< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ділова бесіда

Однією з форм офіційного усного спілкування є ділова бесіда. Ділова бесіда – це спеціально організована предметна розмова, під час якої відбувається обмін думками й діловою інформацією.

Ділова бесіда є найбільш сприятливою, подеколи єдиною можливістю переконати співрозмовника в обгрунтованості пропонованої ділової позиції для того, щоб він погодився і підтримав її. Отже, основне завдання ділової бесіди – переконати партнера прийняти конкретні пропозиції.

Ділова бесіда як форма спеціально підготовленого мовленнєвого спілкування в сфері офіційних ділових відносин виконує такі функції:

 • • взаємне спілкування працівників однієї сфери;
 • • спільний пошук, висування й оперативне розроблення виробничих ідей і задумів;
 • • контроль і координування розпочатих ділових заходів;
 • • підтримання ділових контактів;
 • • стимулювання ділової активності.

Кожна ділова бесіда так чи так відбивається на ефективності діяльності організації в цілому і впливає на діяльність конкретних працівників зокрема.

Вид ділової бесіди залежить від її мети й місця у визначенні напряму діяльності організації.

Різновиди ділових бесід

За кількістю співрозмовників

Фронтальна

Індивідуальна

Групова

За рівнем офіційності

Офіційна

Неофіційна

За метою (призначенням)

Бесіда-опитування

Бесіда-зондування

Бесіда-іспит

Бесіда-інструктаж

Бесіда-інформування

Бесіда-мотивація

Дисциплінарна бесіда

Бесіда при прийомі на роботу

Бесіда при звільненні

Бесіда між двома колегами під час обговорення ними шляхів і методів реалізації окресленої мети

Бесіда – встановлення ділових контактів

При виборі кандидата на місце

Попередня

Основна

За спрямованістю

Цільова

Загальна

За ступенем свободи

Регламентована

Нерегламентована

За виявом у часі

У робочий час

У неробочий час

У структурній організації ділової бесіди виділяють три етапи:

 • • підготовка до бесіди;
 • • власне ділова бесіда:
 • • критичний аналіз бесіди.

Дослідники проблем ділової комунікації радять дотримуватися таких правил під час підготовки до ділової бесіди.

На етапі "Власне ділова бесіда" прийнято виділяти такі фази: • початок бесіди;

 • • фаза обговорення проблеми;
 • • фаза прийняття рішення.

Дослідники вважають, що максимальні труднощі у співрозмовників виникають на початку розмови. У зв'язку з цим були вироблені прийоми, які можуть допомогти співрозмовникам розпочати діалог. До них належать метод зняття напруження, метод "зачіпки" і метод прямого підходу.

Метод зняття напруження дозволяє встановити тісний контакт зі співрозмовником. Достатньо сказати кілька щирих слів – і ви цього легко досягнете. Необхідно лише поставити собі питання: Як би хотіли почуватися у Вашому товаристві співрозмовники? Жарт, котрий викличе усмішку чи сміх присутніх, також сприяє усуненню початкової напруженості і створенню дружньої атмосфери для бесіди.

Метод "зачіпки" дозволяє стисло викласти ситуацію чи проблему, пов'язавши її зі змістом бесіди. З цією метою можна сміливо використовувати якусь подію, порівняння, особисті враження, анекдотичний випадок або незвичайне питання.

Метод прямого підходу передбачає безпосередній перехід до справи без будь-якого вступу. Схематично це має такий вигляд: ми стисло повідомляємо причини, через які призначена бесіда, швидко переходимо від загальних питань до конкретного й розпочинаємо обговорення. Цей прийом називають "холодним" і раціональним, він має прямий характер, і тому його найбільш доцільно застосовувати для коротких і не дуже важливих ділових контактів.

Окрім того, важливо пам'ятати про особистий підхід до бесіди. Основне правило полягає в тому, що бесіда повинна починатися з так званого "ви-підходу". "Ви-підхід" – це вміння людини, яка веде бесіду, поставити себе на місце співрозмовника, щоб краще його зрозуміти. Запитаємо себе: "Що б нас зацікавило, якби ми були на місці нашого співрозмовника?"; "Як би ми реагували на його місці?". Це вже перші кроки в напрямі "ви-підходу". Ми даємо співрозмовнику відчути, що ми його поважаємо і цінуємо як фахівця.

Мета фази обговорення проблеми – аргументувати висунуті положення, обстоювати свої інтереси й детально обґрунтувати свої доведення.

Фаза прийняття рішення спрямована на досягнення компромісних рішень, вироблених під час обговорення, а також фіксацію домовленості. Фаза прийняття рішення має на меті досягнення компромісних рішень, вироблених під час обговорення, а також фіксацію домовленості.

Ініціатор бесіди підбиває підсумки, показує, як може бути використана інформація, закликає до її осмислення й подальших активних дій. Якщо тривалість бесіди заздалегідь не регламентувалася, це є сигналом до її завершення. Успішно завершити бесіду означає досягти визначеної мети ділової бесіди.

Критичний аналіз ділової бесіди здійснюється на підставі записів, зроблених під час спілкування.

МОВНІ КЛІШЕ

Основне завдання

Висловлювання

Уточнення теми, мети, предмета розмови

Давайте уточнимо деталі...

Якщо я Вас правильно зрозумів...

Поясніть мені сутність справи...

Чи можемо ми вважати, що...

Чи є у вас конкретні пропозиції?

Переконання парера

Я в цьому переконаний.

Якщо ви візьмете до уваги такі положення...

Думаю, що ми всі виграємо (програємо), якщо...

Повірте, для вас це важливо в першу чергу.

Ви, звичайно, погодитеся, що...

Поза всяким сумнівом...

Набутий особистий досвід дає нам право стверджувати...

Неповна згода

Цю проблему необхідно обговорити додатково.

Навряд чи ми можемо ігнорувати те, що...

У міру наших можливостей ми спробуємо...

Можливо, обговоримо (розглянемо) інші умови?

Незгода

Навряд чи це можливо...

На жаль...

Було б небажано...

Із вашої вини...

Я розумію вас, однак...

Оцінювання

ситуації

Я поділяю ваші погляди на...

На жаль, доводиться не погодитися...

Насправді...

Звучить (не) переконливо...

Викликає певні сумніви...

Висновок

Висновок полягає в тому, що...

Звідси випливає, що...

Очевидно, можна стверджувати, що...

Як було доведено...

Заборони під час проведення ділової бесіди

 • 1. Нетактовне обривання фрази співрозмовника.
 • 2. Позбавлення співрозмовника можливості висловитися.
 • 3. Використання неправдивих фактів.

А. Нав'язування своєї думки.

 • 5. Висміювання аргументів співрозмовника.
 • 6. Груба реакція на думку співрозмовника.
 • 7. Необгрунтовані підозри, непідтверджені висловлювання.
 • 8. Тиск на співрозмовника голосом, манерами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >