< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Реклама як особливий жанр ділового спілкування

 • 2.1. Поняття про рекламу. Види реклами
 • 2.2. Мова реклами. Структура тексту рекламного повідомлення
 • 2.3. Мовні особливості слогана як рекламного гасла

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Метамова – мова, що приховує справжній зміст висловлювання й навмисно використовується при написанні рекламних слоганів.

Реклама – особливий вид оголошення, в якому подається інформація про споживчі властивості товарів і різні види послуг із метою їх реалізації і створення попиту на них.

Слоган – лаконічне висловлювання, що виражає сутність рекламного повідомлення.

Поняття про рекламу. Види реклами

Реклама – особливий вид оголошення, в якому подається інформація про споживчі властивості товарів і різні види послуг із метою їх реалізації і створення попиту на них.

Мета створення реклами – спонукати адресата здійснити покупку або скористатися послугами рекламодавця.

Завдання реклами:

 • • привернути увагу потенційного покупця;
 • • представити покупцеві вигоди для нього від придбання товару (послуги);
 • • надати покупцю можливості для додаткового вивчення товару;
 • • сформувати у споживача певний рівень знань про товар або послуги;
 • • створити сприятливий образ (імідж) фірми-виробника або фірми-продавця, а також торгової чи промислової марки у споживачів або ділових партнерів; сформувати позитивне ставлення до них;
 • • сформувати у споживача потребу в рекламованому товарі чи послузі.

Основні функції реклами:

 • інформативна – реклама повідомляє інформацію про пропоновану послугу чи товар;
 • впливу – спонукає скористатися рекламованою послугою або придбати рекламований товар;
 • 2. Реклама як особливий жанр ділового спілкування а 347
 • • маркетингово: розвиток реклами нерозривно пов'язаний із розвитком бізнесу та підприємництва;
 • • комунінативна: передає інформацію, спрямовану на досягнення порозуміння між продавцями і покупцями;
 • • економічна; реклама є інструментом, за допомогою якого не лише ознайомлюють покупців із продукцією або компанією, а намагаються спонукати покупця до дій, тобто до купівлі товарів чи послуг;
 • соціальна: адаптує людину до навколишнього соціального світу; впроваджує у свідомість людини нові знання про нові способи вдосконалення життя; через трансляцію на різні аудиторії текстів, моделей поведінки сприяє формуванню в суспільстві єдиних цінностей і норм.

Джерелом аудіальної реклами можуть бути одиничні актуалізатори інформації (представники роздрібної торгівлі) й сучасні засоби масової комунікації (радіо й телебачення).

Аудіовізуальний рекламний текст реалізується за допомогою комунікативно-орієнтованих рекламних роликів і відеокліпів. Цей різновид рекламного повідомлення супроводжується відеорядом, який візуально демонструє призначення і властивості рекламованого об'єкта, де основним засобом впливу на адресата виступає письмовий чи усний (озвучений) рекламний текст.

Жанри друкованої реклами: рецензія, стаття, нарис, оголошення, інструкція, заклик.

Мова реклами. Структура тексту рекламного повідомлення

Рекламний текст являє собою приклад максимально ефективного використання мовних засобів.

Мова реклами – сукупність комунікативних засобів і способів доведення інформації про об'єкт реклами до потенційного користувача.

Часто при складанні рекламних слоганів і текстів використовують прийом метамови. Сутність метамови полягає у приховуванні справжнього змісту висловлювання.

Найважливішою умовою ефективності рекламного тексту ε його нестандартність, оскільки будь-які шаблони – вороги реклами. Із метою привертання уваги адресата рекламісти використовують різні мовні засоби. Дієвими прийомами створення рекламного тексту є:

 • • пояснення механізму дн, складу продукту;
 • • врахування соціально-психологічних особливостей цільової групи рекламного впливу, що відбивається на виборі засобів вираження;
 • • створення позитивних асоціацій, формування іміджу товару, емоційного ореолу добробуту, успіху, щастя навколо рекламованого товару чи послуги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >