< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БАНКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТІЖНОГО ОБІГУ

Питання:

 • 4.1. Основи організації грошових розрахунків та порядок оформлення розрахункових документів.
 • 4.2. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.
 • 4.3. Порядок відкриття рахунків у банках.
 • 4.4. Організація готівкових грошових розрахунків.

Основи організації грошових розрахунків та порядок оформлення розрахункових документів

Основою взаємовідносин між суб'єктами в процесі діяльності є розрахунки і платежі.

Платіжна система країни – це сукупність законодавчо- закріплених інструментів, що забезпечують обіг грошових коштів та інших активів у процесі економічної діяльності.

Грошовий оборот – це процес безперервного руху грошових знаків у готівковій та безготівковій формах.

Платіжний оборот – процес безперервного руху засобів платежу, існуючих в даній країні. Він включає не тільки рух грошей, а й засобів платежу (чеків, депозитних сертифікатів, векселів).

Під грошово-платіжним оборотом розуміють частку грошового обороту, де гроші функціонують як засіб платежу, незалежно від того безготівковий це оборот чи готівковий.

Обертаються тільки готівкові гроші. Вони знаходячись в обороті здійснюють три функції:

 • – платежу;
 • – оберту;
 • – накопичення.

Грошовий оборот складається з окремих каналів руху грошей:

 • – НБУ та комерційними банками;
 • – комерційними банками;
 • – підприємствами та організаціями (установами);
 • – банками, підприємствами, установами;
 • – банками і населенням;
 • – підприємствами, установами і населенням;
 • – фізичними особами;
 • – банками і фінансовими інститутами різного призначення;
 • – фінансовими інститутами різного призначення і населенням.

По кожному із наведених каналів гроші здійснюють зустрічний рух.

Структуру Грошового обороту можливо визначити по різним признакам. Найбільш вагомою є класифікація грошового обороту в залежності від форми функціонування в ньому грошей. Розрізняють безготівковий та готівковий оборот. Поряд з даною ознакою використовують і іншу – характер відносин, що обслуговує та чи інша частина грошового обороту. За цією ознакою грошовий оборот складається з трьох частин:

 • – грошово-розрахунковий оборот за товари та послуги, нетоварні зобов'язання;
 • – грошово-кредитний оборот (обслуговуючий Кредитні відносини);
 • – грошово-фінансовий оборот (обслуговуючий фінансові відносини).

Для організації платіжного обороту використовуються:

 • – гроші-готівка (банкноти, монети);
 • – безготівкові гроші (кошти на рахунках, депозити, цінні папери);
 • – замінники грошей (чеки, векселі);

У платіжній системі використовуються електронні гроші.

Електронні гроші – вартість, яка зберігається в електронному вигляді на спеціальних пристроях і може використовуватись для здійснення платежів без використання банківських рахунків на пред'явника.

Грошові розрахунки здійснюються за допомогою готівкових грошей і в безготівковому порядку.

Основну частину сукупного грошового обігу (понад 80%) складає безготівковий обіг.

Організаціями та основними виконавцями розрахункових операцій є банки.

Безготівкові розрахунки розрізняються за способом платежу і формою.

Способи платежу представлені на рис. 4.1.

Можливі способи платежу

Рис. 4.1. Можливі способи платежу

Форма безготівкових розрахунків визначається платіжним інструментом, за допомогою якого здійснюються розрахунки.

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися із застосуванням платіжних інструментів у формі:

 • – меморіальний ордер (перерахування в межах банку);
 • – платіжного доручення;
 • – платіжної вимоги-доручення;
 • – платіжної вимоги;
 • – розрахункового чека;
 • – акредитива;
 • – векселя;
 • – банківської платіжної картки.

Здійснюючи безготівкові розрахунки, банки можуть використовувати такі форми:

 • – банківський переказ;
 • – інкасо (доручення на дебетування);
 • – акредитивна форма;
 • – розрахунки з використанням чеків та векселів.

Умови здійснення розрахунків визначені інструкцією №7 "Про безготівкові розрахунки у господарському обороті України".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >