< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади

До місцевих органів державної влади, в першу чергу, належать державні адміністрації в областях, районах областей, містах Києві та Севастополі і районах цих міст (ст. 118 Конституції).

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року, що регулює діяльність місцевих державних адміністрацій, надає контрольні повноваження як місцевій адміністрації в цілому, так і її окремим структурним підрозділам. При цьому контроль з боку державної адміністрації відноситься до надгалузевого контролю, а контроль з боку її управлінь і відділів, які є органами галузевого управління – до галузевого контролю.

У межах визначених Конституцією і законами України місцеві державні адміністрації здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:

 • • збереженням і раціональним використанням державного майна;
 • • станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
 • • використанням і охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу й інших природних ресурсів;
 • • охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
 • • додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов і інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;
 • • додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією та захоронениям промислових, побутових і інших відходів, додержанням правил благоустрою;
 • • додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;
 • • додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства щодо захисту прав споживачів;
 • • додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та ди-

тинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;

 • • охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
 • • додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
 • • додержанням законодавства щодо державної таємниці та інформації та ін.

Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації мають право:

 • • проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм і підпорядкування;
 • • залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки та розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних адміністрацій;
 • • одержувати відповідну статистичну інформацію й інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форми власності;
 • • давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та громадян з контрольованих питань, порушувати питання щодо їх відповідальності в установленому законом порядку;
 • • здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.

Контрольні повноваження адміністрації підприємства, установи, організації мають галузевий (внутрішньовідомчий) характер, закріплені в різних нормативних актах як на рівні закону так, і в підзаконних положеннях і статутах відповідних підприємств, установ та організацій. На керівників підприємств, установ та організацій покладений обов'язок стежити за виконанням підлеглими чинних правил і норм. Разом з бухгалтерією, юридичною та іншими службами вони організовують бухгалтерський облік, контролюють раціональне, економне та ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, збереження власності. Вони зобов'язані запобігати розбазарюванню матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства і ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >