< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розвиток і формування особистісно-ділових характеристик. Ділові якості керівника

Які ж якості й характеристики допомагають сучасному працівникові досягти успіху під час ділового спілкування, підвищити особистісний вплив? Це професійна компетентність, відповідальність, надійність, тактовність, дипломатичність, комунікабельність, ентузіазм, уміння володіти собою, користуватися різними способами й засобами спілкування, доброзичливість, ввічливість. Це, безумовно, й ті моральні норми та правила, які засвоїла особистість: толерантність, щирість, порядність, чесність (йдеться про моральність людини). Відомо, що нерідко в ділових відносинах віддають перевагу моральним чеснотам над професійними якостями.

А успішний керівник фірми чи компанії, окрім названих особистісних характеристик і професійної компетентності, яка виявляється в досконалому знанні справи і сутності виконуваної роботи, в розумінні зв'язків різних явищ і процесів, у віднайденні можливих способів і засобів досягнення визначеної мети, повинен мати ще й організаторські здібності, які багато в чому визначаються природними задатками й набуваються в процесі навчання й професійної діяльності.

Дослідники наголошують, що організаторські здібності керівника виявляються в таких уміннях:

 • • швидко і правильно оцінювати ситуацію, виділяти першочергові завдання й точно розраховувати терміни їхнього виконання;
 • • виділяти й чітко формулювати завдання (як перспективні, так і найбільш важливі в кожній конкретній ситуації);
 • • вчасно приймати аргументовані рішення й забезпечувати їх оперативне виконання;
 • • узгоджувати свої задуми з умовами реальної дійсності;
 • • організовувати, раціонально розподіляти роботу між працівниками, координувати її;
 • • скеровувати й контролювати діяльність підлеглих;
 • • добиватися реальної персональної відповідальності кожного підлеглого за виконання покладених на нього функцій;
 • • постійно й ефективно співпрацювати з іншими підрозділами й органами контролю.

Уважається, що на сучасному етапі розвитку суспільства професійно підготовлений керівник повинен мати такі обов'язкові особистісні риси:

 • • домінантність: уміння впливати на підлеглих;
 • • упевненість У собі;
 • • емоційна врівноваженість і стресостійкість: уміння керівника контролювати свої емоційні прояви, саморегулювати емоційний стан, здійснювати самоуправління й оптимальне емоційне розвантаження;
 • • креативність: здатність творчо виконувати завдання;
 • • високий практичний інтелект;
 • • відповідальність і надійність у виконанні завдань, чесність, вірність даним гарантіям;
 • • незалежність, самостійність у прийнятті рішень;
 • • гнучкість поведінки у змінюваних ситуаціях;
 • • комунікабельність, уміння спілкуватися, взаємодіяти з людьми (переконувати людей і впливати на них);
 • • гнучкість, нестандартність, оригінальність і самостійність мислення, здатність знаходити нетривіальні рішення;
 • • готовність до оперативного прийняття обґрунтованих рішень і послідовного забезпечення їхнього виконання;
 • • готовність до професійного зростання й самовдосконалення.

Отже, успішний керівник повинен мати високий рівень професійної компетентності, спеціальну управлінську підготовку, організаторські здібності й мас бути наділений відповідними особистісно-діловими рисами й керуватися морально-етичними настановами професійної етики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >