень, компетентність, вивчати чинне законодавство.

Професіоналізм і компетентність

 • 1. Менеджер повинен мати необхідну кваліфікацію, володіти умінням і досвідом для виконання аналітичних звітів і видачі рекомендацій. Йому необхідно мати вищу профільну освіту або за відсутності такої бути здатним продемонструвати вміння працювати в тому напрямі інвестиційного аналізу, в якому він збирається провадити свою професійну діяльність. Він має знати, розуміти й уміти правильно використовувати ті визнані методи і способи, які необхідні для отримання якісного фінансового й інвестиційного аналізу.
 • 2. Менеджер зобов'язаний знати чинне законодавство й дотримуватися всіх застосовуваних законів, правил і нормативних актів органів державної влади й управління, регулюючих організацій і відповідних професійних асоціацій, а також норми міжнародного права. Він не повинен брати участі в їх порушенні або сприяти будь-якому порушенню таких законів, правил чи нормативних актів.
 • 3. Менеджер повинен самостійно піклуватися про свій професійний рівень, підтримуючи і покращуючи його відповідно до внутрішніх і міжнародних умов, за яких відбувається його діяльність.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >