< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів

До спеціалізованих контролюючих органів належать різні державні інспекції та служби, основним завданням яких є здійснення державного контролю в тій чи іншій досить вузькій сфері діяльності. Найбільш відомими серед інспекцій є автомобільна, пожежна, охорони праці, інспекція по контролю за цінами, серед служб – санітарна, фіскальна, митна, фінансова інспекція та інші. Всі вони – органи державного управління або їх самостійні структурні підрозділи, що мають юрисдикційні повноваження. Будучи контролюючими органами іншої відомчої належності відносно підконтрольних їм структур, вони здійснюють міжвідомчий контроль.

Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів разом із прокурорським наглядом і зверненнями громадян до компетентних органів (посадових осіб) за захистом своїх прав є важливим засобом забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні.

Особливість такого контролю (у порівнянні з відомчим) полягає у спеціалізованому предметі контролю, а також у відсутності відомчої заінтересованості в його результатах. Досить висока результативність цього контролю зумовлена тим, що його здійснюють висококваліфіковані фахівці.

Так, Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України (далі – Державтоінспекція) відповідно до покладених на неї завдань (контрольні повноваження Державтоінспекції закріплені в Положенні про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України) бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативних актів і документів, у тому числі правил, норм і стандартів, державних і регіональних програм забезпечення безпеки дорожнього руху

та його учасників; здійснює контроль за додержанням власниками (володільцями) транспортних засобів, а також громадянами, посадовими особами вимог Закону України "Про дорожній рух" від 30 червня 1993 року (зі змінами); правил, норм і стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху; виявляє та вживає заходів щодо попередження та припинення адміністративних правопорушень, додержання правил дорожнього руху; забезпечує розгляд справ, віднесених до відання Державтоінспекції; здійснює профілактику правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху серед його учасників; регулює дорожній рух; здійснює державну реєстрацію й облік транспортних засобів згідно з установленими правилами; контролює внесення обов'язкових платежів власниками транспортних засобів тощо. Державтоінспекція за результатами контролю відстороняє від керування транспортним засобом осіб, що перебувають у стані сп'яніння, або тих, що не мають права на керування цим видом транспортного засобу, або грубо порушують правила дорожнього руху; розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її відання; застосовує інші, передбачені нормативно-правовими актами заходи впливу.

Функції контролю за додержанням законодавства про податки й інші платежі у бюджет здійснює Державна фіскальна служба. Вона контролює своєчасне подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням платежів у бюджет, а також перевіряє достовірність цих документів щодо правильності визначення прибутку, доходу, інших платежів у бюджет та ін.

Для реалізації цих функцій підрозділами Державної фіскальної служби надається право проводити у будь-яких суб'єктів підприємства перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів у бюджет; одержувати необхідні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають при перевірках; обстежувати будь-які приміщення підприємств, установ, організацій та громадян, що використовується для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподадкування.

За результатами контролю у випадках, передбачених законодавством, інспектори податкової служби мають право зупиняти операції підприємств, установ і організацій по розрахункових, інших рахунках у банках; вилучати у підприємств, установ і організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) прибутку (доходу) та застосовувати до підприємств, установ, організацій фінансові санкції, а громадян – притягати до адміністративної відповідальності.

Дещо схожі права з наведеними функціями та повноваженнями має Державна Фінансова інспекція України, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Контрольні повноваження митних органів і їх посадових осіб закріплені в Митному кодексі України, положеннях про митну службу та її підрозділи, інших нормативних актах.

Державна санітарно-епідеміологічна служба, повноваження якої регулюються Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 року здійснює контроль за додержанням юридичними і фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров'я людей, а також застосовує заходи правового характеру відносно правопорушників.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >