< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правила поведінки службовців. Норми поведінки керівника

Важлива особливість ділового спілкування – суворе дотримання його учасниками статусної ролі: керівник – підлеглий, партнери, колеги. Розрізняють спілкування по вертикалі і по горизонталі відносин. Відносини по вертикалі грунтуються на субординації, зумовлені соціальним статусом й адміністративно-правовими нормами, характеризуються вони підпорядкуванням молодшого працівника старшому за посадою. Горизонтальні відносини передбачають участь у спільній діяльності на принципах співпраці, взаєморозуміння й з урахуванням спільних інтересів.

У діловому спілкуванні слід дотримуватися принципів персональної й професійної етики.

Основу принципів персональної етики складають надійність, чесність, справедливість, повага права інших бути самостійними, відмова від несправедливої переваги над іншими, добродійність, можливість приносити користь, попередження негативних наслідків.

Стандартна професійна поведінка як керівника, так і підлеглих грунтується на принципах професійної етики, які передбачають об'єктивність і конфіденційність у діловому спілкуванні, належне виконання службових обов'язків, уникнення потенційних чи актуальних конфліктів у відносинах.

Крім морально-етичних норм існує система регуляторів відносин у колективі, до неї, зокрема, належать розпорядження роботодавця, трудове законодавство, традиції, переконання працівників, групові цінності.

Культура професійної поведінки керівника визначається загальним рівнем його інтелекту, широтою ерудиції, спільністю інтересів, загальним рівнем освіти й виховання.

У спілкуванні з підлеглими керівник має дотримуватися таких правил:

  • • проявляти інтерес до людей, бути до них уважним, ввічливим і коректним;
  • • уміти давати вказівки своїм підлеглим;
  • • намагатися запам'ятати імена своїх підлеглих;
  • • розвивати й підтримувати почуття власної гідності кожного працівника, ініціативу і творчий підхід до справи;
  • • необхідно вміти вітати людей;
  • • необхідно вміти слухати людей.

Характеристика відносин між керівником і підлеглими

Різновид відносин

Поведінка керівника

Зміст відносин

Авторитарист

Демократ

Зворотній зв'язок

Критикує

Хвалить

Підлеглі прагнуть якомога швидше дізнатися оцінку своєї роботи, керівник зобов'язаний вчасно і точно це зробити

Певна чаша свободи

Наказує

Визначає мету

Спираючись на глибоке знання характеру своїх підлеглих, керівник вирішує, якому працівникові слід надати свободу дій, а який має діяти за наказом

Ставлення до роботи

Сприймає зусилля підлеглих як належне

Хвалить за отримані результати

Керівник допомагає своїм підлеглим чітко визначити місце роботи 8 їхньому житті

Орієнтація на результати діяльності

Пріоритет – терміни виконання роботи

Пріоритет – заохочення працівників

Гарний керівник знає, як оцінити трудові досягнення підлеглого, беручи до уваги як сам результат; так і елемент трудового змагання в процесі праці

Просування по службі

Головне – підлеглий повинен увесь час бути на своєму робочому місці

Стимулює підвищення ефективності і якості праці підлеглого

Найкращий шлях зробити кар'єру – виконувати свої службові обов'язки на високому рівні. Гарний керівник натяками підкаже на цю можливість тим, хто має на це шанс

Особиста поведінка

Суто офіційні відносини

Демократизм спілкування

Відносини між керівником і підлеглими повинні ґрунтуватися на взаємності, але керівник зобов'язаний з особливим інтересом і повагою ставитися до свої підлеглих

У світі бізнесу побутує думка, що якість роботи колективу безпосередньо залежить від якості роботи керівника. Отже, колектив, який працює добре, очолює гарний керівник.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >