< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі

Епоха масової комунікації наклала свій відбиток на тематику і стиль виступів ораторів. Широкому колу читачів стали відомі роботи з риторики і психології сучасних західних учених-практиків. Стало модним наслідувати "західну манеру" поведінки.

Найбільшого успіху на теренах красномовства XX століття досягли оратори-пропагандисти американського способу життя й відповідного світобачення, яке спирається на принципи філософії прагматизму й позитивізму. Серед таких називають Дейла Карнегі (1888-1955), Наполеона Хілла (1883-1968), Поля Сопера.

Дейл Карнегі у своїх працях навчав як стати комунікабельною людиною, як знаходити собі друзів, як аналізувати і розв'язувати проблеми, збирати факти для виступу, записувати їх і опрацьовувати.

Наполеон Хілл у книзі "Думай і збагачуйся" звернув увагу на те, в чому полягає успіх і привабливість. Н. Хілл стверджує, що людина повинна твердо знати, чого вона хоче досягти. Кроками до успіху є бажання, віра, самонавіювання, спеціальні знання (освіта), уява, планування, рішення. Автор описує шість ознак страху, навчає, як позбутися нерішучості, сумнівів, страху. Критику, зауважує Н. Хілл, потрібно сприймати як вид сервісу. Дослідник зауважує, що у людей, які бояться критики, наявні симптоми сором'язливості, неврівноваженості, слабохарактерності, комплексу неповноцінності, екстравагантності, безініціативності. Л. Хілл указує на симптоми страху хвороб, серед яких: самонавіювання, іпохондрія, млявість, вразливість, нестриманість, тривожність. Усі поради, викладені американським ученим у книзі, допомагають як звичайним людям, так і професійним ораторам.

Особливості сучасного красномовства

Сучасна масова культура й причетне до неї ораторське мистецтво значною мірою прагнуть (щиро чи не щиро) допомогти людині в пошуках шляху утвердження своєї особистості. Це складний шлях, а оскільки він пов'язаний із формуванням певної світоглядної орієнтації, то кожен авторитетний апостол сучасного красномовства передусім намагається визначити ці орієнтири як головні, переконати своїх слухачів у їх привабливості й незаперечній першості.

Що хочуть почути люди від тих, хто виступає перед ними з трибуни? На жаль, у сучасних умовах соціально-політичної та економічної кризи, достатньо кількох вдало сформованих риторичних запитань чи закликів, щоб збентежити, наділити примарною надією доведених до краю, психологічно виснажених і незаможних громадян. Крім того, більшість сучасних українських ораторів вдасться до брудних PR-технологій: наведення фактів зловживань політичного опонента без будь-якої бази доказів, наведення статистичних даних, далеких від дійсності, навмисне перекручування фактів тощо. Тому ораторам, які бажають досягти успіху на ниві красномовства в Україні, доводиться враховувати вищезазначену специфіку.

Напрями вивчення культури й етики спілкування в Україні

Прикро, якщо у вас склалося враження, що розвиток сучасного красномовства й науки про етику спілкування в Україні лише вторинний продукт західної цивілізації чи суцільний мітинг на площах і майданах міст.

На сьогодні існує кілька провідних напрямів вивчення з вищезазначеної проблематики.

Серед фундаментальних теоретичних робіт, де висвітлені всі проблеми практичної мовленнєвої комунікації, зроблено вагоме історичне дослідження, підсумовано, узагальнено багатющий комунікативний досвід нашої цивілізації, можемо назвати підручник С. Абрамович та М. Чикарькової "Мовленнєва комунікація". Підручник містить також цікаві вправи і творчі завдання до кожної теми.

Лінгвістичні аспекти мовленнєвої комунікації за різними напрямами досліджують: синтаксис – П. Дудик "Синтаксис сучасного розмовного літературного мовлення"; мовленнєве наповнення – О. Пономарів "Стилістика сучасної української мови", "Мовностилістичні поради", Л. Мацько "Лінгвістична риторика"; орфоепічні норми – Л. Струганець "Теоретичні основи культури мови"; специфіку побудови текстів промов – Г. Сагач "Живе слово лектора-полеміста".

Наукове обгрунтування практичної комунікації (у тому числі й у бізнесі) знаходимо у С. Дорошенка "Основи культури і техніки усного мовлення", 0. Седюка "Основи управління комунікативним процесом", А. Коваль "Ділове спілкування", Ф. Бацевича "Основи комунікативної лінгвістики", 0. Корняка "Мистецтво ґречності", Г. Чмут "Культура спілкування", М. Стахів "Український комунікативний етикет".

Історію риторики досліджують С. Абрамович "Риторика та гомілетика", С. Богдан "Мовний етикет українців: традиції і сучасність", Л. Кравець "Риторика від джерел до сучасності", З. Куньч "Українська риторика: історія становлення і розвитку", В. Маслюк "Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні", І. Чепіга "Ораторське мистецтво на Україні в XVI–XVII ст.".

Є в Україні також словникові видання, якими можна скористатись молодому ораторові під час приготування промови, наприклад, "Риторичний словник" 3. Куліч або "Комунікативний кодекс українців у пареміях" Т. Космеди й Т. Осіпової.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >