< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок відкриття рахунків в банках

Суб'єкти господарювання мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового обслуговування і можуть користуватися послугами одного або декількох банків.

Незалежно від форми власності суб'єкти господарювання, а також їх підрозділи мають право відкрити поточні, бюджетні, депозитні та кредитні рахунки.

Поточні рахунки – відкриваються юридичними особами- резидентами, їх підрозділами, фізичними особами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів визначених операцій. Види діяльності, якими може займатися підприємство надані у його статуті або положенні.

Для відкриття поточного рахунку суб'єкт надає установі банку наступні документи:

  • 1. Заяву на відкриття поточного рахунку за підписом керівника та головного бухгалтера.
  • 2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію засвідчену нотаріально, чи органом що його видав.
  • 3. Копію зареєстрованого • статуту (положення) засвідчену нотаріально.
  • 4. Копію документа про постанову на податковий облік.

Картку із зразками підписів осіб, що уповноважені розпоряджатися рахунком та оформленням платіжних документів У картку ставиться відбиток печатки підприємства.

5. Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально, або органом що видав документ.

Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку укладається відповідно до Типового договору.

Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним (фізичним) особам. Для відкриття рахунку приватна особа надає банку такі документи:

  • – заяву на відкриття рахунку;
  • – картку зі зразками підпису;
  • – паспорт;

довідку про ідентифікаційний код платника податку.

При проведенні операцій у безготівковій формі суб'єкти господарювання керуються вимогами передбаченими нормативними актами НБУ та інструкцією №3 "Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті". Рух грошових коштів на поточних рахунках фізичних осіб-резидентів здійснюється шляхом зарахування та виплат, на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах.

Бюджетні рахунки – відкриваються підприємствами на підставі платіжного доручення фінансового органу, Державного казначейства, відповідного розпорядника бюджетних коштів.

Кредитні рахунки – відкриваються на договірній основі банками і призначені для обліку кредитів.

Депозитні рахунки – відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунку, поповнюються нарахованими відсотками, або зараховуються на поповнення депозиту. Розрахунки з депозитних вкладів забороняються.

Міжбанківські кореспондентські відносини – це особливі відносини по здійсненню платежів і розрахунків між банками, які функціонують у країні так і за її межами.

Схема міжбанківських відносин представлена на рис. 4.4.

Характеристика міжбанківських відносин

Рис. 4.4. Характеристика міжбанківських відносин

Кореспондентські відносини встановлюються банками з регіональними управліннями НБУ, іншими банками і можуть бути як односторонніми так і взаємними.

Комерційні банки, які встановили між собою кореспондентські відносини називаються банками-кореспондентами.

Рахунок, відкритий комерційним банком банку-кореспонденту називаються "Лоро".

Рахунок даного банку відкритий в банку кореспондентові називається "Ностро".

Прямі кореспондентські відносини встановлюються з дозволу регіонального управління НБУ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >