< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Співвідношення виконавчої влади, державного управління й адміністративного права

Виконавча влада не ототожнюється з державним управлінням, яке характеризується як вид державно-владної діяльності. Питання про їх співвідношення постає у зв'язку з тим, що державне управління розглядають як виконавчо-розпорядчу діяльність, яка здійснюється системою органів виконавчої влади.

Розглядаючи співвідношення виконавчої влади та державного управління, слід виходити з того, що категорія "виконавча влада" є політико- правовою, а категорія "державне управління" – організаційно правовою. Єдине, що їх об'єднує, це виконавча спрямованість.

Державне управління здійснюється в межах системи органів виконавчої влади та іншими органами державної влади, не названими в чинному законодавстві України виконавчими та виявляється в діяльності різних ланок державного апарату, які за своєю сутністю є органами державного управління.

Виконавча влада представлена в механізмі поділу влад органами виконавчої влади та реалізується не лише у формі державного управління, а й у різних інших формах державної діяльності.

Державне управління певною мірою реалізується поза межами виконавчої влади, так само і виконавча влада реалізується поза межами державного управління.

Державна управлінська діяльність завжди була і є необхідною. Основне полягає в обов'язкових змінах форм і методів цієї діяльності, що диктуються умовами суспільного розвитку.

Таким чином, суть проблеми співвідношення виконавчої влади і державного управління характеризується рядом факторів. Свідченням тому є те, що в деяких випадках їм властиві як загальні риси, так і відмінні за деякими важливими ознаками.

Так, виконавчу владу і державне управління здійснюють виконавчі органи. Але до органів управління відносяться адміністрації державних підприємств, установ чи організацій, які не є виконавчими органами. В той самий час поняття "суб'єкт виконавчої влади" та "орган виконавчої влади" тотожні.

Адміністративне право виступає необхідним і важливим інструментом управління суспільним процесом в суспільстві. Кордони адміністративно- правового регулювання пов'язані з діяльністю органів виконавчої влади, які охоплюють суспільні відносини управлінського характеру та складаються в даній сфері державної діяльності з керівництва економікою, соціальною сферою та культурою, а також адміністративної діяльності.

Адміністративне право розглядається як сукупність правових норм, регулюючих суспільні відношення у сфері державного управління. Його основу складає адміністративне законодавство – система правових актів, в яких знаходять своє зовнішнє проявлення адміністративно-правові норми (тільки ті, що відносяться до управлінської діяльності).

Зараз у системі адміністративного регулювання основне місце відводиться:

  • • охороні та забезпеченню прав і свобод громадян;
  • • розробці і реалізації загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку;
  • • рішенню організаційних проблем державного будівництва (координації і спрямованості праці органів виконавчої влади, забезпеченню зовнішньоекономічної діяльності тощо);
  • • здійсненню заходів щодо зміцнення законності та правопорядку.

Отже, згідно з наведеним, виконавчу владу представлено в механізмі поділу влади органами виконавчої влади. Державне управління здійснюється в межах цієї системи та іншими державними органами, не названими в Конституції України виконавчими, та виявляється у діяльності різних ланок державного апарату, які за своєю сутністю є органами державного управління. Основне його призначення – виконавча й розпорядча діяльність у межах, передбачених адміністративним правом, приписами (нормами), що складають адміністративне законодавство.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >