< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Наказ

Формуляр наказу

Зразок

наказу з кадрових питань

Приватне підприємство "Фітолінія"

Наказ

25.09.2015 № 235К м. Харків

щодо особового складу

НАКАЗУЮ:

Призначити Бакланову Ірину Петрівну на посаду менеджера відділу збуту з 26.09.2013 з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Підстава: заява Вахлакової І. П.

Директор Підпис Μ. І. Багацька

Зразок

наказу з організаційних питань

Міністерство охорони здоров'я України

Наказ

18.08.2010 № 696 м. Київ

про затвердження Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 року

З метою реалізації вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 11.02.1998 № 113/98-ВР (у редакції Закону України від 15.06.2004 № 1765-IV), наказу МОЗ України від 31.03.2008 №166 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року" та з метою створення досконалої системи управління якістю

клінічних лабораторних досліджень, забезпечення єдності вимірювань в медичних лабораторіях України

НАКАЗУЮ:

  • 1. Затвердити Концепцію управління якістю клінічних лабораторних досліджень на період до 2015 року (даліКонцепція), що додається.
  • 2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг (Шпак І. В.), Департаменту розвитку медичної допомоги (Хобзей М. К); Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Моїсеєнко Р. О,); Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (Черенько С. О.) забезпечити розроблення плану заходів щодо впровадження напрямів, визначених у Концепції,
  • 3. Призначити відповідальними за впровадження Концепції управління якістю клінічних лабораторних досліджень у практику Департамент управління та контролю якості медичних послуг (Шпак І. В.); Департамент розвитку медичної допомоги (Хобзей Μ. К.); Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Моїсеєнко Р. О.); Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам (Черенько С. О.); Український Референсцентр з клінічної лабораторної діагностики та метрології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" (Гладуш Ю. І.).
  • 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лисака В. П.

Міністр охорони

здоров'я України Підпис З. М. Митник

Розпорядження

Формуляр розпорядження

Зразок

розпорядження

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.04.2014 №5-41 м. Київ

про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості

Із метою підвищення вимог до всіх учасників навчального процесу в університеті та створення сприятливих умов відпочинку викладачів, співробітників і студентів під час канікул

ПРОПОНУЮ:

  • 1. Встановити, що ліквідацію студентами академічної заборгованості за результатами весняної сесії 2013/2014 навчального року проводити:
  • 1.1. На денній формі навчаннядо 7 липня 2014 року.
  • 1.2. На формі навчання без відриву від виробництвапротягом тижня після закінчення сесії на конкретному навчальному курсі кожного факультету/інституту відповідно до графіка навчального процесу на 2013/2014 навчальний рік (заочна форма навчання), затвердженого Першим проректором 11.05.2013.
  • 2. Завідувачам кафедр на період ліквідації студентами академічної заборгованості за результатами весняної сесії 2013/2014 навчального року забезпечити два перескладання кожним викладачем.

Деканам факультетів/директорам інститутів до 31.05.2014 затвердити графік перескладань на відповідному факультеті/інституті.

  • 3. У виняткових випадках (за наявності об'єктивних причин, підтверджених відповідними документами) ліквідація кожним окремим студентом академічної заборгованості поза встановленим терміном дозволяється за погодженням з проректором з науково-педагогічної роботи Варламовим Григорієм Борисовичем.
  • 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на Першого проректора Якименка Юрія Ігоровича.

Ректор Підпис М. 3. Згуровський

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >